Resultaten

171 - 180 van de 184 Resultaten
Toon producten van West Maas en Waal
 • Ramp of crisis

  De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene. Als u NL-Alert op uw mobiel hebt ingesteld, krijgt u ook hiervan een signaal. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender. Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest.

 • Aankondigingsbord plaatsen

  U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens bekend te maken. Als u dit toch wilt doen, vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden Er mogen maximaal 20 borden worden geplaatst in de gemeente en maximaal 14 dagen voor het evenement Alle aanwijzingen van functionarissen van politie en gemeentelijke diensten moeten direct worden opgevolgd De borden mogen op geen enkele wijze aan gebouwen of bouwwerken worden bevestigd Rond bomen en palen van verkeerslichten mogen geen borden worden aangebracht. Alleen aan stalen en aluminium palen mogen borden worden bevestigd. Verkeers- en straatnaamborden moeten voldoende zichtbaar blijven De borden moeten in alle omstandigheden minimaal 30 cm van de rand van de rijweg of het fietspad af staan Voor de verkeersveiligheid is het niet toegestaan borden te plaatsen op een kruising van wegen, binnen 30 meter van een hoek of binnen een afstand van 30 meter van een voetgangers- of fietsersoversteekplaats Door de plaatsing van de borden mag de verkeersveiligheid niet in gevaar worden gebracht De borden moeten direct na afloop van de vergunningperiode worden verwijderd Wanneer de borden niet zijn verwijderd, dan zal dit op kosten van de aanvrager gebeuren Aanvragen vergunning voor sandwich- en driehoeksborden (DigiD nodig) Aanvragen vergunning voor sandwich- en driehoeksborden (printen)

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Vergunning gebouwen Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. Melding terreinen en overige plaatsen Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

 • T-rijbewijs

  U heeft een T-rijbewijs nodig als u met een tractor of trekker de openbare weg op wilt. Met een T-rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) met aanhangwagen besturen. Ook mag u in een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) met aanhangwagen rijden. Voor het halen van een T-rijbewijs doet u theorie- en praktijkexamen bij het CBR. Vanaf 15,5 jaar mag u theorie-examen doen. Vanaf 16 jaar mag u praktijkexamen doen. Haalt u een rijbewijs voor categorie C (vrachtwagen)? Dan krijgt u automatisch ook categorie T bijgeschreven. De kosten van een rijbewijs zijn: Rijbewijs:   € 41,00  (2021) Afspraak maken

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u: ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden), en met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn: € 97,00 (tarief 2021)

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die in een periode van 48 maanden tenminste 36 maanden zijn aangewezen op een laag inkomen. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. Uitbetaling De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw situatie. De toeslag wordt eenmaal per jaar op aanvraag uitbetaald. U kunt de toeslag vrij besteden. Aanvraagformulier downloaden Gemeente Tiel Uw aanvraag voor individuele inkomenstoeslag doet u bij de gemeente Tiel. Zij verzorgen deze aanvragen voor de gemeente West Maas en Waal.

 • Begeleiding (Wmo)

  Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf. Er zijn twee soorten begeleiding: individuele begeleiding groepsbegeleiding Individuele begeleiding Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit: Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals: Bepalen van het dagritme Sociale contacten en sociale omgeving Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen Groepsbegeleiding (dagbesteding) Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op: activering beweging leren omgaan met dementie contacten een zinvolle invulling van de dag voorkomen van vereenzaming het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen. De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

  Als uw familie en/of een thuiszorgorganisatie u niet kunnen helpen bij uw persoonlijke verzorging kunt u misschien een plaats in een verzorgingshuis krijgen. Daarvoor heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig hebt en of u deze krijgt. U krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt bij CIZ zelf kijken of u of het op dit moment zinvol is om een aanvraag voor een indicatie bij het CIZ te doen

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald. Regio Rivierenland De Leerplichtwet wordt voor de gemeente West Maas en Waal uitgevoerd door de Regio Rivierenland. Wanneer u vragen heeft over de leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling van de leerplicht, dan kunt u deze stellen aan één van de medewerkers van team Leerplicht. Dit kan telefonisch op 0344 638 505 of via mail op leerplicht@regiorivierenland.nl. Kwalificatieplicht Vanaf 16 jaar hebben leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben behaald nog een kwalificatieplicht tot ze 18 jaar worden. Uw kind moet een van de volgende diploma’s behalen: havodiploma; vwo-diploma; mbo-diploma op niveau 2. Jongeren die geen mbo2-, havo- of vwo-startkwalificatie behalen, zijn vroegtijdige schoolverlaters. Schooluitval voorkomen Met de kwalificatieplicht wil de overheid de schooluitval onder jongeren voorkomen en zorgen dat ze later een grotere kans hebben op een baan (ze gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt). Jongeren kunnen hun startkwalificatie ook halen door het te slagen voor hun mbo diploma. Ouders en school kunnen van alles ondernemen om te voorkomen dat een leerling te vroeg van school gaat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap helpt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Op Aanvalopschooluitval.nl staat meer informatie. Leerplicht voor kinderen vanaf 12 jaar Kinderen van 12 jaar en ouder hebben bijzondere verplichtingen met betrekking tot de leerplicht. Ouders en kinderen kunnen persoonlijk aangesproken worden door de leerplichtambtenaar wanneer een kind spijbelt of te laat komt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties