Resultaten

161 - 164 van de 164 Resultaten
Toon producten van Zevenaar
 • Leerplicht

  Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen, want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet komt eraan. In 2022 vervangt deze wet alle bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Voor wonen, wegen, natuur, milieu en water alleen al zijn er tientallen wetten en honderden regelingen met allemaal hun eigen werkwijzen en eisen. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen.

 • Vertrek naar buitenland (emigratie) doorgeven

  Emigreert u naar het buitenland? Of verwacht u minimaal 8 maanden in het buitenland te gaan wonen? Geef uw emigratie op de dag van vertrek of hooguit 5 dagen daarvoor door aan de gemeente. Een emigratie geeft u online door met DigiD.

 • Circulariteit

  De circulaire economie is een nieuwe manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. We willen af van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten. De circulaire economie zit zo in elkaar dat producten langer worden gebruikt en als ze niet meer te repareren zijn, worden de onderdelen of grondstoffen opnieuw gebruikt om andere producten van te maken. Dat begint al bij het ontwerp van producten. Daarin wordt rekening gehouden met het delen van producten, de mogelijkheid om onderdelen te repareren en het hergebruik van onderdelen en grondstoffen. Dit helpt om een beter milieu te realiseren én zorgt er voor dat we zuiniger om gaan met de grondstoffen die we nu nog hebben.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties