Resultaten

171 - 177 van de 177 Resultaten
Toon producten van Epe
 • Rijbewijs

  Belangrijke informatie Om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen, blijft het gemeentehuis in elk geval tot en met maandag 31 augustus gesloten. Er is alleen bezoek mogelijk op afspraak. Meer informatie: Dienstverlening: gemeentehuis tot en met 31 augustus gesloten. Om een rijbewijs aan te vragen komt u persoonlijk naar het gemeentehuis. De gemeente Epe werkt volledig op afspraak. U plant de afspraak online in. Voor het ophalen van uw rijbewijs maakt u ook online een afspraak.  Afspraak maken

 • Kinderopvang starten

  Als u een kinderopvang wilt starten, bent u verplicht om het volgende te doen: een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen. uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Als u dit niet doet, dan kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente. een aanvraag kinderopvang doen bij de gemeente. Als u voldoet aan de wettelijke eisen, dan plaatst de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag u starten. een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe iemand een klacht bij uw kinderopvangorganisatie kan indienen. eventuele wijzigingen doorgeven aan de gemeente (gebruik hiervoor het juiste formulier op www.rijksoverheid.nl). Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten op de website van het Ondernemersplein. Aanvragen exploitatie kinderopvang (met eHerkenning) Wijziging kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau doorgeven (met eHerkenning) Wijziging gastouderopvang doorgeven (met eHerkenning)

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is, dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen. U moet dit verzoek per post indienen. Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen. Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

 • Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

  Als u in het buitenland bent als er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.  Stemmen als u in het buitenland woont  Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.  Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij deze verkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen. De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Meer informatie kiezers buiten Nederland

 • Geslachtswijziging

  Als u van geslacht bent veranderd (transgender), kunt u dit laten aanpassen in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw geslacht van ‘man’ in ‘vrouw’ laten veranderen, of andersom. Aangifte van geslachtswijziging is gratis. Houd wel rekening met de kosten voor het vernieuwen van uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs. Na de aangifte geslachtswijziging zijn deze namelijk niet meer geldig. 

 • Verzoek om handhaving

  Vermoedt u dat iemand iets bouwt of gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) overtreden worden? U kunt de gemeente dan vragen om te handhaven met een handhavingsverzoek. Dit betekent dat u een besluit van ons krijgt over het vervolg van de handhavingsprocedure. Uw gegevens worden dan bekend gemaakt bij de overtreder.  Wilt u alleen iets melden? Doe dan een melding woon- en leefomgeving. Handhavingsverzoek doen (met DigiD) Handhavingsverzoek doen (met eHerkenning) Melding woon- en leefomgeving doen

 • Levenloos geboren kind registreren

  Belangrijke informatie Om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen, blijft het gemeentehuis in elk geval tot en met maandag 31 augustus gesloten. Er is alleen bezoek mogelijk op afspraak. Meer informatie: Dienstverlening: gemeentehuis tot en met 31 augustus gesloten. Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.  U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente. Maak hiervoor online een afspraak. Afspraak maken

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties