Resultaten

161 - 168 van de 168 Resultaten
Toon producten van Hof van Twente
 • Omgevingsvergunning - activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren

  Een omgevingsvergunning voor de activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" (voorheen aanlegvergunning) is opgenomen in het bestemmingsplan en geeft toestemming om in gebieden met landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden onder andere: wegen aan te leggen, sloten te graven of te dempen, bomen te planten/te rooien en grond op te hogen/af te graven. De bedoeling is het aangewezen gebied te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. In het bestemmingsplan staat wanneer een vergunning nodig is en wat daarvoor de toetsingscriteria zijn. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente. Een omgevingsvergunning voor de activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie;
  • doorsnedes;
  • kadastrale situatie;
  • kleurenfoto's;
  • rapporten.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.  Geheimhouding persoonsgegevens vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via het digitale aanvraagformulier. U kunt Geheimhouding persoonsgegevens ook schriftelijk doorgeven via het formulier Verzoek geheimhouding (PDF). Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

 • Subsidie sanering asbestdaken

  De gemeente Hof van Twente stimuleert het verwijderen van asbestdaken in haar gemeente die in contact staan met de buitenlucht. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. Asbestdaken zijn de grootste resterende bron van asbest die we op dit moment hebben. Ondanks dat er nog geen wettelijk verbod is afgekondigd blijft asbest gevaarlijk. Daarom blijven wij de verwijdering daarvan stimuleren met subsidie.

  Deze subsidie mag gecombineerd worden met eventuele andere regelingen.

  LET OP: de verwering van asbestdaken geldt niet voor asbestdakbeschot (asbestbetimmering onder de dakpannen) of andere asbesttoepassingen en daarom is hiervoor ook geen gemeentelijke subsidie voor beschikbaar gesteld.

 • Melding wegen

  De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen. Denk hierbij aan:

  • wegen
  • fietspaden
  • trottoirs
  • bermen
  • sloten
  Meldingen over verharding, onkruidbestrijding, straatvegen, bermen en sloten doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.  Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755. Meldingen hierover kunt u doen bij de provincie. 

 • Vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

  Aanvragen vaststelling subsidies 2020 vóór 1 juni 2021 

  De organisaties die in 2020 een subsidie hebben ontvangen van meer dan € 25.000 zijn verplicht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. In deze aanvraag toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen hebben plaatsgevonden. Voor de vaststelling van de subsidie moet een aantal stukken worden overlegd. Dit hangt van de hoogte van de ontvangen subsidie af. 

  De aanvraag tot vaststelling subsidie 2020 moet uiterlijk 1 juni 2021 door de gemeente zijn ontvangen. 

  We behandelen uw aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie over het jaar 2020 als u deze compleet en op tijd hebt ingeleverd. Het college van B&W zal de aanvraag tot vaststelling beoordelen en vervolgens de subsidie over het jaar 2020 vaststellen.

  Lukt het niet om voor 1 juni de vaststelling aan te vragen, wilt u dan contact opnemen met de behandelend ambtenaar om hierover een afspraak te maken?

 • Melding verkeer

  De gemeente zorgt voor verkeersveilige wegen.  Meldingen over verkeersonveiligheid, te hard rijden op gemeentelijke wegen doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.  Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N346, N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755. Meldingen hierover kunt u doen bij de provincie. 

 • Ruimtelijke plannen raadplegen

  Informatie

  Ruimtelijke plannen zijn plannen waarin beschreven staat hoe u grond en/of gebouwen mag gebruiken. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan, maar ook structuurvisiesbeeldkwaliteitsplannen en coördinatieregelingen zijn voorbeelden van ruimtelijke plannen.

  Raadplegen

  Alle plannen die op dit moment in procedure zijn kunt u vinden op de pagina
  plannen in procedure

  Niet alle plannen die in procedure zijn liggen op dit moment ook ter inzage.
  Reageren is alleen mogelijke ten aanzien van de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij u naar de pagina plannen ter inzage.
  In de beschrijving van elk afzonderlijk plan kunt u lezen of en op welke wijze u kunt reageren. Na afronding van de procedure treedt een plan in werking. We spreken dan van een onherroepelijk plan. Een overzicht van alle ruimtelijke plannen in de gemeente Hof van Twente die onherroepelijk zijn vind u op de pagina plannen onherroepelijk.

  Digitaal raadplegen

  Vanaf 1 januari 2010 zijn alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  In de publicatie van een plan wordt altijd rechtstreeks via een link verwezen naar het desbetreffende plan. Daarnaast kunnen “professionals” de bestanden (*gml) van een plan via de site http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/ downloaden. Bij onherroepelijke plannen kunnen deze bestanden worden gebruikt als ondergrond bij het maken van bijvoorbeeld een bouwplan. Wilt u weten hoe u een ruimtelijke plan op internet kunt raadplegen?
  Dan vindt u hier een handleiding

 • Publieksprijs duurzaamheidsprijs

  Klik hier voor het boekje met een overzicht van alle inzendingen en een terugblik op deelnemers van de eerdere edities en hoe het de prijswinnaars van de 3e editie tot nu toe is gegaan sinds de finale. Na 3 edities houden we voorlopig een pauze bij de Duurzaamheidsprijs.
  Heb je wel ideeën, neem dan vooral contact op met Marianne Hutten: duurzaamheid@hofvantwente.nl, 06-41008824. 

  Winnaars Duurzaamheidsprijs bekend!

  Tijdens de finale op 10 maart in de Woeste Wieven zijn de winnaars bekend gemaakt van de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente 2018-2019. Hieronder ziet u wie de winnaars zijn van de jury- en publieksprijzen. Wij willen alle winnaars feliciteren en alle inzenders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid! Op deze pagina kunt u van alle inzenders hun inzending nalezen. 

  Juryprijs Volwassenen

  • 1e prijs, 3000 euro: Bewoners A. ten Hovestraat (Markelo) - plan Machtig Mooi Markelo Zoemt
  • 2e prijs, 2000 euro: Bas Morsink (Goor) - Zandbatterij
  • 3e prijs, 1000 euro: Repair Café (Delden) - Aanschaf gereedschap

  Juryprijs Jongeren

  • 1e prijs, 300 euro: Groep 6/7/8 OBS Stokkum - Regenton (Markelo)
  • 2e prijs, 200 euro: Poopey Loopey Ruilkast van Babette en Nienke (Twickel College Delden)
  • 3e prijs, 100 euro: Meubels maken van pallets - Tygo, Tijn, Thom en Stan (Twickel College Delden) 

  Publieksprijzen

  In totaal zijn voor de Publieksprijzen bijna 1200 stemmen uitgebracht. De Publieksprijzen van 1500 euro zijn gewonnen door: bewoners A. ten Hovestraat (115 van de 669 stemmen) en groep 6/7/8 van OBS Stokkum (116 van de 518 stemmen). Klik hier voor het persbericht over de finale
   
  Bekijk hieronder de inzendingen van dit jaar:

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties