Resultaten

161 - 170 van de 174 Resultaten
Toon producten van Molenlanden
 • Botulisme en blauwalg

  Wat is botulisme
  Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

  Wat is blauwalg
  Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kan zijn. Water dat hiermee is besmet ziet er meestal blauw-groen uit. Drijvend aan het oppervlak vormt blauwalg een laag die op olie lijkt.

 • Coronahulp

  Vanuit de samenleving zien zowel Stichting Welzijn Molenlanden als de gemeente veel mooie initiatieven ontstaan om, zij het op een andere manier, iets voor een ander te doen. Bijvoorbeeld voor mensen die door het coronavirus bang zijn of geïsoleerd raken. Om te voorkomen dat zij in de problemen komen. Onderstaand vindt u een link naar een actueel overzicht van de initiatieven in gemeente Molenlanden. Van bijvoorbeeld dorpsberaden, kerken en vrijwillige welzijnsorganisaties. Heeft u zelf een mooi initiatief die u aan de lijst wilt toevoegen? Dan horen we het graag via info@welzijnmolenlanden.nl.

 • Identiteitskaart kwijt of gestolen

  Is uw identiteitskaart gestolen of vermist dan hoeft u geen aangifte te doen bij de politie. U maakt een afspraak bij de gemeente. Hier wordt een verklaring van vermissing ingevuld. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Deze melding is definitief. Na deze melding kan het document niet meer worden gebruikt omdat het ongeldig is. Als u het terug vindt, moet u het inleveren bij de gemeente. 

  Let op! U kunt uw afspraken voorlopig alleen maken op de servicepunten in Nieuw-Lekkerland en Giessenburg.

  Belt u naar 088 7515000 voor het maken van een afspraak op het servicepunt Giessenburg of Nieuw-Lekkerland.

 • Erkennen kind vóór of na de geboorte

  Wilt u als man een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder.

  Stuurt u een mail met de volgende gegevens en we nemen z.s.m. contact op om een afspraak in te plannen:

  1. Bent u getrouwd met de moeder van het kind
  2. Is dit het 1e kind binnen uw relatie
  3. Is het kind al geboren en zo ja, wat is zijn/haar leeftijd
  4. Achternaam en geboortedatum van moeder
  5. Achternaam (en geboortedatum als kind al is geboren) van kind
  6. Voorkeur voor datum van ondertekening erkenningsakte
  7. Uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent

 • Reizen met kinderen

  Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En hebt u een andere achternaam dan zij? U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt. Hiervoor is een speciaal uittreksel BRP ontwikkeld waarop de ouder- en gezag gegevens vermeld staan. Vraagt u deze aan via burgerzaken@jouwgemeente.nl.

  Graag ook een scan van uw legitimatiebewijs bijvoegen. Het uittreksel wordt opgestuurd en de factuur volgt op een later moment.

  Meer informatie bij de Marechaussee

 • Registratie levenloos geboren kind

  U kunt een verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kind indienen bij de gemeente waar u woont. Deze registratie is niet verplicht. Wij schrijven uw kindje bij in het Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor moet u een formulier invullen en naar ons opsturen.
  U kunt dit formulier ook persoonlijk bij ons inleveren. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 088 75 15 000.

  Meesturen met het formulier:

  • Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Akte van geboorte (levenloos)

  Wij kunnen dit formulier ook naar u versturen. Neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

 • Achternaam partner gebruiken of wijzigen

  Wilt u met de achternaam van uw partner aangeschreven worden? Of juist weer met uw eigen achternaam, bijvoorbeeld omdat u niet meer samen bent met uw partner? U kunt dit online regelen met uw DigiD.

  Achternaam partner gebruiken of wijzigen 

  Keuze achternaam

  • Alleen uw eigen achternaam
  • Alleen de achternaam van uw partner
  • Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner
  • De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam

  Bijvoorbeeld, mevrouw Simons trouwt met de heer Oudewater. Zij mogen beiden de volgende namen gebruiken:

  Simons
  Oudewater
  Simons-Oudewater
  Oudewater-Simons

  Let op: wilt u op een andere manier een andere achternaam gebruiken, dan kunt u terecht bij Dienst Justis voor achternaam wijzigen.

  Bij scheiding of overlijden

  Als u gescheiden bent of als uw partner is overleden, mag u de achternaam van uw partner blijven gebruiken. Dat mag niet meer als u hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap sluit.

  Eigen achternaam

  Uw officiële achternaam (geslachtsnaam) blijft gelijk. Op officiële documenten, zoals een paspoort en rijbewijs, staat altijd uw eigen achternaam, eventueel aangevuld met de achternaam van de partner.

 • Arbeidsmigranten in Molenlanden

  De economie trekt aan en de (technische) beroepsbevolking wordt kleiner. Aan de vraag naar arbeid kan steeds vaker niet meer worden voldaan. Een deel van de (Molenlandse) bedrijven is structureel aangewezen op werknemers uit het buitenland. We zien dit terug in de komst van arbeidsmigranten. Op dit moment vooral uit Zuid-, Midden- en Oost-Europa.

  In Nederland, maar zeker ook in ons gebied, leidt deze ontwikkeling tot een aantal vraagstukken en uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten: voldoet deze huisvesting aan de eisen voor veiligheid en een menswaardig bestaan? Wat betekent de huisvesting van arbeidsmigranten voor de leefbaarheid in de dorpen en de stad? Hoe verhoudt deze woonbehoefte zich tot de huidige krapte op de woningmarkt? Woningen en andere gebouwen in de kernen en in het buitengebied zijn immers ook in gebruik voor huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor zijn minder (starters)woningen beschikbaar voor andere woningzoekenden.

  Om met bovenstaande vraagstukken en uitdagingen aan de slag te gaan, heeft de gemeenteraad op 29 oktober 2019 een beleidsnotitie arbeidsmigranten vastgesteld. Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoud van deze beleidsnotitie.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Uw werkgever kan de aanvraag digitaal voor u klaar zetten via Justis.nl. Als u een papieren aanvraagformulier ontvangt, kunt u via “Vraag hier uw Verklaring omtrent het Gedrag aan” met uw DigiD de aanvraag indienen en betalen. 

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld het onderwijs of de kinderopvang. U vraagt een VOG samen met uw werkgever online aan. 

  Uw werkgever kan de aanvraag digitaal voor u klaar zetten via Justis.nl. U vraagt een VOG samen met uw werkgever online aan.

  Let op: op het internet bieden diverse commerciële partijen burgers (en organisaties) de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Deze commerciële bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Wanneer een VOG-aanvraag via een website van zo’n partij wordt ingediend, worden er altijd extra kosten berekend. Bovendien zijn niet alle partijen transparant over hun kosten.”

  Als u een papieren aanvraagformulier ontvangt, kunt u via “Vraag hier uw Verklaring omtrent het Gedrag aan” met uw DigiD de aanvraag indienen en betalen. Het papieren aanvraagformulier moet u inscannen (of een duidelijke foto) en uploaden. Na ontvangst ontvangt u een bevestiging. Wij versturen uw aanvraag digitaal naar het Ministerie van Justitie. Daar wordt uw aanvraag beoordeeld en de beschikking wordt na twee tot vier weken naar uw huisadres gestuurd.

  Heeft u geen DigiD? Stuurt u dan een verzoek met een scan van uw legitimatiebewijs en het papieren aanvraagformulier naar burgerzaken@jouwgemeente.nl. U betaalt de kosten via een factuur.

  Vraag hier uw Verklaring omtrent het Gedrag aan 

  Samen (werkgever en werknemer) een VOG aanvragen

 • Vergunningparkeren Kinderdijk

  Vanaf 15 september 2020 start in Kinderdijk het vergunningparkeren. Op verzoek van inwoners begint dan het ‘proefdraaien’ in het Molenlandse deel rondom het Werelderfgoed.

  De maatregel is nodig om de leefbaarheid te verbeteren en moet voorkomen dat bezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en andere niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de inwoners. Er komt een ruime bezoekersregeling, voor familie van inwoners, en een blauwe zone voor horecaondernemers.

  In Alblasserdam besluit de gemeenteraad pas op 29 september a.s., daar kan op
  30 september het vergunningparkeren op de West Kinderdijk worden ingevoerd.
  Het vergunningparkeren geldt overigens alleen tijdens het toeristenseizoen: van 1 april tot 1 november.

  Brief voor inwoners
  Inwoners van Kinderdijk ontvangen een brief van de gemeente met informatie en een aanvraagformulier. Er volgt na 15 september een gedoogperiode van vier weken, wat betekent dat de officiële handhaving start op 15 oktober. In West Kinderdijk in Alblasserdam volgt ook na de invoering op 30 september een gedoogperiode en stopt het vergunningparkeren op 1 november.

  Voor bezoek en familie kunnen inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West Kinderdijk bezoekerspassen krijgen. Inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West Kinderdijk krijgen een vignet dat zij achter de voorruit van hun auto kunnen plakken. Er is geen beperking aan het aantal auto’s per huishouden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties