Resultaten

161 - 168 van de 168 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • POP3, 2.1: Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 3: LEADER, subsidie

  LEADER is de afkorting voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. LEADERbeoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER.

 • Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie

  De provincie heeft de ambitie om Zuid-Holland een duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio te laten zijn. Bedrijventerreinen met kwaliteit, die ruimte bieden voor het juiste bedrijf op de juiste plaats, zijn daarbij onmisbaar. Daarom blijft herstructurering en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen belangrijk. De provincie ondersteunt de voorbereiding van deze activiteiten met planvormingssubsidie.

 • POP3, 2.5: Weidevogels, biodiversiteit, en landschap, subsidie

  De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers en andere grondeigenaren en grondgebruikers. Met de subsidie worden projecten gestimuleerd waarmee de natuur, de biodiversiteit en het landschap worden verbeterd. Ook worden hydrologische maatregelen gefinancierd ten behoeve van Natura 2000-gebieden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 • POP3, 2.3: Jonge Landbouwers, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers. Zij kunnen aanvragen indienen voor fysieke investeringen voor het duurzaam maken van de landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • Experimenten vernieuwingen mobiliteit (§ 16B SRM 2017)

  De subsidie is voor experimenten met vernieuwingen, waarbij het openbaar vervoer beter benut wordt. Het gaat om projecten die bijdragen aan het aantrekkelijker en efficiënter maken van het openbaar vervoer, of van het vervoer van en naar een OV-halte. Daarbij hecht de provincie veel waarde aan het delen van de kennis die ontwikkeld wordt tijdens een experiment, bijvoorbeeld om succesvolle innovaties op een bredere schaal toe te kunnen passen.

 • Natuurbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie (SNL)

  De provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar voor het beheren (zie SNL Natuurbeheer), ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer (zie SNL Agrarisch Natuurbeheer). Het aanvragen van subsidie gebeurt via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

 • POP3, 2.8: Samenwerken in het kader van Europees Innovatie Partnerschap EIP

  Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij met Operationele Groepen (samenwerkingsverbanden)  wordt gewerkt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties