Resultaten

161 - 164 van de 164 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
 • Evenement of activiteit organiseren

  Wilt u een evenement of activiteit organiseren, is hiervoor in veel gevallen een vergunning nodig van de burgemeester. In sommige gevallen is het voldoende om uw plannen te melden aan de gemeente.   U heeft een vergunning nodig voor: Koningsdagactiviteit of herdenkingsplechtigheid braderie / kerst-, jaar- of rommelmarkt sinterklaas- of bijv. oldtimer optocht feest, muziek of wedstrijd op of aan de weg avondvierdaagse straatfeest of buurtbarbecue kermis / circus ophangen van versierselen of spandoeken op of aan de weg plaatsen van tijdelijke reclame, driehoeks- of sandwichborden innemen van een standplaats activiteit die (aanzienlijk) meer publiek trekt dan tijdens gewoon gebruik van gebouw of terrein, of afwijkt van de bestemming ervan. Melding: U kunt volstaan met een melding als het gaat om een klein evenement als: deze gedurende één dag, maximaal 1 dag per kalenderjaar plaatsvindt; en het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; en het evenement gehouden wordt tussen 09.00 en 23.00 uur; en deze niet op zondag plaatsvindt; en er geen objecten worden geplaatst groter dan 20 m2; en het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor verkeer en de hulpdiensten en die geen potentieel gevaar opleveren; en de geluidsbelasting niet meer dan 70 dB(A) bedraagt op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen; en de organisator minimaal dertig werkdagen voorafgaand het evenement daarvan melding doet aan de burgemeester. Vergunning aanvragen of activiteit melden? Gebruik dan het formulier bovenaan deze pagina.   Voor informatie over de volgende activiteiten, klik op de link: bingo verloting, winkelweekactie, prijsvraag collecte huis-aan-huis verkoop voor een goed doel venten kledinginzamelingsactie Staat uw activiteit hier niet bij? Neemt u dan contact op met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Voorwaarden Indienen aanvraag: minimaal acht weken voordat het evenement plaatsvindt, liefst nog eerder. Dit is nodig, omdat de gemeente bij sommige aanvragen eerst advies moet vragen aan onder andere de politie en de brandweer. Soms zijn ook nog andere aanvragen verplicht, zoals bijvoorbeeld een ontheffing om zwak alcoholische dranken te schenken .

 • Paspoort

  Het aanvragen én ophalen van een paspoort doet u zelf. Voor het aanvragen maakt u een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar. Hebt u het paspoort snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag voor 14.00 uur. U kunt het paspoort meestal de volgende werkdag ophalen. Let op: Als ouder kunt u niet namens uw kind(eren) een paspoort aanvragen. U neemt uw kind(eren) mee naar het gemeentehuis. Het paspoort is 10 jaar geldig. Dit geldt alleen voor personen van 18 jaar en ouder. Voor personen onder de 18 jaar is het document 5 jaar geldig. In het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Wat heb ik nodig? Uw huidige documenten. Hebt u een paspoort én een identiteitskaart? Neem deze allebei mee. Ook als ze niet meer geldig zijn. Uw huidige document(en) vermist of gestolen? Meld dan hier  uw vermissing met uw DigiD of tijdens uw afspraak. Een pasfoto. Let op de eisen. Geld of pinpas Bent u onlangs genaturaliseerd, breng dan ook uw vreemdelingendocument en het Koninklijk Besluit (KB) mee. Reisdocument vermist of gestolen? Is uw huidige reisdocument vermist of gestolen? Dan kun u hier uw vermissing melden met uw DigiD. U kunt dit ook tijden uw afspraak voor uw aanvraag van uw nieuwe reisdocument doen. Jonger dan 18 jaar? Je vraagt je paspoort zelf aan. Je ouders of verzorgers mogen wel meekomen. Je huidige documenten. Heb je een paspoort én een identiteitskaart? Neem deze allebei mee. Ook als ze niet meer geldig zijn. Je huidige document(en) vermist of gestolen? Laat je ouders dit dan hier met DigiD melden of meld dit tijdens je afspraak. Een pasfoto. Let op de eisen. Schriftelijke toestemming van beide ouders of degenen die het gezag hebben. Laat ze het "toestemmingsformulier" (PDF, 9Kb) invullen. De ouder(s) of degenen die het gezag hebben kunnen ook van te voren met DigiD de toestemming regelen. Dit moet voor de aanvraag van het reisdocument geregeld zijn. Paspoort of identiteitskaart van beide ouders of degene die het gezag heeft. Geld of pinpas. Reizen met kinderen Hebt u een andere achternaam dan uw kinderen? Dan kan dit problemen geven bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U hebt dan een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent; of het ouderlijk gezag heeft. Meer informatie vindt u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen www.kinderontvoering.org www.defensie.nl Als u toestemming nodig heeft voor het reizen met een minderjarige, kunt u het toestemmingsformulier reizen met minderjarige (nederlandse versie) of het toestemmingsformulier reizen met minderjarige (Engelse versie) invullen. Reis gerelateerde ziekten Informatie over reis gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD reisvaccinaties.

 • Drukriolering (buitengebied), storing

  De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater en daarmee de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. In het buitengebied wordt het afvalwater met behulp van pompen onder druk naar de bebouwde kom verpompt. Drukriolering is herkenbaar aan de groene besturingskasten (met een rode storingslamp) langs de weg. Tips De besturingskasten zijn voorzien van een rode lamp, bel de storing zo spoedig mogelijk door als deze lamp brandt. Hoe eerder u belt hoe minder u van de storing zult merken. Wanneer het aannemelijk is dat de huisaansluiting naar het hoofdriool verstopt is, moet de eigenaar/bewoner van het perceel in eerste instantie het erfscheidingsputje opgraven. In veel gevallen is op het gemeentehuis hiertoe een situatieschets verkrijgbaar, waarop aangegeven de plaats van het erfscheidingsputje. Informatie bij de afdeling Grondgebied. Blijkt na opgraving van het erfscheidingsputje dat deze vol met rioolwater staat, dan bevindt de verstopping zich in het gemeentelijk riool. In dat geval is het zaak dat u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Wij verhelpen de verstopping indien mogelijk dezelfde dag. Is daarentegen het putje leeg, dan bevindt de verstopping zich in het gedeelte van het putje naar de woning. De eigenaar moet in het laatste geval zelf voor een oplossing zorgen. Kijk voor meer gedetailleerde informatie ook naar het beleidsdocument 'hoe te handelen bij rioolverstoppingen'. U kunt dit document bekijken op de pagina met de beleidsstukken van Openbare Ruimte. Melding Geef online uw melding (indien geen spoed) door via de website van Avri. Storingslijn De storingslijn voor de pompen en gemalen is 24 uur per dag bereikbaar via (0345) 58 53 53. U kunt een bericht inspreken. Vermeld u daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede de locatie en het nummer van de pomput (het pompnummer vindt u op de besturingkast). De dienstdoende monteur zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen en de storing verhelpen. Voor een storing aan een IBA (individuele behandeling afvalwater) klikt u op ’IBA storing’.

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk trouwen. Dit geldt ook voor het geregistreerd partnerschap. Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie Regel de melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie (ondertrouw) online. Om uw melding te kunnen voltooien heeft u nodig (wij adviseren u deze stukken beschikbaar te hebben, voordat u aan de melding begint): DigiD voor beide partners (nog geen DigiD? Dan kunt u hier uw DigiD aanvragen) Scan van de legitimatiebewijzen van beide partners Scan van de legitimatiebewijzen van de getuigen (totaal per bruidspaar: minimaal 2, maximaal 4) Let op! Bij de melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u de leges betalen! U kunt maximaal 1 jaar voor uw huwelijk/partnerschap en minimaal 14 dagen voor uw huwelijk/partnerschap een melding doorgeven. Het is mogelijk, dat bij uitzonderingen (verblijfsvergunningen, aanleveren documenten) geen digitale melding gedaan kan worden. U dient dan contact op te nemen met ons. Bent u in het buitenland woonachtig? De aangifte loopt dan via bureau Landelijke Taken den Haag. Vraag bij ons informatie over de aan te leveren stukken. Indien er buitenlandse documenten aangeleverd moeten worden, adviseren wij u hiermee op tijd te beginnen. Neem tijdig contact met ons op over welke documenten er aangeleverd moeten worden en waar deze aan moeten voldoen. Indien de documenten niet in orde zijn, kunnen wij helaas het huwelijk geen doorgang laten vinden. Huwelijkssluiting U kunt zelf de datum, het tijdstip en de gemeente kiezen. Wilt u een formele of juist een vlotte toespraak? Wilt u live muziek op de achtergrond? Neemt de fotograaf een leuke groepsfoto? Of zijn er bruidskinderen die een speciale rol hebben? Als u trouwt in de gemeente Neder-Betuwe staan uw wensen centraal. De plechtigheid stemmen we zoveel mogelijk op uw wensen af, het is uw dag! Samen met de trouwambtenaar, de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs), bespreekt u hoe de inhoud van de huwelijkssluiting eruit gaat zien. De voltrekking zal ongeveer 30 minuten duren. U kunt niet langer dan 1 jaar voor uw huwelijksdatum uw huwelijk vastleggen. Omzetting partnerschap naar huwelijk U kunt een partnerschap omzetten in een huwelijk. U kunt uw omzetting van een partnerschap naar een huwelijk online regelen. Het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten in een partnerschap. Houdt u rekening met de volgende voorwaarden bij de omzetting: u gaat niet in ondertrouw na de omzetting is er sprake van een huwelijk de omzetting vindt plaats zonder getuigen u geeft tijdens de omzetting niet het "ja-woord" . Vaak wordt dit wel gedaan in overleg met de trouwambtenaar, maar dit heeft formeel geen betekenis. Nieuw huwelijksvermogensrecht: beperkte gemeenschap van goederen Wat is er veranderd? Valt bijvoorbeeld een studieschuld niet meer automatisch in de gemeenschap en wat gebeurt er als een van de echtgenoten tijdens het huwelijk een erfenis krijgt? Partners die vanaf 1 januari 2018 zijn getrouwd (of een partnerschap hebben laten registreren) en geen huwelijksvoorwaarden vastleggen, zijn automatisch getrouwd of geregistreerd in de beperkte gemeenschap van goederen. Alleen datgene beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd, zal automatisch in gemeenschap vallen. Giften en erfenissen blijven voortaan privé. Een studieschuld die aanwezig was voor het huwelijk zal buiten de gemeenschap vallen. Deze schuld zal bij een scheiding geheel voor rekening komen van de echtgenoot van wie de schuld is. Dit geldt ook als een van de echtgenoten tijdens het huwelijk een erfenis krijgt. Het is wel van belang dat je een goede administratie bijhoudt (voor en tijdens het huwelijk). Dit kan door voor het huwelijk door een notaris je bezittingen te laten registreren. Als er geen of geen deugdelijke administratie wordt bijgehouden, dan betekent dit, dat vermogens in elkaar overvloeien en dat het onduidelijk wordt hoe (bijv. een boot) gefinancierd is. Kan bij een echtscheiding niet worden aangetoond hoe bepaalde aankopen gefinancierd zijn, dan zijn die goederen gemeenschappelijk. Trouwen met volledige huwelijksvoorwaarden is vanaf 1 januari 2018 nog steeds mogelijk. Dit moet dan wel geregeld worden bij de notaris voorafgaand aan het huwelijk. Trouwen vanaf 1 januari 2018 met een volledige gemeenschap van goederen is ook nog steeds mogelijk. Ook dit dient voorafgaand aan het huwelijk bij een notaris te worden vastgelegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/documenten/brochures/2017/06/01/trouwen-geregistreerd-partnerschap-en-samenwonen, of op: https://www2.notaris.nl/samen-verder Kosteloze huwelijksvoltrekking Wilt u geen ceremonie? Dan kunt u kiezen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie. Dat kan alleen in het gemeentehuis op maandag- en woensdagmorgen om 9.00 uur. Dit betekent dat we geen huwelijksleges berekenen. U betaalt wel de kosten van de benodigde uittreksels en eventueel een huwelijksboekje.  Omdat de ceremonie om 09.00 uur begint, wordt u verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Komen jullie niet op tijd? dan moeten jullie wel de huwelijksleges betalen. Een medewerkster van team Gemeentewinkel (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) voltrekt dit huwelijk. Zij houdt dan geen toespraak. De voltrekking duurt vijf tot tien minuten. Het huwelijk wordt voltrokken in een speciaal daarvoor aangewezen ruimte. Er kunnen (inclusief de trouwambtenaar) maximaal 13 personen in de trouwruimte. Meer personen laten we in deze ruimte niet toe. Voor een gratis huwelijksvoltrekking is de voorwaarde dat één van de partners/huwelijkskandidaten ten tijde van de melding én het huwelijk staat ingeschreven en woont in de gemeente Neder-Betuwe. Getuigen Het is verplicht om getuigen te hebben bij een huwelijk. Dat kunnen 2, 3 of 4 getuigen zijn. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. Getuigen moeten een kopie van hun geldige legitimatiebewijs overleggen (liever geen rijbewijs, omdat daarin niet alle voornamen voluit worden vermeld). De ABS of BABS die het huwelijk voltrekt kan dit gebruiken om hen in de trouwzaal te identificeren. Het is ook mogelijk om getuigen van de gemeente te nemen. Daar zijn wel leges aan verbonden. Annulering Mocht uw huwelijk niet doorgaan, dan moet u rekening houden dat we annuleringskosten aan u doorberekenen. Dit geldt ook voor gratis huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. Indien er kosten zijn gemaakt voor een tolk (melding huwelijk) of een tolk is gereserveerd, dan dient u deze kosten alsnog te voldoen. Een annulering dient u schriftelijk door te geven. U kunt het verzoek (samen met een kopie van uw legitimatiebewijs) sturen naar Gemeente Neder-Betuwe, team Gemeentewinkel, Postbus 20, 4043 ZG  Opheusden. U kunt dit ook in persoon doen aan de balie van de afdeling Gemeentewinkel. Wijzigingen huwelijksafspraken Vanaf 1 januari 2020 worden voor wijzigingen in uw huwelijksafspraak leges berekend (ad € 43,42) U moet hier denken aan het wijzigen van het huwelijkstijdstip, dag van het huwelijk, de huwelijkslocatie, het veranderen van getuigen en het (op uw verzoek) veranderen van de trouwambtenaar. Voor de eerste wijziging na de huwelijksaangifte wordt geen leges berekend. Echter alle volgende wijzigingen zijn wel leges plichtig. Tijd De tijd tussen ondertrouw en het huwelijk moet minimaal 14 dagen zijn. Er mag maximaal 1 jaar tussen zitten. Tolk Een huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal. U en uw getuigen moeten begrijpen wat er gezegd wordt. Als u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, dan is een tolk nodig. Zonder een tolk kan de melding en het huwelijk niet doorgaan. Het laten vertalen door een familielid of vriend is niet mogelijk. De gemeente geeft opdracht aan het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (tolkentelefoon) het officiële gedeelte van de huwelijksvoltrekking te vertalen. De kosten voor deze tolk, worden aan u doorberekend. Wilt u naast het officiële gedeelte ook de speech laten vertalen? Dan moet u hiervoor zelf een tolk regelen. Gaat uw huwelijk niet door? Geeft u dit dan uiterlijk 4 weken voor het huwelijk schriftelijk (met een kopie paspoort/identiteitskaart) aan ons door. Doet u dit niet? Houdt u dan rekening met annuleringskosten voor het huwelijk én de tolk. De hierboven vermelde informatie geldt ook voor het registreren van een partnerschap. Huwelijkslocatie Vroeger trouwden mensen uit de gemeente Neder-Betuwe altijd in het gemeentehuis. Dat kan nog steeds. U kunt kiezen uit de raadszaal of de oude (kleinere) trouwzaal. U kunt in de kleine gezellige zaal terecht met maximaal 12 personen (inclusief trouwambtenaar). U kunt deze ruimte alleen bespreken voor de donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en de vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Verder voor de zaterdag tussen 08.30 uur en 16.00 uur. Trouwen op zaterdagen in het gemeentehuis is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Wilt u niet in het gemeentehuis trouwen? Je kunt trouwen in de 8 vaste locaties, maar ook in een locatie naar keuze (eenmalige huwelijkslocatie).  Houdt u er rekening mee dat u extra kosten moet betalen voor de huur van deze locaties. Meer informatie en foto's over de 8 vaste  huwelijkslocaties vindt u hier. Heeft u een vaste locatie gekozen? Bent u zeker van de datum en tijdstip? Dan maakt u eerst een afspraak met de beheerder van de trouwlocatie. Als dat is gelukt, kunt u uw melding voorgenomen huwelijk doorgeven. Bij de melding voorgenomen huwelijk, legt u de huwelijksdatum, tijd en locatie vast. Eenmalige huwelijkslocatie De eenmalige huwelijkslocatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en goede zeden. Zo is het trouwen in een kerk of in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen niet toegestaan. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Gemeentewinkel (14 0488 of burgerzaken@nederbetuwe.nl). Trouwen in een woning is vanaf 1 januari 2020 (onder specifieke voorwaarden) toegestaan. De woning wordt voor 1 dag aangewezen als huwelijkslocatie. Hieraan voorafgaand zal eerst een toetsing plaatsvinden van de aanvullende specifieke voorwaarden voor die betreffende locatie en of een huwelijk aldaar gesloten kan worden. NB: Denkt u eraan dat voor de aanvraag legeskosten zijn verbonden (€ 512,00 leges 2021). U dient rekening te houden dat dit vermeerderd wordt met de huwelijksleges (€ 582,60 leges 2021). Voor woningen is een speciaal aanvraagformulier met de algemene voorwaarden. Wat moet je doen als je voor een eenmalige locatie kiest? Voor alle panden (behalve woningen) vul het volgende  aanvraagformulier eenmalige vrije huwelijkslocatie in en print het uit.   Betreft het een woning? Dan zijn hier speciale formulieren voor: aanvraag éénmalige benoeming huwelijkslocatie (woning). Alle partijen (beheerder, eigenaar/bewoner en bruidspaar) moeten dit formulier ondertekenen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen. Zorg ervoor dat de aanvraag vier maanden voor jullie trouwdag bij het team Gemeentewinkel ontvangen is. En dan? Nadat alle stukken compleet zijn, nemen wij een besluit. Daarover ontvang je schriftelijke bericht. Zijn de stukken niet compleet of te laat ingediend, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Betreft de eenmalige locatie een woonhuis, dan volgt er een controle en een nacontrole. Hierbij worden aanvullende specifieke voorwaarden opgesteld. Deze vormen een onderdeel bij het aanwijzingsbesluit. Als de locatie is aangewezen als eenmalige huwelijkslocatie, kun je de melding voorgenomen huwelijk (de ondertrouw) indienen. Hierbij log je in met je DigiD en met de benodigde stukken (legitimatiebewijzen van jullie en de getuigen) kun je de melding voorgenomen huwelijk doen. Hierbij geef je dan aan dat je in een eenmalig aangewezen huwelijkslocatie gaat trouwen. U betaalt € 133,70 extra voor het aanvragen van een eenmalige huwelijkslocatie (als dit niet een woonhuis betreft). Voor het aanvragen van een woonhuis als eenmalige huwelijkslocatie betaalt u € 512,00. In beide gevallen wordt dit verhoogd met de huwelijksleges. NB: De legeskosten gelden voor het in behandeling nemen van deze aanvragen. Indien u, tijdens de procedure beslist van de aanvraag af te zien, of de aanvraag wordt niet toegekend, worden de legeskosten niet terug betaald.   Trouwambtenaren Als u bij ons een afspraak heeft gemaakt voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap zoekt de medewerker van team Gemeentewinkel een trouwambtenaar voor uw ceremonie. Iemand die graag een bijdrage wil leveren om uw huwelijksdag tot een geslaagde dag te maken. U kunt via de digitale melding voorgenomen huwelijk/partnerschap wel uw voorkeur voor een trouwambtenaar aangeven. Het is echter niet zeker dat deze trouwambtenaar uw huwelijk gaat voltrekken. Indien u niet de ambtenaar van uw keuze kunt selecteren, dan houdt dat in dat deze niet beschikbaar is. In dat geval adviseren wij u om een andere trouwambtenaar te kiezen. Bij ons zijn 9 trouwambtenaren in dienst. Ongeveer een maand voor uw huwelijksvoltrekking neemt de trouwambtenaar contact met u op. U kunt dan nader kennismaken en uw wensen met hem of haar bespreken. Informatie over de trouwambtenaren vindt u hier. Trouwambtenaar voor één dag Wilt u dat iemand anders uw huwelijk leidt? Neem dan minimaal 4 maanden voor uw huwelijk contact met ons op. U hoort dan van ons wat u nog voor deze speciale trouwambtenaar moet regelen. Het kost € 248,90 of € 258,20 extra (leges 2021) wanneer u deze trouwambtenaar voor één dag regelt. De huwelijksdatum moet bij ons bekend zijn en de melding (ondertrouw) dient geregeld te zijn. U vindt hier het aanvraagformulier voor de trouwambtenaar voor één dag (die niet ergens anders Babs is) en het aanvraagformulier voor de trouwambtenaar voor één dag (die al wél ergens anders Babs is). Huwelijksvoltrekking open lucht Misschien wilt u wel trouwen in de open lucht. Dat kan bij de 8 locaties die de burgemeester en wethouders hebben uitgekozen. U hoeft dit niet apart aan te vragen. We vragen u wel om dit 7 dagen voor de huwelijksvoltrekking bij de trouwambtenaar aan te geven. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel. Voorwaarden huwelijk buitenlucht In de aangewezen huwelijkslocaties, met uitzondering van het gemeentehuis, is het mogelijk uw huwelijksvoltrekking in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan moet u ons dit 14 dagen voor uw huwelijksvoltrekking laten weten. Verder dient u rekening te houden met de hieronder vermelde voorwaarden: de locatie dient openbaar toegankelijk te zijn; de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid en er mag geen sprake zijn van overlast voor de omgeving; de locatie moet een gebouw zijn, hieronder wordt tevens verstaan een ruimte in de openlucht behorende bij deze locatie. Voorwaarde is dat er bij slecht weer kan worden uitgeweken naar het gebouw, behorende bij die locatie, om de veiligheid van de aanwezigen, de trouwambtenaar en de bode te waarborgen; bij een huwelijksvoltrekking in de openlucht behouden de gemeente Neder-Betuwe en de Babs het recht het huwelijk niet in de openlucht te sluiten als blijkt dat de veiligheid niet is gewaarborgd; de gemeente Neder-Betuwe noch de Babs zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de huwelijksvoltrekking. Het bruidspaar en de beheerder/eigenaar blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de huwelijksvoltrekking; door de huwelijksvoltrekking in de buitenlucht te laten plaatsvinden, verklaren het bruidspaar en de beheerder/eigenaar af te zien om de gemeente Neder-Betuwe en de Babs aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die zij ondervinden tijdens deze huwelijksvoltrekking; het is niet toegestaan om een huwelijk te voltrekken gelijker tijd met de inzegening van het huwelijk door een kerk- of geloofsgemeenschap; bij gebruik van een huwelijkslocatie, anders dan het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden, geldt dat de kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie voor rekening van het bruidspaar zijn; de eigenaar/beheerder treedt op als gastheer/gastvrouw indien dit nodig is; er is geen gemeentelijke bode aanwezig. Huwelijksboekjes U kunt kiezen uit verschillende huwelijksboekjes. Een boekje bestaat uit een omslag en een inleg. De omslagen en de inleggen kunnen op alle manieren gecombineerd worden. U kunt kiezen uit de volgende huwelijksomslagen: Skai blauw met hoekjes (gouden opdruk) Suède rood (zilveren opdruk) Suède blauw (zilveren opdruk) Suède zwart met hoekjes (zilveren opdruk) U kunt kiezen uit de volgende inleggen: Algemeen Protestant (met ruimte voor de kerkeraad om het kerkelijk huwelijk in te schrijven) Rooms-katholiek (met ruimte voor de priester om het kerkelijk huwelijk in te schrijven)

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties