Resultaten

181 - 190 van de 190 Resultaten
Toon producten van Aalsmeer
 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Een bedrijf of organisatie kan hierom vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

 • Sociaal Team Aalsmeer

  Heeft u één of meerdere problemen en komt u er zelf niet meer uit? Dan kan het Sociaal Team ondersteuning bieden. De medewerker van het Sociaal Team komt op huisbezoek en gaat met u (en uw gezin/netwerk) in gesprek om te kijken wat nodig is om zelf weer verder te kunnen. Dit kan zijn ondersteuning vanuit uw eigen netwerk en/of met hulp van een professionele organisatie zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, thuisbegeleiding of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De medewerker van het Sociaal Team heeft de rol van centrale contactpersoon (casusregisseur) voor alle bij u (en uw gezin) betrokken hulpverleners.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Inzage bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.  U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat.

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 • Woningzoekende urgentieverklaring

  De woningmarkt is en blijft naar verwachting krap. Het kan voorkomen dat u door uw woonsituatie dusdanige sociale of medische problemen ondervindt, dat u in uw dagelijks functioneren wordt belemmerd. In dat geval kunt u een woonurgentie voor een sociale huurwoning aanvragen. Van alle vrijkomende huurwoningen in de sociale sector is elk jaar een beperkt aantal woningen beschikbaar voor woonurgentie. Met een woonurgentie krijgt u voorrang op de woningmarkt van de gemeente. Onder voorwaarden kunt u een woonurgentie ook gebruiken in een andere gemeente binnen de Stadsregio Amsterdam. Het geven van voorrang aan de één betekent echter wel, dat andere woningzoekenden langer moet wachten. Daarom verleent de gemeente alleen een urgentie aan woningzoekenden die in een acute noodsituatie verkeren en op zeer korte termijn een woning nodig hebben.

 • Maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je

  Bent u niet meer in staat om zelf een warme maaltijd te bereiden of te organiseren en is er niemand is die u hierin kan ondersteunen? Dan kunt u bij het Zorgcentrum Aelsmeer een aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor Tafeltje Dek Je. Sandra de Jong (coördinator van Tafeltje Dek Je van Zorgcentrum Aelsmeer) verzorgt de inschrijvingen en coördineert de planning en de vrijwilligers die de maaltijden bij u thuis bezorgen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sandra de Jong op telefoonnummer (0297) 326 050 (van dinsdag tot en met vrijdag). Of per email: sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl.

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden: vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht. omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen: bij een grote afwijking van het bestemmingsplan als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen bij een monument. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning' het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

 • Drank- en Horecavergunning

  Verkoopt u in uw horecabedrijf of slijterij alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Commerciële horeca Een hotel, restaurant en café zijn voorbeelden van commerciële horeca. Deze horeca hebben winst als doel en betalen over die winst ondernemersbelasting. Voor het exploiteren van commerciële horeca dient u een Aanvraagformulier commerciële drank- horecavergunning in. Bij uw aanvraag dient u een plattegrond in (schaal 1:100 en oppervlakte in m2) van uw horecagelegenheid en eventueel uw terras. Tevens is vaak een exploitatievergunning nodig. Daarnaast dient u het formulier Bibob en de bijlagen in met de bijbehorende documenten. Bekijk onderstaand de voorwaarden voor de horecavergunning. Paracommerciële horeca Paracommerciële horeca zijn gelegenheden waarin, naast activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst, een horecagelegenheid wordt geëxploiteerd. Denk bijvoorbeeld aan kantines. Paracommerciële horeca mogen alleen alcohol schenken tot één uur voor en één uur na de reguliere activiteiten. Ook zijn er voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld het schenken van sterke drank en happy hours. In deze gelegenheden mogen maximaal vier bijeenkomsten van persoonlijke aard worden georganiseerd. Een bijeenkomst van persoonlijke aard kunt u aanvragen bij de gemeente Aalsmeer via het Meldingsformulier persoonsgebonden bijeenkomst of niet-verenigingsgebonden activiteit. Meer informatie over de beperkingen voor paracommerciële horeca vindt u in de Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer. Voor het exploiteren van paracommerciële horeca dient u een Aanvraagformulier paracommerciële drank- en horecavergunning in. Bij uw aanvraag dient u een plattegrond in (schaal 1:100 en oppervlakte in m2) van uw horecagelegenheid en eventueel uw terras. Ook dient u een bestuursreglement in en een lijst met barvrijwilligers die een instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gehad.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties