Resultaten

171 - 178 van de 178 Resultaten
Toon producten van Texel
 • Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

  Moet u aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? En woont u op Texel? Vraag dan een bewijs van Nederlanderschap aan. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) waarop dit staat. U krijgt het bewijs binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. Direct aanvragen

 • Wat is het verschil tussen een uittreksel, afschrift van een akte en een verklaring?

  In een Uittreksel BRP staan gegevens zoals die geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Bijvoorbeeld dat u staat ingeschreven bij de gemeente Texel. Een Afschrift van een akte is een kopie van de geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, akte beëindiging partnerschap of overlijdensakte. Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het doen van bepaald werk. Een Bewijs van in leven zijn of een Attestatie de vita is het schriftelijke bewijs dat u op het moment van afgifte in leven bent. Een Bewijs van Nederlanderschap is een papieren bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Twijfelt u welk bewijs u nodig heeft? Neem dan contact op met de instantie dat het bewijs van u vraagt.    

 • Digitale kaarten

  Op  Geo-portaal Texel  staan kaarten met gegevens over het eiland.  Binnenkort vindt u hier de link naar het Geo-portaal. Op dit moment wordt er nog aan gewerkt.  In het Geo-portaal vindt u straks onder meer kaarten met: Verleende vergunningen Huurwoningen Te koop staande woningen De basisregistraties (kadaster, adressen en gebouwen, WOZ en meer) Recente luchtfoto’s Strandslagen Recente teelt op landbouwpercelen Projecten van de gemeente Texel Texel in 3D Historische kaarten Rijks- en gemeentelijke monumenten Bodemkaart van Texel Monumentale bomen Bestemmingsplannen Duurzame energieprojecten En nog 20 andere kaarten

 • Uw verhuizing doorgeven

  Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken vóór de verhuizing tot 5 dagen ná de verhuizing. Een verhuizing doorgeven is gratis.  U kunt uw verhuizing online doorgeven. U heeft hiervoor het volgende nodig: Wordt u hoofdbewoner op het nieuwe adres? Voeg dan een kopie van het getekende huur- of koopcontract toe. Gaat u bij iemand inwonen? Voeg dan het  formulier Toestemming inwoning (pdf)  toe. Dit formulier moet zijn ondertekend door de hoofdbewoner. Voeg ook een kopie van een  geldig identiteitsbewijs  van de hoofdbewoner toe. Als wij uw aangifte hebben ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. Binnen een week na de verhuisdatum ontvangt u ook een bevestiging per post. Vergeet niet dat u ook een huisvestingsvergunning moet aanvragen. Geef uw verhuizing door

 • Parkeren op Texel

    Parkeren op Texel Texel e-vignet U kunt met het Texel e-vignet vrijwel onbeperkt parkeren in de dorpen en bij de strandslagen. Er zijn enkele uitzonderingen . Lees meer over het Texel e-vignet Koop het Texel e-vignet Bekijk Texel e-vignet.nl Bewoners Voor bewoners van de binnenring van Den Burg (alles binnen de Beatrixlaan, Emmalaan en Bernhardlaan), Brink in De Koog en Heemskerckstraat in Oudeschild. Lees meer over de bewonersparkeerkaart Koop de bewonersparkeerkaart Ontheffing inrijverbod particulieren Bedrijven De klussenparkeerkaart vervangt de bedrijvenparkeerkaart. Met de klussenparkeerkaart kunt u uw werkbus bij de klus parkeren. Lees meer over de klussenparkeerkaart Ontheffing inrijverbod bedrijven

 • Onderscheidingen voor inwoners of instanties

  Kent u iemand die zich langdurig inzet voor anderen of voor de samenleving? Kent u een instelling die zich op een uitzonderlijke manier inzet voor Texel? Of kent u iemand die een ander gered heeft of probeerde te redden? Deze persoon of instelling komt misschien in aanmerking voor een onderscheiding, bijvoorbeeld een: Koninklijke onderscheiding : voor personen die zich langdurig ingezet hebben voor de samenleving. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon : voor personen die door moedig en doordacht handelen mensen in een gevaarlijke situatie geholpen hebben. Koninklijke erepenning : voor (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen die 50, 75 of 100 jaar bestaan en een bijzondere betekenis voor Texel hebben. Bekroning Maatschappij tot Redding van Drenkelingen : voor mensen die met gevaar voor eigen leven een drenkeling uit het water hebben gered, of probeerden te redden. Gemeentelijke erepenning : voor personen en instanties die zich op een uitzonderlijke manier inzetten voor de gemeente Texel.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap op Texel

  Let op Trouwen of een partnerschap registreren kan op dit moment alleen in het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om op andere locaties te trouwen of een partnerschap te laten registreren. Als u uw huwelijks- of partnerschapsreservering wilt wijzigen of annuleren, dan worden kosten bij u in rekening gebracht. Wilt u trouwen of een partnerschap laten registeren? Een datum reserveren doet u online in onze huwelijksApp. In de app kiest u de datum, het tijdstip en de trouwambtenaar van uw voorkeur. En u betaalt direct online. Bekijk het menu voor belangrijke informatie over trouwen op Texel. Reserveer uw datum in de huwelijksApp

 • Wijzigingen in betaald parkeren 2021

  In alle dorpen (bebouwde kom) en op de strandslagen van 8.00 tot 20.00 uur (ook op zon- en feestdagen) is er betaald parkeren. U kunt de nieuwe kaarten aanschaffen vanaf 1 december 2020. Het Texel e-vignet en bewonersparkeerkaart zijn 365 dagen geldig na aankoop. U kunt hiermee vrijwel overal onbeperkt parkeren. Er zijn uitzonderingen voor de binnenring van Den Burg en enkele straten in De Koog en Oudeschild. Bekijk de uitzonderingen . Uw oude Texel e-vignet 2020 is geldig tot 1 februari 2021. De bewonersparkeerkaart kost € 12,50. Wilt u buiten uw straat (bewoners De Koog/Oudeschild) of de binnenring Den Burg (bewoners binnenring) parkeren dan heeft u ook een Texel e-vignet nodig. De bedrijvenparkeerkaart vervalt. Hiervoor in de plaats komt een klussenparkeerkaart . Lees meer over de wijzigingen in de onderstaande veelgestelde vragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties