Resultaten

161 - 167 van de 167 Resultaten
Toon producten van Lopik
 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is, dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen. Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen. Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat op 22 april 2014 is besloten met ingang van 30 april 2014 formeel de elektronische weg (e-mail-, faxverkeer o.i.d.), alsook voor het indienen/toesturen van ingebrekestellingen en overige correspondentie samenhangende met verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur af te sluiten. Een en ander houdt in dat er geen elektronische Wob-verzoeken kunnen worden ingediend.

 • Rijbewijs

  Let op: Momenteel is het in verband met maatregelen rond het coronavirus alleen mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. U kunt hiervoor op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur bellen met (0348) 55 99 55. Alleen spoedaanvragen Alleen spoedaanvragen voor rijbewijzen worden in behandeling genomen na telefonisch overleg via telefoonnummer (0348) 55 99 55. COVID-19 Vanwege COVID-19 blijven rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 1 februari 2020 en 30 november 2020 tijdelijk langer geldig. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Bestuurders kunnen vanaf de verloopdatum nog 9 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. Er is wel een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen? Met dit formulier kunt u online een verklaring van vermissing of diefstal rijbewijs opgeven

 • Geregistreerd partnerschap

  Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente. Trouwambtenaren heten officieel Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS. Hun taak is huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren. Een paar weken van tevoren heeft het bruidspaar een gesprek met de trouwambtenaar om in detail de grote dag door te praten. De trouwambtenaar overlegt met u de details van uw huwelijksdag en draagt zorg voor een persoonlijke noot. Hier stellen de Lopikse trouwambtenaren zich voor. Wie wordt uw trouwambtenaar?

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente moet kindermishandeling en huiselijk geweld aanpakken. Maakt u zich zorgen over een kind of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Dan meldt u dit bij 'Veilig Thuis'. Dat is de officiële naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) van de gemeente. Bij Veilig Thuis kunt u ook advies krijgen als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt. Veilig Thuis heeft de volgende taken: meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling advies en informatie geven bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoek of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld hulpverlening inschakelen als dat nodig is politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen de persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gedaan is

 • Vuur stoken

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan via de Regionale uitvoeringsdienst (RuD). U richt uw aanvraag via het aanvraagformulier aan: RuD Team Ondersteuning Primair Processen Postbus 85242 3508 AE Utrecht of via: topp@rudutrecht.nl Let op: U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Vrijwilligersverzekering

  Vrijwilligersverzekering De gemeente Lopik vindt het belangrijk dat mensen vrijwilligerswerk willen en kunnen doen en dat dit wordt ondersteund. De gemeente Lopik heeft in 2009 een vrijwilligersverzekering (VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis) afgesloten voor mensen die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Deze verzekering is gratis en dekt risico's zoals schade bij ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid voor vrijwilligers en rechtspersonen, bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Wie komen in aanmerking?  Vrijwilligers, maatschappelijke stagiairs en mantelzorgers. Ook zijn verzekerd de inzittenden van een door een vrijwilliger bestuurd motorrijtuig. Iedereen die voor deze verzekering in aanmerking komt, worden in deze tekst verder aangeduid als 'vrijwilliger'. Voorwaarden Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar het Productvoorwaardenoverzicht van de VNG. Zie hieronder bij 'meer informatie'. Wat is de dekking? De verzekering biedt dekking in geval van overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Ook is er dekking voor kosten van geneeskundige behandeling (secundaire dekking), psychische hulp naar aanleiding van een ongeval of kosten van acute huishoudelijk hulp tijdens de daadwerkelijke uitoefening van het vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage of mantelzorgactiviteiten. Het verzekeringspakket biedt een zogenaamde secundaire dekking (behalve het onderdeel ongevallenverzekering). Dit betekent dat als er ook dekking is bij al bestaande, door de vrijwilligersorganisaties zelf afgesloten verzekeringen, die verzekering eerst voor het vergoeden van de schade moet worden benaderd. Wij adviseren de inhoud van de dekking te vergelijken met de dekking van uw lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan u hierbij behulpzaam zijn. Moet ik mij aanmelden? Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Wat doe ik bij schade?  Er is digitaal een schadeformulier beschikbaar om bij schade in te vullen. De link naar het schadeformulier vindt u hieronder. U vult het formulier in en stuurt het naar de gemeente Lopik gemeente@lopik.nl De gemeente stuurt het schadeformulier door aan de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea. De maatschappij zal de schade direct, zonder de tussenkomst van de gemeente, met de schademelder afwikkelen. Digitaal schadeformulier Meer informatie Voor vragen over de vrijwilligersverzekering verwijzen wij u naar de website http://www.lopik.nl  U kunt ook contact opnemen met de VNG Vrijwilligerspolis, tel. (055) 579 7793 of mailen naar overheid.support@centraalbeheer.nl Zie ook: Algemene informatie Documenten (polisvoorwaarden, brochures, algemene voorwaarden) Schade aangifte formulier

 • Trouwen

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. De Ceremonie Verkorte ceremonie door ambtenaar burgerlijke stand - Deze verkorte versie duurt maximaal 30 minuten. - De gemeente wijst een trouwambtenaar aan die het huwelijk sluit of het partnerschap registreert. - Er is van te voren geen contact met de ambtenaar. - Er is geen bode aanwezig. - Er mogen maximaal 15 personen bij de ceremonie aanwezig zijn (dit is incl. bruidspaar). - De ambtenaar houdt een standaard toespraak. - Er is geen ruimte voor toespraken van derden. - Deze ceremonie is mogelijk op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur Ceremonie door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand - De ceremonie duurt maximaal 45 minuten. - U kunt van te voren een gesprek met deze ambtenaar hebben. - Bij de ceremonie is een bode aanwezig, die uw gasten begeleidt en de ceremonie ondersteunt. - Het is mogelijk dat een derde een toespraak houdt. - Deze ceremonie is mogelijk op alle werkdagen en op zaterdag. Trouwambtenaren heten officieel Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS. Hun taak is huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren. Een paar weken van tevoren heeft het bruidspaar een gesprek met de trouwambtenaar om in detail de grote dag door te praten. De trouwambtenaar overlegt met u de details van uw huwelijksdag en draagt zorg voor een persoonlijke noot. Hier stellen de Lopikse trouwambtenaren zich voor. Wie wordt uw trouwambtenaar? Huwelijkslocaties Gemeente Lopik: -  Gemeentehuis Lopik, Raadhuisplein 1, 3411 CH te Lopik - Voormalig Gemeentehuis Benschop, Dorp 182, 3405 BH te Benschop - Dorpshuis Polsbroek, Dorp 30, 3415 PE te Polsbroek Binnen de gemeente Lopik is het ook mogelijk om het huwelijk te sluiten op een eigen gekozen locatie. Hiervoor kunt u schriftelijk een verzoek indienen gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 50, 3410 CB te Lopik.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties