Resultaten

171 - 180 van de 183 Resultaten
Toon producten van Putten
 • Verklaring trouwen in het buitenland

  Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. Deze verklaring is een internationaal document waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. U hebt niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen. Let op! De verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig.

 • Verslavingszorg

  Het kan zijn dat u problemen hebt die voortkomen uit een verslaving. Misschien kunt u niet stoppen met roken, drinken, het gebruiken van drugs of medicijnen. Ook gokken en andere kansspelen kunnen verslavend zijn. Bent u verslaafd, kent u mensen die dat zijn of hebt u overlast van de verslaving van anderen? Zoek hulp als dat nodig is, ook als het alleen om preventie gaat. Tactus Verslavingszorg T 088 382 28 87 Infolijnen Alcohol infolijn: 0900 500 2021 Drugs infolijn: 0900 1995 Gokken infolijn: 0900 217 7721 Roken infolijn: 0900 500 2025 (voor jongeren) Roken infolijn: 0900 9390 (voor ouderen) ​Contactgegevens Gemeente Putten T.a.v. Samenleving Postbus 400 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 642

 • Verwijdering olietank in particuliere grond

  Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

 • Vissenverklaring bij Henslare-Gildegoed

  Als u gaat vissen in de waterpartijen bij de rotonde Henslare-Gildegoed, dan hebt u een verklaring nodig. Hierin staat dat u toestemming hebt om te mogen te vissen. Deze verklaring kunt u gratis per kalenderjaar downloaden en invullen. U hoeft de verklaring niet op te sturen naar de gemeente, u dient het formulier bij u te hebben als u aan het vissen bent. Aanvraagformulier vissenverklaring downloaden (PDF)

 • Vluchtelingenpaspoort

  Hebt u een geldige verblijfsvergunning (type III of IV) en staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), dan kunt u in sommige gevallen een vluchtelingenpaspoort aanvragen. U kunt met het vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Afspraak maken voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort Zonder afspraak een vluchtelingenpaspoort aanvragen

 • VOG voor vrijwilligers

  Als u inwoner bent van de gemeente Putten en u inzet als vrijwilliger binnen of buiten de gemeentegrens en daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig hebt, dan kunt u deze gratis verkrijgen. Om de VOG voor u gratis aan te kunnen bieden, moet de vereniging of instelling waarvoor u vrijwilligerswerk doet aan een aantal voorwaarden voldoen.  Aanvragen via Justis Voor vrijwilligersorganisaties (waaronder sportvereniging) die met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken kan via de dienst Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) een VOG kosteloos aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl.  Aanvragen via de gemeente Voor het werken met andere kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, asielzoekers, zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak-/thuislozen of personen met een psychische/lichamelijke beperking, kan de VOG gratis via de gemeente aangevraagd worden. Aanvraagformulier VOG voor vrijwilligers downloaden (PDF) Afspraak maken voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers Zonder afspraak een VOG voor vrijwilligers aanvragen Voorwaarden De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie. Welzijnsorganisaties, scholen, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk tellen dus niet mee. De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet al op grond van andere wet- of regelgeving verplicht om een VOG aan te vragen. De aanvraag valt niet onder de huidige rijksregeling via dienst Justis. Vrijwilligers binnen de organisatie werken met kwetsbare groepen. De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk (www.nov.nl), hebben tips hoe vrijwilligersorganisaties veiligheidsbeleid kunnen opstellen en uitvoeren.  

 • Vreemdelingenpaspoort

  Hebt u een geldige verblijfsvergunning (type I of II) en staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), maar hebt u (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Afspraak maken voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort Zonder afspraak een vreemdelingenpaspoort aanvragen 

 • Vrijwilligerswerk

  Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk. Bent u langdurig werkloos? U kunt in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u uw uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen. Zoek vrijwilligerswerk op www.vrijwilligerswerk.nl. Vrijwilligersverzekering Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers. Een enorm grote groep mensen, die op allerlei gebieden belangeloos werk verricht voor de samenleving. Denk aan: vrijwilligers bij sportverenigingen, voorleesmoeders op een basisschool, collectanten voor goede doelen en vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingstehuis. Waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Ook tijdens vrijwilligerswerk. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De VNG Vrijwilligersverzekering biedt uitkomst. De gemeente Putten heeft deze verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Meer informatie vindt u op de website Centraal Beheer. Heeft vragen? Belt u Centraal Beheer gerust via (055) 579 8359, keuze 3. U kunt uw vraag ook mailen naar overheid.zorg.onderwijs@centraalbeheer.nl. Zij helpen u graag. U kunt ook de gemeente bellen: (0341) 359 751 of (0341) 359 753.

 • Waarmerken kopie Nederlands reisdocument of rijbewijs

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken op het gemeentehuis. U krijgt dan een stempel en handtekening op de kopie.

 • Werk & Inkomen

  Heeft u geen werk? Of heeft u te weinig geld om van te leven? Dan kunt u zich via één van de onderstaande formulieren melden bij de gemeente. Als u op meerdere gebieden hulp wilt, dan vult u het formulier melding advies, hulp en ondersteuning in. Als u een bijstandsuitkering wilt, dan dient u zich eerst in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl en vervolgens vult u het aanvraagformulier bijstandsuitkering in.  Formulier melding advies, hulp en ondersteuning (PDF downloaden) Aanvraagformulier bijstandsuitkering (PDF downloaden) Wat gebeurt er als u zich meldt? Na uw melding gaan we met u in gesprek over uw situatie. We bespreken dan wat u graag wilt veranderen. Ook bespreken we wat de mogelijkheden zijn voor die verandering en wat daarvoor nodig is. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het vinden van een baan, hulp bij schulden of starten met een opleiding. Bijstandsuitkering Zijn er geen andere mogelijkheden? Of helpen de oplossingen nog niet om rond te komen? Dan krijgt u mogelijk een bijstandsuitkering. Deze uitkering zorgt ervoor dat u de noodzakelijke kosten om te leven kunt betalen. Met de noodzakelijke kosten bedoelen wij eten en drinken, de huur en de zorgverzekering. Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan schrijft u zich eerst in als werkzoekende op www.werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Nadat u zich heeft ingeschreven vult u het aanvraagformulier bijstandsuitkering in. Als u op meerdere gebieden hulp wilt, dan vult u het formulier melding advies, hulp en ondersteuning in.  Regels die bij de bijstand horen Als u een uitkering ontvangt, bent u verplicht mee te werken aan activiteiten om werk te vinden. Als u niet actief meewerkt, verlaagt de gemeente mogelijk uw uitkering. Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u mogelijk een lagere uitkering. Gegevens online inzien via Mijn Inkomen Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan kunt u gebruik maken van ‘Mijn Inkomen’. Hier kunt u via DigiD digitaal uw uitkeringsgegevens raadplegen zoals uw uitkeringsspecificatie, jaaropgaven, stortingen, vakantiegeld en schuldenoverzicht. Daarnaast kunt u hier ook wijzigingen aan ons doorgeven. Daarnaast kunt u hier ook wijzigingen aan ons doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw recht op een uitkering of de hoogte ervan. Liever niet via Mijn Inkomen? Wilt u wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw recht op een uitkering of de hoogte daarvan liever niet online doorgeven? Dan kunt u het formulier ‘Wijzigingen uitkeringen (PDF, 296kB)’ downloaden, uitprinten en invullen. De verwerking duurt dan wel wat langer.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties