Resultaten

171 - 180 van de 188 Resultaten
Toon producten van Schagen
 • Weesfietsen

  Weesfietsen zijn fietsen die ongebruikt in de stalling worden achtergelaten. Hierdoor zijn er minder plaatsen beschikbaar en zetten mensen fietsen buiten de stalling. Samen met Stichting Wonen Plus Welzijn (WPW) pakt de gemeente het probleem van de weesfietsen aan. Vanaf 29 juni controleert de gemeente (Handhaving) samen met de vrijwilligers van WPW regelmatig in de fietsenstallingen bij het station. Staat een fiets verkeerd geparkeerd of wordt deze zichtbaar niet gebruikt? Dan hangen zij een label aan de fiets. Hierdoor krijgt de eventuele eigenaar van de fiets eerst de kans om deze zelf weg te halen. Staat de gelabelde fiets na 1 maand nog in de stalling? Dan verwijdert de gemeente de fiets. Verwijderde fietsen kunnen tot uiterlijk 13 weken na verwijdering worden teruggehaald bij werkleerbedrijf De Factorie aan de Zijperweg 14 in Schagen.

 • Melding huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Wij krijgen veel vragen over of huwelijken en partnerschappen door mogen gaan. Zolang de maatregel van 1,5 meter afstand geldt, vinden er geen huwelijken of partnerschapsregistraties plaats in de Raadzaal in het gemeentehuis. De kosteloze en budget huwelijken of partnerschapsregistraties gaan wel door, maar met maximaal 2 getuigen. Degene die hierbij aanwezig mogen zijn; 2 partners, 2 getuigen en de trouwambtenaar. De huwelijken of partnerschapsregistraties die op een andere locatie plaatsvinden kunnen op bepaalde voorwaarden doorgaan. Deze voorwaarden staan op  de website van de rijksoverheid  vermeld. Ook kunt u contact opnemen met de locatie. Mochten de maatregelen veranderen of verlengd worden? Dan gaan wij opnieuw kijken wat de mogelijkheden zijn. Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet melding voorgenomen huwelijk of melding voorgenomen partnerschapsregistratie. De melding kunt u op het gemeentehuis doen of digitaal. Wilt u meer informatie over een melding doen? Klikt u dan aan de rechterkant van deze pagina op de vraag ‘Hoe meld ik ons voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap’.

 • Aangifte geboorte

  Als u een kind hebt gekregen, doet u binnen 3 dagen aangifte van geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Met deze aangifte maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. Dit is wettelijk verplicht. Op afspraak Aangifte van geboorte kan digitaal of alleen op afspraak . Vrije inloop is niet mogelijk. U kunt, wanneer u naar het gemeentehuis wilt komen, via onderstaande knop of telefonisch via (0224) 210 400 een afspraak maken. Het maken van een afspraak is gratis. Maak een afspraak Voor digitale aangifte van geboorte moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U of de andere ouder heeft de Nederlandse nationaliteit. U heeft beide DigiD. Is er geen vader? Dan kan de moeder alleen aangifte doen. U heeft van de arts of verloskundige een ondertekende verklaring* van de geboorte. U heeft een akte van erkenning* als u niet getrouwd of geregistreerd partners bent. * De verklaring en eventuele akte moet u bij de online aangifte uploaden. In de volgende situaties kunt u géén online geboorteaangifte doen en moet u een afspraak maken voor aangifte in het gemeentehuis: U bent niet getrouwd of geregistreerde partners, én uw kind is vóór de geboorteaangifte niet erkend, U wilt bij de geboorteaangifte naamskeuze doen, U heeft beide niet de Nederlandse nationaliteit.

 • Bezwaar indienen tegen de belastingen en WOZ-waarde

  Wanneer u van mening bent dat een aanslag of de WOZ-waarde niet correct is, kunt u dit bij ons melden. Een telefoontje, een e-mail of een kort bezoek is vaak voldoende om de fout te corrigeren. Op deze manier hoeft u geen bezwaarschrift in te dienen en heeft u snel een gecorrigeerde aanslag en/of WOZ-waarde. Voorwaarde is wel dat dit contact binnen vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet moet zijn. Indien we binnen de eerste vier weken niet met u tot overeenstemming komen, kunt u alsnog bezwaar maken. Een bezwaar moet u schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend indienen binnen zes weken na dagtekening van dit aanslagbiljet bij de heffingsambtenaar, Postbus 8, 1740 AA Schagen. U kunt ook digitaal bezwaar maken via de website van de gemeente Schagen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op.

 • Verbouwen van uw monument

  Bent u eigenaar van een monument en wilt u deze verbouwen, veranderen of uitbreiden dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen hebt en daarom hebben wij de veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Meer informatie vindt u in onze ‘ Richtlijnen voor het verbouwen, restaureren en onderhouden van monumenten in de gemeenten Schagen’. op website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Belangrijk om te weten is dat u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt contact opnemen met onze adviseur erfgoed  S. Olivierse-Hulskes via het telefoonnummer (0224) 210 400 of via het contactformulier .

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het ROC Kop van Noord-Holland biedt opleidingen aan voor volwassenen die in gemeente Schagen wonen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC Kop van Noord-Holland. Bij het ROC Kop van Noord-Holland kunt u opleidingen doen zoals Vmbo-tl, Havo of Vwo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus. Bepaalde opleidingen kunt u overdag volgen en andere in de avond. U krijgt een diploma als u een examen haalt. U kunt ook deelcertificaten halen. Meer informatie vindt u op de website van het ROC Kop van Noord-Holland .

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart(ID-kaart) is een officieel reisdocument. Met een identiteitskaart kunt u zich legitimeren en reizen naar een beperkt aantal landen. Gaat u binnenkort op reis? De GGD kan u deskundig adviseren. Maak online een afspraak voor advies en vaccinatie . Raadpleeg de reizigersfolders als voorbereiding op uw reis. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op de website van DigiD . Op afspraak Wij werken alleen op afspraak . Vrije inloop is niet mogelijk. U kunt via onderstaande knop of telefonisch via (0224) 210 400 een afspraak maken. Het maken van een afspraak is gratis. Maak een afspraak Bezorgen Tijdens de coronacrisis bezorgen wij uw identiteitskaart thuis.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten: Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen. Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur. Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent of als u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft. Let op: Wanneer u een aanvraag indient voor een bestuurderskaart en u bent in het bezit van een geldig rijbewijs, dient u er rekening mee te houden dat de medische gegevens er toe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Verkeer en Waterstaat na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorvoertuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

 • Planschade

  Planschade is schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming, dan kan dat tot schade leiden. Er kan bijvoorbeeld in een plan worden bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Wordt u hierdoor benadeeld, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een tegemoetkoming krijgen voor deze planschade. Waaruit bestaat schade? Schade kan bestaan uit inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak: Er is sprake van inkomensderving als uw onderneming minder inkomsten heeft door het plan. Er is sprake van vermindering van de waarde van een onroerende zaak als uw huis of ander pand minder waard wordt.

 • Verzekering voor vrijwilligers

  Bent u vrijwilliger? Bijvoorbeeld bij de voetbalclub, de school van uw kinderen of bent u mantelzorger? Dan kunt u tijdens uw werk als vrijwilliger schade krijgen. U maakt bijvoorbeeld per ongeluk iets stuk of u krijgt een ongeluk en raakt gewond. Deze schade kan geld kosten. Iets wat kapot is, moet gemaakt worden. Bent u gewond geraakt, dan moet u misschien een dokter betalen. Meestal is de organisatie of vereniging waar u als vrijwilliger werkt voor deze kosten verzekerd. Daardoor hoeft u niet zelf de kosten te betalen. Maar niet alle organisaties en verenigingen zijn verzekerd. Daarom heeft de gemeente een verzekering voor vrijwilligers in de gemeente Schagen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties