Resultaten

171 - 179 van de 179 Resultaten
Toon producten van Opmeer
 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U kunt bijzondere bijstand krijgen voor bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden of extra kosten voor schoolgaande kinderen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die nergens anders vergoed worden (zoals door het rijk, de zorgverzekeraar of de school). Voor veel kosten is bijzondere bijstand mogelijk. Zoals bijvoorbeeld; eigen bijdragen die betaald moeten worden voor een Wmo-voorziening medische kosten aanvullende zorgverzekering gemeente extra uitgaven door chronisch ziekte of handicap computervergoeding het Doe Meefonds peuteropvang zwemlessen voor diploma A en B Lees meer in de folder over financiële ondersteuning van de gemeente Heeft u hulp nodig bij het aanvragen, dan kunt u terecht bij het Wijkteam van de gemeente Opmeer. 

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Wilt u een kansspel organiseren, zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag? Dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Dit hangt af van het soort kansspel dat u organiseert. Alleen kleine kansspelen (zoals een bingo) en promotionele kansspelen kunt u organiseren zonder dat u een vergunning hebt. U dient hier wel een melding van te maken middels het meldingsformulier Klein Kansspel dat u in het tabblad openbare documenten terug kunt vinden. Voor een loterij heeft u wel een vergunning Wet op de Kansspelen nodig. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag. U kunt een vergunning aanvragen middels het aanvraagformulier dat u kunt terugvinden bij het kopje "Openbare documenten".

 • Belastingen, betalingsregeling

  U kunt uw aanslag gemeentelijke belasting automatisch in 9 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Vraag daarvoor automatische incasso aan. Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten met DigiD Informatie DigiD Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.  De betalingstermijn voor de aanslag zonder automatische incasso is 2 maanden. De volledige aanslag dient dan betaald te zijn binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag.

 • Trouwen

  Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit doet u in de gemeente waar u wilt trouwen. Uw melding doet u op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren. Tijdens deze melding regelt u meteen enkele andere zaken, onder andere de datum en tijdstip, de trouwlocatie, de trouwambtenaar en het naamgebruik. Hoe vraag ik een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan? Wilt u in Opmeer trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? De melding doet u snel en eenvoudig met DigiD online. Online huwelijk/partnerschapsregistratie doorgeven U vindt hier ook foto's van de locaties en van de trouwambtenaren en informatie over de beschikbaarheid. Kosteloos trouwen of geregistreerd partnerschap Kosteloos trouwen of  uw partnerschap laten registreren? U kunt gratis trouwen of uw geregistreerd partnerschap sluiten als u of uw partner ingeschreven staat in de gemeente Opmeer. Er wordt tijdens de plechtigheid uitsluitend voldaan aan de vereisten van een huwelijksvoltrekking: Het huwelijk / geregistreerd partnerschap is altijd op maandag- en dinsdagochtend tussen 09.00 – en 10.00 uur Het huwelijk / geregistreerd partnerschap vindt plaats in een spreekkamer en duurt maximaal 10 minuten Voltrekking van het huwelijk / geregistreerd partnerschap wordt gedaan door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand, en er wordt geen toespraak gehouden (ook niet door het echtpaar of publiek). Er mogen maximaal zes personen (incl. bruidspaar en getuigen) aanwezig zijn. Wilt u hier van afwijken door speciale omstandigheden (bijv. samengesteld gezin), dient u contact op te nemen met de afdeling burgerzaken. Vanaf 1 januari 2018 veranderen de regels Vanaf 1 januari 2018 gaat de wet Beperkte gemeenschap van goederen in. Wat houdt dit voor u en uw partner in? En wat als u het toch anders wilt regelen? Dat kan met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie over de wet Beperkte gemeenschap van goederen Wilt u meer informatie over huwelijk, geregistreerd partnerschap en/of samenwonen, kijk dan in de folder van de rijksoverheid .

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  U hebt een exploitatievergunning nodig als u een openbare inrichting wilt starten of overnemen. Ook als u uw openbare inrichting wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt o.a. voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis. Op basis van artikel 2:28 lid 7 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016 worden para-commerciële instellingen (niet-commerciële ‘rechtspersonen’ zoals stichtingen of verenigingen waarbij horeca niet de hoofdactiviteit is ) met uitzondering van jongerencentra en motorclubs,zonder terras vrijgesteld van de vergunningsplicht. U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties: U start of neemt een openbare inrichting over. De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt. U vraagt een wijziging van uw exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties: U krijgt een andere leidinggevende. U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren. U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing. U start een terras of breidt uw terras uit. Tevens is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) veelal van toepassing. U dient naast uw aanvraag om een exploitatievergunning ook de vragenformulieren Bibob in te dienen. 

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld: slijterij horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant supermarkten met aparte drankafdeling U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt die niet ter plaatse gedronken worden en bovendien in gesloten verpakkingen zit, bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten Als u in een cafetaria alcohol schenkt, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig. Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Naast een Drank en Horecavergunning heeft u voor een horecabedrijf veelal ook andere vergunningen en/of ontheffingen nodig.Zie hiervoor ook: Horeca, exploitatievergunning Openingstijden horeca eenmalig aanpassen Terras plaatsen Tevens is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuurd (Wet Bibob) veelal van toepassing. U dient naast uw aanvraag om een Drank en Horecavergunning ook de vragenformulieren Bibob in te dienen. 

 • Automatische incasso, machtiging

  U kunt uw aanslag gemeentelijke belasting automatisch in 9 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Vraag daarvoor automatische incasso aan. Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten voor gemeentelijke belastingen met DigiD Wat moet u weten? Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente. Er zijn geen extra kosten voor de automatische incasso. U kunt met het formulier de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen. De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende negen afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is. Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatisch geïncasseerd. U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken. U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct.

 • Boom kappen

  De gemeente Opmeer werkt met een bomenlijst, hierop vindt u de bomen waarvoor u een kapvergunning/omgevingsvergunning nodig heeft, als u de boom wilt kappen. U vindt de lijst onder het kopje documenten. Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, dan mag gekapt worden. U moet hierbij wel rekening houden met Flora- en faunawet. Zo mag er bijvoorbeeld niet gekapt worden in het broedseizoen van half maart tot en met half juli. Er mag ook niet gekapt worden als er nesten aanwezig zijn. Voor meer informatie over de Flora- en faunawet; www.minlnv.nl. Als u een kapvergunning aanvraagt, dan kunnen anderen hier bezwaar tegen indienen.

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten. Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via Afvalscheidingswijzer.nl in welke bak uw afval hoort. Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels Veel gestelde vragen over afval scheiden Gaat de bak stinken als het restafval eens in de vier weken wordt ingezameld? Vooral keukenafval (etensresten en schillen) veroorzaakt stankoverlast in de grijze container. Dit afval hoort in de container voor gft (groente-, fruit- en tuinafval), die eens in de twee weken wordt geleegd. Er zijn verschillende manieren om stankoverlast, die met name in de zomer kan ontstaan, te vermijden. Bijvoorbeeld: verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje voorzien van Keurmerk Logo (te verkrijgen bij de supermarkt) en doe het in de gft-bak. Passen luiers en incontinentiemateriaal in de restafvalcontainer als die eens in de vier weken wordt geleegd? Als u de grondstoffen gft, oud papier en karton en plastic, pak en blik goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. Als u in het bezit bent van een medisch attest (i.v.m. incontinentie), of u heeft kinderen in de luiers, of u heeft een groot gezin , dan kan het zijn dat u te veel restafval heeft. U kunt dan contact opnemen met de gemeente via de mail gemeente@opmeer.nl  of bel met 0226 - 363 333 (tussen 09.00 - 10.00 uur). Samen kijken we naar de beste oplossing, zoals bijvoorbeeld een extra container of een tijdelijke pas om toegang te krijgen tot een ondergrondse container voor restafval in uw buurt. Voor een initiatief in ontwikkeling rondom luiers kunt u kijken op: www.luierrecyclingnederland.nl Gaat de grijze bak stinken als ik er luiers of incontinentiemateriaal in gooi? Als u de gebruikte luiers en incontinentiemateriaal verpakt in luierzakjes (te verkrijgen bij de supermarkt of drogist), voorkomt u stankoverlast. Ook bestaan er luiersystemen die volle luiers vacuüm verpakt om stank te vermijden. Wegwerpdoekjes niet door wc Er zijn diverse vochtige doekjes; om babybilletjes schoon te maken maar ook andere hygiënedoekjes, meubeldoekjes, computerdoekjes en brillendoekjes. We blijken ze na gebruik massaal door het toilet te spoelen. Net als maandverband, wegwerpslipjes en vaatdoekjes. Maar al deze, zogenaamd afbreekbare doekjes, zorgen voor verstoppingen in de wc's thuis en in de riolen. Spoel alleen droog toiletpapier door de wc. Alle vochtige doekjes, ook als ze voor ontlasting zijn gebruikt, moeten bij het restafval.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties