Resultaten

171 - 178 van de 178 Resultaten
Toon producten van West Maas en Waal
 • Leerlingenvervoer

  Kinderen die vanwege een handicap of een stoornis niet zelf naar school kunnen gaan, kunnen in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer. Als ouder kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Vormen van vervoersvoorzieningen zijn: Een vergoeding voor openbaar vervoer/fiets met begeleiding, Een kilometervergoeding voor eigen vervoer, Aangepast vervoerLees voordat u leerlingenvervoer gaat aanvragen de informatie / toelichting goed door.Zorg ervoor dat u eerst een ingevulde schoolverklaring van de school heeft en zelf de verklaringen 1 (gezinssamenstelling) en 2 (reistijdcriterium) invult, voordat u leerlingenvervoer aanvraagt. Deze verklaring moet u namelijk als bijlage toevoegen gedurende het aanvraagproces. De desbetreffende documenten kunt u onderaan deze pagina vinden.Online leerlingenvervoer aanvragen

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor: de inzameling en afvoer van afvalwater, de kosten voor de inzameling en de afvoer van regen, sneeuw en hagel, het onderhoud aan bijvoorbeeld retentievijvers, wadi’s en drainagesystemen.De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. U  krijgt deze aanslag dan van de BSR. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

 • Aankondigingsbord plaatsen

  U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens bekend te maken. Als u dit toch wilt doen, vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente.Hieraan zijn voorwaarden verbonden Er mogen maximaal 20 borden worden geplaatst in de gemeente en maximaal 14 dagen voor het evenement Alle aanwijzingen van functionarissen van politie en gemeentelijke diensten moeten direct worden opgevolgd De borden mogen op geen enkele wijze aan gebouwen of bouwwerken worden bevestigd Rond bomen en palen van verkeerslichten mogen geen borden worden aangebracht. Alleen aan stalen en aluminium palen mogen borden worden bevestigd. Verkeers- en straatnaamborden moeten voldoende zichtbaar blijven De borden moeten in alle omstandigheden minimaal 30 cm van de rand van de rijweg of het fietspad af staan Voor de verkeersveiligheid is het niet toegestaan borden te plaatsen op een kruising van wegen, binnen 30 meter van een hoek of binnen een afstand van 30 meter van een voetgangers- of fietsersoversteekplaats Door de plaatsing van de borden mag de verkeersveiligheid niet in gevaar worden gebracht De borden moeten direct na afloop van de vergunningperiode worden verwijderd Wanneer de borden niet zijn verwijderd, dan zal dit op kosten van de aanvrager gebeurenAanvragen vergunning voor sandwich- en driehoeksborden (DigiD nodig)Aanvragen vergunning voor sandwich- en driehoeksborden (printen)

 • Achternaam kind kiezen

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

 • Adoptie

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar. Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Adresonderzoek

  U kunt in de volgende gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente: Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont. Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken. Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten: geboorteakte huwelijksakte echtscheidingsakte overlijdensakteU kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.Afschrift of uittrekselEen afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.De kosten van een uittreksel of afschrift zijn: € 13,40  (2019)Online uittreksel of afschrift burgerlijke stand aanvragen met DigiDEuropean citizen?You can apply for the documents in english with the digital authentication of your country. Read here for more information on eIDAS.Apply here for extract and certificate of civil status (eIDAS)

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties