Resultaten

161 - 170 van de 171 Resultaten
Toon producten van Hof van Twente
 • Omgevingsvergunning - activiteit monumenten

  Wilt u werkzaamheden verrichten aan een rijks- of gemeentelijk monument, zoals onderhoud, restauratie of verbouw? Dan is een omgevingsvergunning voor de activiteit monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen vereist. Voor alle monumenten geldt dat zowel de buitenkant als het interieur is beschermd, tenzij anders is beschreven. In het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt alle rijksmonumenten in de gemeente Hof van Twente bekijken. De gemeentelijke monumenten in de gemeente Hof van Twente zijn te raadplegen in de lijst met gemeentelijke monumenten. Een omgevingsvergunning voor de activiteit "monumenten" vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • Plattegrond;
  • Geveltekeningen;
  • Doorsnedetekeningen;
  • Situatiefoto's;
  • Een bestek en/of werkomschrijving.

 • Omgevingsvergunning - activiteit bouwen

  Wanneer u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Controleer op het omgevingsloket of u voor uw bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie;
  • doorsnedes;
  • kadastrale situatie;
  • kleurenfoto's;
  • rapporten.

 • Welstand

  De gemeente Hof van Twente heeft een onafhankelijke welstandscommissie die haar adviseert over alle ingediende omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen en verbouwen (uitgezonderd interne verbouwingen en tijdelijke bouwwerken). Er wordt op basis van het welstandsbeleid gekeken naar de zaken als de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruitziet.

  Welstandscriteria

  De toetsingscriteria voor welstand zijn opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota. Een van de belangrijkste criteria is dat het plan in zijn omgeving moet passen. De welstandsnota met kaarten kunt u hiernaast downloaden; de stukken zijn tevens beschikbaar in de centrale hal van het gemeentehuis.

  Welstandsvergadering

  Een afgevaardigde van de Welstandcommissie, ook wel een rayonarchitect genoemd, toetst uw bouwplan. U kunt in uw aanvraag omgevingsvergunning aangeven of u aanwezig wilt zijn bij de behandeling van uw aanvraag door de welstandscommissie. Dit overleg wordt iedere dinsdagmorgen gehouden. Als de rayonarchitect negatief adviseert of als de rayonarchitect geen uitspraak kan doen, wordt het plan in tweede instantie aan de gehele welstandscommissie voorgelegd.

  Plan van te voren bespreken

  Om te voorkomen dat u onverwacht met een negatief advies van de welstandscommissie wordt geconfronteerd, kunt u vooraf aan de rayonarchitect een oordeel over uw (bouw)plannen vragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 0547 – 85 85 85. Een eventuele bijstelling van uw plannen is dan met minder kosten mogelijk. Als u een plan van te voren wilt bespreken met de welstandscommissie dan heeft u de volgende gegevens nodig:
  • tekening met gevelaanzichten van het plan;
  • kleurenfoto’s van de locatie en omgeving;
  • kleur en materialenstaat.

 • Milieupas

  De gemeente Hof van Twente heeft één milieupas waarmee diverse afvalzaken geregeld kunnen worden. Met deze milieupas kunt u de volgende zaken regelen: 

  • Toegang krijgen tot het milieupark Hof van Twente. 
  • Raadplegen hoe vaak de container aan de straat heeft gestaan c.q. de verzamelcontainer is ontgrendeld. Dit kunt u doen via www.twentemilieu.nl/inloggendiftar.
  • Indien u uw afval via een ondergrondse verzamelcontainer wilt afvoeren, dan kunt u deze container met de milieupas ontgrendelen. Let op: wilt u op deze manier uw afval afvoeren, dan dient u dit vooraf door te geven. 

  Milieupas

 • Individuele inkomenstoeslag

  Bent u 21 jaar of ouder en heeft u 3 jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt één keer per jaar een toeslag ontvangen. Heeft u eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan moet de laatste aanvraag minstens 12 maanden geleden zijn voordat u een nieuwe aanvraag hiervoor kunt doen.  

  Heeft u eerder de individuele inkomenstoeslag ontvangen van de gemeente Hof van Twente? In de beschikking die u toen hierover hebt gehad vindt u de datum waarop u weer een nieuwe aanvraag kunt doen. 

 • Veelgestelde vragen storing cyberaanval hack

  In december 2020 hebben onbekende derden zich toegang verschaft tot onze computersystemen.

  Wij kunnen melden dat wij gestart zijn met het opbouwen van een nieuwe ICT-omgeving. Voorafgaand aan ingebruikname van nieuwe applicaties wordt een proces doorlopen met controles op inrichting en beveiliging. Wanneer u nu digitaal contact heeft met de gemeente verloopt dat via een heel nieuwe en veilige infrastructuur. Daarnaast kunnen we weer mailen met Zivver, een programma dat zorgt voor het veilig sturen van vertrouwelijke informatie. 

  Op dit moment wordt er door meerdere autoriteiten op verschillende manieren gemonitord of er gegevens gepubliceerd worden die privacygevoelig zijn. Tot nu toe is dat niet het geval.

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de situatie. 

 • Evenement melden

  Als u een klein evenement organiseert dat voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan kunt u volstaan met een melding.

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen, waarvan maximaal 50 personen tegelijkertijd in een tent of ander bouwwerk aanwezig mogen zijn;
  • Het evenement vindt tussen 8.00 en 0.30 uur plaats;
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 08.00 uur of na 24.00 uur;
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er worden maximaal 3 objecten geplaatst, waarvan slechts 1 tent met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en de andere 2 objecten hebben een oppervlakte van maximaal 10 m2;
  • Er is een organisator;
  • Tevens is geen vergunning vereist voor het houden van wandel- en/of fietstochten die plaatsvinden bij daglicht, zonder wedstrijdelement, waarbij geen verkeersmaatregelen worden genomen en waarbij niet meer dan 250 deelnemers zijn.

  Indien u voldoet aan de voorwaarden voor een melding, dan kunt u het meldingsformulier invullen.

  Wanneer u niet kunt volstaan met een melding, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. 

 • Reclame maken of plaatsen

  Wilt u reclame maken voor een evenement of voor commerciële activiteiten, dan heeft u geen vergunning nodig. Reclame is toegestaan, zolang dit voldoet aan de regels in het Reclamebeleid 2011. Dit beleid ziet toe op het plaatsen van zowel tijdelijke als permanente reclame. Het kan zijn dat u voor het plaatsen van het reclameobject een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningscheck doen in het omgevingsloket. Om u het zoeken in het reclamebeleid gemakkelijk te maken kunt u een vragenboom doorlopen op pagina 34 van de hiernaast te downloaden folder Reclamebeleid 2011. U weet dan meteen bij welk hoofdstuk u moet zijn.  U kunt uw evenement ook promoten op evenementenportaalborden van de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  U vraagt een drank- en horecavergunning aan als u nieuwe activiteiten start, maar ook als er bepaalde wijzigingen doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld bij bouwtechnische wijzigingen, verandering van ondernemingsvorm of als er andere leidinggevenden zijn. Een drank- en horecavergunning is persoonsgebonden. U kunt deze vergunning dus niet doorgeven aan anderen. De behandeling van een vergunningaanvraag duurt 8 weken. De Drank- en Horecavergunning is bestemd voor:

  • iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt;
  • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
  • slijterijen;
  • paracommerciële inrichtingen zoals verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte is kosteloos en doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door (overlijdensaangifte). Een familielid of kennis van de overledene kan dat ook doen. In Nederland moet een overledene binnen 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof afgeven. U kunt daarom het beste binnen 5 werkdagen aangifte (laten) doen bij de burgerlijke stand. De aangifte doet u persoonlijk in de publiekshal.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties