Resultaten

171 - 180 van de 189 Resultaten
Toon producten van Kaag en Braassem
 • Nederlander worden door naturalisatie

  U kunt op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie (procedure)? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Voorwaarden Bekijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bijzonderheden Nederlander na de naturalisatieceremonie Krijgt u bericht dat wordt genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. Deze ceremonie is verplicht. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Als u die verklaring aflegt, zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Tijdens de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden. Als u dit document in handen heeft, bent u Nederlander. Aanvraag Wilt u zich laten naturaliseren tot Nederlander, maak dan een afspraak. Tijdens uw afspraak: dient u uw aanvraag in (eventueel ook voor uw minderjarige kinderen als die in Nederland wonen) als u 16 jaar of ouder bent, vult u ook een formulier in waarin u zegt de 'verklaring van verbondenheid' te willen afleggen. U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt. Meenemen Tijdens uw afspraak bij het Burgerzaken Loket neemt u mee: uw verblijfsvergunning uw geldige paspoort uw geboorteakte het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma). Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? En staat dat nog niet geregistreerd bij de gemeente? Dan moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten: huwelijksakte akte van geregistreerd partnerschap bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met uw Nederlandse partner. Neemt u buitenlandse documenten mee? Let op: de gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

 • Geboorte aangeven

  Na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Het kind moet binnen 3 dagen na de geboorte bij de gemeente zijn aangegeven. Niet iedereen mag de aangifte doen. Voorwaarden Wanneer kunt u aangifte doen? Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen: kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag. Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen. Wie doet de aangifte? De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven: De (juridische) vader of (juridische) moeder Kunnen zij niet? Dan moet iemand het doen die bij de geboorte was. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende Kan de moeder niet en was er verder niemand bij de geboorte? Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte. Aanvraag Wilt u de geboorte van uw kind doorgeven? Maak dan een afspraak. De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen. Meenemen het geldige legitimatiebewijs van uzelf en van de moeder is het kind voor de geboorte al erkend? Neem dan ook de afschrift van de erkenningsakte mee heeft u een trouwboekje of partnerschapsboekje? Neem het dan ook mee als u uw kind daarin wilt laten vermelden bent u duo-moeders? Neem dan ook de donorverklaring mee.

 • Digitaal opkopersregister (DOR)

  Bent u handelaar in of opkoper van tweedehands of ongeregelde goederen? Dan moet u: zich aanmelden als handelaar/opkoper via het Digitaal Opkopers Loket (DOL)  producten die u opkoopt en verkoopt registeren in het digitaal opkoopregister Digitaal Opkopers Register (DOR). Aanmelden Het DOL heeft een koppeling met het DOR. Door deze koppeling hoeft u zich slechts eenmaal te registreren. Gemeente en politie ontvangen direct een melding. Aanmelden als handelaar Welke goederen registreert u? gereedschap foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur goud, edelstenen, platina, zilver kunstvoorwerpen laptops, mobiele telefoons, tablets uurwerken  voertuigen die uit het buitenland zijn geïmporteerd, voertuigonderdelen en ongekentekende voertuigen zoals fietsen (Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers zijn vrijgesteld van het DOR vanwege de reeds verplichte registratie in het RDW-kentekenregister). In het DOR registreert u: welk goed het betreft wanneer dit goed is gekocht van wie het goed is ingekocht of ingenomen voor welk bedrag het goed is ingekocht en op welke datum het goed is doorverkocht. Hoe werkt het DOR? Het DOR controleert automatisch via een database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is, gaat hiervan direct een melding naar de politie. De politie komt bij u langs om het gestolen goed in beslag te nemen. Dankzij de door u geregistreerde gegevens kan de politie de mogelijke daders van bijvoorbeeld een woninginbraak of straatroof opsporen. Kijk voor meer informatie en een filmpje over het DOR op Rijksoverheid.nl  . Toezicht en handhaving De gemeente voert samen met de politie steekproefsgewijs en informatie gestuurd controles uit. Zij controleren of u gebruik maakt van het DOR en of u de juiste gegevens invoert. Ook kunnen zij uw register controleren met het magazijn. Hebt u tijdens de controle uw zaken niet op orde? Dan wordt u vaker worden gecontroleerd en riskeert u een boete. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het  Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) of de politie. Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving: Artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem: Afdeling 12: artikel 2.66 t/m 2.68 Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Kaag en Braassem 

 • Contact en openingstijden

  Contact Wilt u een vraag stellen aan de gemeente of heeft u een op- of aanmerking? U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier; een melding in de openbare ruimte kunt u doorgeven via het meldingformulier openbare ruimte. Naar het contactformulier Melding openbare ruimte Telefonisch contact U kunt tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer 071 3327272; de medewerkers van de gemeente Kaag en Braassem zijn van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63. Openingstijden  De publieksbalies aan het Westeinde 1 in Roelofarendsveen werken alleen op afspraak, van maandag tot en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op woensdagavond zijn de balies geopend van 18.30 tot 20.30 uur. Er is op woensdagavond vaak slechts één balie open. De doorlooptijd kan stagneren waardoor u soms iets langer moeten wachten in de wachtruimte. Ouderen en kwetsbaren adviseren wij daarom te kiezen voor een afspraak in de ochtenduren. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 071 3327272.  Maak een afspraak Gemeentewerf afvalbrengstation Voor het brengen van grof vuil en grof snoeiafval kunt u terecht op het afvalbrengstation aan het Veenderveld 53 in Roelofarendsveen. De openingstijden (uitgezonderd feestdagen, hieronder aangegeven ) zijn als volgt: maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur; van 1 april tot 1 oktober ook op woensdagavond van 18:30 – 20:30 uur op zaterdag van 8:00 – 12:30 uur. Huisregels afvalbrengstation Bij het afvalbrengstation gelden huisregels, zodat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige wijze van afval scheiden en brengen. Zo mogen er maximaal twee personen per auto, meldt u bij aankomst welk soort afval u brengt, is uw afval thuis gescheiden, duurt een bezoek maximaal 15 minuten en kunt u alleen met pin betalen. Meer informatie over gemeentewerf afvalbrengstation. Adresgegevens gemeentehuis en gemeentewerf gemeentehuis: Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen gemeentewerf afvalbrengstation: Veenderveld 53, 2371 TT Roelofarendsveen e-mail: info@kaagenbraassem.nl (vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer) postadres: Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen fax: 071 3327249 Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op: vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag   vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag maandag 5 april 2021 Pasen   dinsdag 27 april 2021 Koningsdag woensdag 5 mei 2021 Bevrijdingsdag maandag donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag maandag 24 mei 2021 Pinksteren vrijdag 24 december 2021 vanaf 16.00 uur gesloten zaterdag 25 december 2021 Kerst 25 en 26 december 2021 Eerste en Tweede Kerstdag 31 december 2021 Oudejaarsdag vanaf 16.00 uur gesloten  

 • Werk vinden

  Als u werkloos bent en bijscholing krijgt via trajectbegeleiding, kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot. Voorwaarden Hebt u een uitkering? Dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren, bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach. Als u zich niet aan de afspraken houdt, kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. Bijzonderheden U kunt een vergoeding vragen voor: cursuskosten en lesgeld kosten voor studiemateriaal (bijvoorbeeld boeken) examenkosten reiskosten kosten voor kinderopvang. De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Als u werkloos bent en geen recht hebt op een WW-uitkering, kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent. Aanvraag Alle zaken op gebied van werk en inkomen, inburgering, kinderopvang, bijzondere bijstand en het minimabeleid, worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein Gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein is in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Heeft u nu al vragen, neemt u dan contact op met het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn').  Neem eerst contact op met uw trajectbegeleider, klantmanager of met het Serviceplein De gemeente kan de kosten direct aan de school betalen. Maar soms betaalt u eerst zelf de onkosten en krijgt u achteraf een vergoeding. Bewaar daarom alle bonnen, facturen en declaraties. Aanmelden bij UWV Daarna meldt u zich aan bij het UWV. Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven op Werk.nl. Online inschrijven kan met uw DigiD. Werkplan maken Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet. U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan. Meenemen Krijgt u een rekening van de kosten of moet u deze in eerste instantie zelf betalen? Lever dan de declaraties en facturen in bij het Serviceplein.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Op het uittreksel BRP staan standaard uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor: uzelf uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u iemand anders die u gemachtigd heeft. Bijzonderheden Bij de aanvraag van het uittreksel kunt u aangeven waarvoor u het nodig heeft. Zo is er een apart uittreksel voor: bewijs van Nederlanderschap internationaal uittreksel BRP meertalig uittreksel (voor buitenlandse instantie). Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen  bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen. Aanvraag online met het formulier Uittreksel BRP aanvragen (DigiD) schriftelijk: een door u ondertekende aanvraag met de reden waarom u het uittreksel uit één van de bedoelde registers nodig heeft. Stuur bij uw aanvraag een kopie geldig legitimatiebewijs mee aan de balie. Wilt u het uittreksel aanvragen in het gemeentehuis dan moet u hiervoor een afspraak maken u kunt iemand machtigen om het uittreksel voor u op te halen. Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin de reden waarom u het uittreksel nodig hebt, de naam van de gemachtigde, uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde. Meenemen Neem het volgende mee als u een uittreksel komt aanvragen: een geldig legitimatiebewijs indien u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende schriftelijke machtiging een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon. Kosten Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kost  € 11,00. U kunt alleen met pin betalen.  

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw rijbewijs afhalen. Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. Bij vermissing Inwoners van de gemeente Kaag en Braassem kunnen voor een verloren of gestolen rijbewijs bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. De gemeente neemt de melding en de aanvraag, zelfs als er sprake is van een misdrijf, direct in behandeling. Bij een misdrijf is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Als u een nieuw rijbewijs wilt voor de volle geldigheidsduur, dan moet u ook aan de bijbehorende voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld een medische keuring). U kunt er ook voor kiezen om het rijbewijs letterlijk te vervangen, met de resterende geldigheidsduur. In dit geval hoeft u niet opnieuw gekeurd te worden (als dat van toepassing is). Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar Vanaf je 17e jaar kan je een rijbewijs halen. Tot je 18e jaar moet je dan rijden onder begeleiding van een coach. De coach moet zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW)  vóórdat je het rijbewijs aanvraagt. Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring rijbewijs) is een formulier waarmee het CBR uw medische geschiktheid om te rijden kan beoordelen. Op de website van het CBR vindt u alle informatie of u een gezondheidsverklaring nodig heeft en kunt u de  gezondheidsverklaring online aanvragen. U kunt de Gezondheidsverklaring ook aan de balie van het gemeentehuis afhalen, hiervoor moet u een afspraak maken (tarief CBR). U krijgt de verklaring na betaling van € 37,80, direct mee. Omdat de verklaring geen persoonlijke gegevens bevat, mag u dit ook door iemand anders laten doen. Na het rapport van het CBR kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Omwisseling buitenlands rijbewijs In bepaalde gevallen kan een rijbewijs dat buiten Nederland is behaald, worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. De voorwaarden en informatie leest u op de website van de RDW. Brexit en uw rijbewijs Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft de Europese Unie verlaten. Dit heeft tot gevolg dat diverse afspraken in Europees verband niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland? Op de website van het RDW leest u wat de gevolgen zijn. Kosten Het rijbewijs moet bij de aanvraag contant of per pin worden betaald. een rijbewijs kost € 41.00 is uw rijbewijs vermist, dan komt daar een bedrag bij van € 31,75 vraagt u met spoed een rijbewijs aan, dan zijn de bijkomende kosten € 34,10. U kunt alleen met pin betalen. Aanvragen  Wilt u een rijbewijs aanvragen of ophalen dan moet u hiervoor een afspraak maken. Ook voor het afhalen van een gezondheidsverklaring moet u eerst een afspraak maken. Maak een afspraak Meenemen Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen: een geldig legitimatiebewijs 1 pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen. De foto moet recent gemaakt zijn (maximaal 6 maanden oud). Tegen een vergoeding van € 6,- (muntgeld) laat u in het gemeentehuis 8 pasfoto's maken, Indien u in het dagelijkse leven een bril draagt en zo ook op de  foto wilt, dient u een foto bij een fotograaf te laten maken. Let op: het fotohokje in het gemeentehuis is niet geschikt voor personen die volledig rolstoelgebonden zijn uw oude rijbewijs bij aanvraag op 17 jarige leeftijd: een begeleiderspas.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen, of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. We vinden dat alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen; onderwijs dat goed bij hen past. Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, hangt af van een aantal persoonlijke factoren. Als u in aanmerking wilt komen, kunt u een aanvraag indienen. Na het beoordelen van de aanvraag wordt besloten of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer. Voorwaarden Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, kunt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is niet voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, voor inburgeringsscholen of voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm). Een kind komt in aanmerking voor taxivervoer als: een kind jonger is dan 10 jaar en naar het speciaal basisonderwijs gaat leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school; als u kiest voor een school verder weg dan zijn de extra kosten van het reizen voor u als uw kind ouder is dan 10 jaar heeft u een vervoersverklaring van de school nodig waarin staat dat uw kind niet in staat is om zelfstandig en ook niet onder begeleiding kan reizen. Over het algemeen kunnen veel leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs zelfstandig reizen. Dit wordt zo mogelijk geoefend vanuit school als de afstand van huis tot school groter is dan 6 kilometer. Het taxivervoer rijdt op vaste tijden. Als er een uitzondering is (bijvoorbeeld een schoolreisje, artsbezoek e.d.) dan moet u zelf zorgen voor vervoer. De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening voor leerlingenvervoer. Soorten leerlingenvervoer Er zijn verschillende soorten vergoedingen: vergoeding van kosten van aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, maar wordt het vervoer door de gemeente geregeld. De leerlingen worden door (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school en weer terug gereden. vergoeding van kosten van eigen vervoer. Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dat bedrag. vergoeding van kosten voor openbaar vervoer naar basisonderwijs (eventueel met begeleiding). We gaan uit van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer. Voor openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs wordt geen vergoeding gegeven. Aanvraag Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving voor de school op de vergoedingsregeling. Bij het Wmo-loket kunt u een verzoek indienen voor vergoeding van de kosten. Voor elk schooljaar moet u opnieuw leerlingenvervoer aanvragen. Dit kan door: maak online een afspraak bij het Wmo-loket; dit loket wordt bemand door Participe per e-mail naar leerlingenvervoerkb@participe.nu of bel met 088 254 23 55 het formulier Leerlingvervoer aanvragen (Pdf) downloaden en te versturen. Kosten In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Afhandeling De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan verlengd worden met acht weken. Bezwaar maken Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in het besluit.  

 • Koninklijke onderscheiding (lintje), aanvragen

  Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen. Voorwaarden Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van de kerkkrant en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult. Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt. Op de website www.lintjes.nl  leest u alle voorwaarden voor het aanvragen van een koninklijke onderscheiding. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag. Inlevertermijnen Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Stuur uw voorstel dan vóór 1 juli van het jaar ervoor in. Als het lintje op een ander moment moet worden uitgereikt, levert u uw voorstel 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum in. Aanvraag Neem contact op met de gemeente waar de persoon woont. De gemeente vertelt u of u de persoon kunt voordragen. Verzamel alle gevraagde gegevens, vul het Voorstelformulier op www.lintjes.nl  zo volledig mogelijk in Stuur het ingevulde formulier naar de burgemeester van de gemeente waar de persoon woont. Lees meer over hoe voordragen voor een onderscheiding precies werkt (lintjes.nl).

 • Standplaats, aanvraag

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. Let op: voor het innemen van een standplaats voor koek en zopie op de schaatsbaan en/of langs het ijs heeft u geen vergunning nodig van de gemeente. Wel moet u zich houden met een aantal specifieke regels. Voorwaarden Wilt u koek en zopie verkopen langs het ijs? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U houdt zich wel aan deze specifieke regels: u heeft toestemming nodig van de eigenaar van de grond / het water (indien noodzakelijk) u ruimt eventueel verspreid afval op (en voert het af) u verkoopt geen alcoholhoudende dranken. Kosten De kosten worden jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt in de Verordening Marktgeld op Overheid.nl. Indien u in aanmerking komt voor een standplaats betaalt u: geldig voor een dag € 23,40 geldig voor een week € 30,40 geldig voor en maand € 38,70 geldig voor een jaar € 154,55 geldig voor vijf jaar of langer  € 339,10 Daarnaast kunnen er precariokosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van gemeentegrond. Deze tarieven kunt u vinden in de verordening precariobelasting op overheid.nl. Aanvraag U kunt de standplaatsvergunning online aanvragen. U logt in met eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in. Bij uw aanvraag moet u aangeven: waar u standplaats wilt op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen. Tevens dient u als bijlage toe te voegen: een situatietekening van de gewenste standplaats uw geldige legitimatiebewijs een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties