Resultaten

171 - 177 van de 177 Resultaten
Toon producten van Putten
 • Vreugdevuur tijdens de jaarwisseling

  U kunt ontheffing aanvragen voor het houden van een vreugdevuur op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Deze vreugdevuren mogen vanaf oudejaarsdag 31 december 00.00 uur worden opgebouwd. Binnen de bebouwde kom zijn vreugdevuren niet toegestaan. Wel is het toegestaan om gezellig rond een vuurkorf te staan. Deze vuurkorf moet op uw eigen terrein, dus niet op de openbare weg staan en mag geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving geven. Ontheffing vreugdevuur jaarwisseling online aanvragen via DigiD

 • Vrijwilligerswerk, begeleiding

  Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk. Bent u langdurig werkloos? U kunt in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u uw uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen.

 • Vuur stoken (snoeihout verbranden)

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

 • Waarmerken kopie Nederlands reisdocument of rijbewijs

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken op het gemeentehuis. U krijgt dan een stempel en handtekening op de kopie.

 • Woonwagenstandplaats

  De gemeente heeft specifieke ruimtes ingericht voor het plaatsen van woonwagens. Wanneer u geïnteresseerd bent, dan kan de gemeente u op basis van vastgestelde regels een standplaats toewijzen.

 • WOZ & Taxatieverslag

  Taxatieverslag, aanslagbiljet of informatiewijzer online inzien via DigiD Kopie aanslagbiljet aanvragen (zonder DigiD)  Taxatieverslag aanvragen (zonder DigiD)   Snel en informeel een antwoord op uw vraag? Vul het contactformulier in Wet waardering onroerende zaken (WOZ) In de Wet WOZ is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de waardebepaling van alle onroerende zaken, zoals woningen, winkels, boerderijen en andere bedrijfspanden. Op basis van deze wet heeft de gemeente in het voorbije jaar alle onroerende zaken opnieuw getaxeerd naar de landelijk vastgestelde waardepeildatum 1 januari 2018. Als in de periode tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 de toestand van het pand is gewijzigd, bijvoorbeeld door een verbouwing, is daar in de taxatie rekening mee gehouden. De nieuwe waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 vermeld. Taxatieverslag In het taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. In een taxatieverslag staat onder andere: de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf de kadastrale gegevens Informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals: het soort woning of bedrijf bijgebouwen bouwjaar van het object en de grootte van de kavel informatie over vergelijkbare panden. Bij woningen staan de relevante verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen vermeld. Bij andere gebouwen (bedrijven, kantoren, scholen etc.) staan de huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren genoemd. U kunt het taxatieverslag digitaal raadplegen via de bovenstaande knop. Ook het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en de Informatiewijzer 2019 kunt u via www.putten.nl/belastingen inzien. Omdat u voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 de WOZ-waarde van dat jaar nodig hebt, kunt u bovendien het aanslagbiljet 2018 inzien. Voor het digitaal raadplegen hebt u wel een DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? U kunt een DigiD aanvragen via https://www.digid.nl/. Let op: alleen degene op wiens naam de aanslag is gesteld, krijgt toegang via DigiD. Wanneer u (nog) geen DigiD hebt, kunt u via de bovenstaande knop ook een verzoek indienen om het taxatieverslag te ontvangen via e-mail of post. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem eerst contact met ons op. Vul het contactformulier in U kunt ook telefonisch contact opnemen via (0341) 359 750, ons bezoeken of een e-mail sturen naar belastingen@putten.nl. Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Wij nemen samen met u de WOZ-waarde en de gegevens van uw pand door. Mocht er iets niet kloppen, dan kan dit door ons worden aangepast. Bent u het dan nog niet eens met de waarde dan kunt u binnen de termijn van zes weken na dagtekening van de beschikking alsnog schriftelijk bezwaar indienen. Meer over WOZ WOZ-waarden openbaar Contactgegevens T (0341) 359 750 E belastingen@putten.nl

 • Zakenpaspoort

  Met een paspoort kunt u u identificeren en reizen. U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u veel naar het buitenland reist. Dit paspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. Afspraak maken voor het aanvragen van een zakenpaspoort Zonder afspraak een zakenpaspoort aanvragen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties