Resultaten

171 - 180 van de 183 Resultaten
Toon producten van Purmerend
 • Garantverklaring voor bezoekers

  Als u iemand uit het buitenland uitnodigd voor een verblijf van korter dan drie maanden dan moet u een garantverklaring aanvragen. Met deze verklaring stelt u zich garant voor de kosten die uw bezoeker in Nederland maakt.

 • Bouwlawaai ontheffing

  Voor het overschrijden van de geluidsnormen tijdens reguliere werktijden (maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur) heeft u een ontheffing van het college van burgemeester en wethouders nodig. Ook voor het werken buiten de reguliere werktijden moet u een ontheffing aanvragen. Alleen in uitzonderingsgevallen mag worden afgeweken van de geluidsnormen.

 • Rijbewijs, beginners, eerste aanvraag

  Het beginners- of puntenrijbewijs is een gewoon rijbewijs. Het verschil zit in de regels die de overheid aan het bezit ervan stelt. Voor beginnende bestuurders gelden in de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Onervaren bestuurders zijn relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. Met deze maatregel wil de overheid ervoor zorgen dat het aantal doden en gewonden in deze groep afneemt.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

 • Klacht

  Als u een klacht heeft over het gedrag van een medewerk(st)er of een gemeentebestuurder, kunt u vragen om een onderzoek en oordeel van de gemeente. Een klacht kan niet gaan over het 'neen', terwijl u een 'ja' wilt hebben op uw aanvraag of verzoek. In dat geval is vaak het volgen van een bezwaar- en beroepsprocedure mogelijk.

 • Bodemonderzoek

  Op verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. Een bodemonderzoek, waarin de mate van de verontreiniging wordt aangetoond, is verplicht. Voor bepaalde gebieden in Purmerend kan door de gemeente een ontheffing van het bouwverbod worden verleend. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu of bouwen wordt het aspect van de bodemgesteldheid, indien van toepassing, automatisch in de procedure meegenomen.

 • Bijzondere Bijstand - Bijzondere vergoedingen

  U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u kosten maakt die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Dit kan bijvoorbeeld komen door bijzondere omstandigheden. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie of een omstandigheid bijzonder is. De gemeente onderzoekt bij elke aanvraag of de uitgaven waarvoor u bijstand vraagt daadwerkelijk bijzonder zijn.

 • Paspoort - zaken

  Reist u om zakelijke of beroepsmatige redenen veel naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit is een gewoon paspoort, maar met 66 pagina's in plaats van 34. U kunt van tevoren een afspraak maken. Na ongeveer een week kunt u uw paspoort afhalen.

 • Laissez-passer, Vervoer overledene buitenland

  Een laissez-passer is een vervoerbiljet voor vervoer van een overledene vanuit Nederland naar het buitenland. De burgemeester moet hiervoor goedkeuring geven. Op de laissez-passer staat de naam van de overledene vermeld en de bestemming.

 • Nationale Hypotheek Garantie

  Hypotheek met borgstelling van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het kopen of verbouwen van een woning. U kunt NHG afsluiten via iedere geldverstrekker en/of hypotheekadviseur in Nederland. Het Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Ook in de gemeente Purmerend kunt u de Nationale Hypotheek Garantie gebruiken voor de aankoop van een woning of kwaliteitsverbetering daarvan.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties