Resultaten

171 - 179 van de 179 Resultaten
Toon producten van Middelburg
 • Verhuizing doorgeven

  Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 28 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert.

 • Gebruik andere achternaam

  Bent u gehuwd of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan kunt u bij de gemeente aangeven met welke achternaam u voortaan aangeschreven wilt worden. Het gaat hierbij niet om een wijziging van de achternaam, maar om het 'voeren' van de achternaam.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt het bewijs nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen.

 • Parkeervergunning voor bezoek

  Woont u in een gebied met betaald parkeren? Dan kunt u via onze BezoekersApp een parkeervergunning aanvragen. Uw gasten parkeren met de bezoekersvergunning met korting in de gebieden in Middelburg waar betaald parkeren geldt.

 • Groen- en reststroken kopen of huren

  Groen- en reststroken, of snippergrond zijn stukjes gemeentegrond die kunnen worden gekocht door eigenaren van aangrenzende percelen. Soms is verhuur ook mogelijk. De verkoop of huur van deze grond is aan voorwaarden verbonden.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

 • Bewijs van garantstelling/logiesverstrekking

  Wilt u iemand die visumplichtig is, uitnodigen voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) in Nederland en stelt u zich financieel garant voor deze persoon? Dan heeft u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig.

 • IOAW-uitkering aanvragen

  Bent u een oudere werkloze werknemer en heeft u geen recht meer op een WW-uitkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers: de IOAW-uitkering.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties