Resultaten

181 - 188 van de 188 Resultaten
Toon producten van Schagen
 • Gemeentearchief, inzage

  In het archief van de gemeente zelf  is informatie opgenomen die de gemeente heeft ontvangen of heeft opgesteld bij het uitvoeren van haar taak. De gemeente is per 1-1-2013 ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe. De permanent te bewaren archieven van de fusiegemeenten tot en met 1989 worden beheerd door het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). In de loop van 2020 worden de overige permanent te bewaren archieven in beheer overgedragen aan het RHCA. Uitzondering hierop zijn de bouwvergunningen van de fusiegemeenten. Deze worden na realisatie van een digitale beheeromgeving (e-depot) in beheer overgedragen. Vooralsnog worden deze dossiers nog beheerd door de gemeente. Daarnaast kunt u in het gemeentearchief informatie vinden over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf. Maar ook kaarten, foto's en kranten. Veel informatie is door het RCHA gedigitaliseerd en online op de website van het RCHA te raadplegen en/of online te reserveren.

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Maatregelen coronavirus en huwelijksvoltrekkingen Wij krijgen veel vragen over het wel of niet mogen laten doorgaan van huwelijken en partnerschappen. Zolang de maatregel van 1,5 meter afstand geldt, zullen wij geen huwelijken/partnerschapsregistraties laten plaatsvinden in de Raadzaal op het gemeentehuis. De kosteloze en budget huwelijken/partnerschapsregistraties laten we wel doorgaan, maar met maximaal 2 getuigen. Degene die aanwezig zijn bij de voltrekking zijn de 2 partners, de 2 getuigen en de trouwambtenaar. De huwelijken/partnerschapsregistraties die op een vrije locatie plaatsvinden kunnen op bepaalde voorwaarden doorgaan. Deze voorwaarden staan op de website van de rijksoverheid vermeld. U kunt ook contact opnemen met de locatie. Zij weten ook waar zij aan moeten voldoen. Mochten er maatregelen veranderen of verlengd worden, gaan wij opnieuw kijken wat de mogelijkheden zijn. Om uw relatie officieel te maken kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. U en uw partner hebben dan rechten en plichten naar elkaar. Trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten doet u bij de gemeente. In Nederland kunnen een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. U kunt ook een samenlevingscontract laten opstellen. Hierin maakt u afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen en kosten. Een samenlevingscontract laten opstellen, doet u bij een notaris en niet bij de gemeente.

 • Reclame

  Een reclame uiting is niet vergunningsplichtig. Voor het voorwerp waarop de reclame-uiting is aangebracht kan mogelijk een omgevingsvergunning nodig zijn. U moet dan denken aan reclame op een reclamezuil, reclameframe of lichtbak e.d. U kunt via het omgevingsloket een omgevingscheck doen voor het bouwwerk (het voorwerp waarop de reclame-uiting is aangebracht)om te bepalen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt. Voor meer informatie hierover zie het product omgevingsvergunning. U kunt ook contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte, cluster Bouwen. Een online afspraak maakt u via de <> . U kunt natuurlijk ook bellen. Gebruik hiervoor ons algemene nummer (0224) 210 400

 • RMC (Regionale Meld en Coƶrdinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) van 18 tot 23 jaar

  RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten. Het RMC heeft als doelstelling de schoolverlaters zonder startkwalificatie terug te krijgen in de schoolbanken. Het RMC doet dit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, om (jeugd)werkloosheid tegen te gaan. Als RMC houden we ons bezig met het registreren en begeleiden van voortijdig schoolverlaters. Om jongeren zo goed mogelijk te adviseren onderhouden we contacten met de diverse ROC’s, Stichting Bedrijfsleven Beroepsopleidingen (SBB), vakgerichte brancheopleidingen in de techniek, maar ook met UWV en hulpverlenende instanties.

 • Jodiumtabletten

  Europese richtlijnen en de rijksoverheid hebben bepaald dat inwoners die in de buurt van een kernreactor of onderzoeksreactor, jodiumtabletten krijgen. Alle inwoners tot en met 40 jaar en zwangeren, die wonen of werken in de buurt van de Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG in Petten, krijgen jodiumtabletten. Goed voorbereid De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) houdt toezicht op de veiligheid van de Hoge Flux Reactor (HFR). Uit inspecties van de ANVS blijkt dat de HFR veilig is. Het verspreiden van de jodiumtabletten heeft niets te maken met de veiligheid van kernreactoren of de HFR. De gemeente vindt het belangrijk om samen met haar inwoners goed voorbereid te zijn voor het geval er toch een stralingsongeval gebeurt en inwoners op dat moment jodiumtabletten nodig hebben. Daarom verspreidt de gemeente jodiumtabletten aan inwoners tot en met 40 jaar en alle zwangeren binnen een straal van 4 kilometer van de Onderzoekslocatie Petten. Als er dan toch iets gebeurt, kan iedereen die dat nodig heeft, de jodiumtabletten slikken. Hiernaast leest u de veelgestelde vragen. Heeft u toch een andere vraag dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Openbare Orde en Veiligheid via telefoonnummer (0224) 210 400.

 • Spreekuur welstand

  Gratis spreekuur Wilt u voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning weten wat een deskundige op het gebied van welstand van uw plan vindt? Maak dan gebruik van het gratis spreekuur . U kunt dan uw bouwplan bespreken met een gemandateerde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en een niet bindend deskundig advies krijgen. Het spreekuur wordt gehouden in het gemeentehuis van Schagen tweewekelijks op de woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier 'Spreekuur Welstand' . Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren vragen wij u tekeningen/schetsen en foto’s mee te nemen. Daarnaast gegevens over situering en eventueel materiaalgebruik. In het aanmeldingsformulier kunt u lezen welke dat zijn. Het betreft een vrijblijvend advies waar geen kosten aan verbonden zijn.

 • Bibob

  Wanneer u een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning aanvraagt, moet u voldoen aan de regels van integriteit. Dit wordt getoetst aan de Wet Bibob. Wet Bibob Bibob staat voor Bevordering van Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de integriteit van uw onderneming. Met dit onderzoek wordt de betrouwbaarheid van uw onderneming gecontroleerd en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kan de gemeente erachter komen of de kans groot is dat er sprake is van bijvoorbeeld het witwassen van geld. Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een nader onderzoek.

 • Verhuizing doorgeven

  Gaat u verhuizen of bent u net verhuisd? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen; u laat dan weten dat u gaat verhuizen of dat u al verhuisd bent. Het maakt daarbij niet uit of u binnen de gemeente verhuist of dat u naar een andere gemeente verhuist. U moet de gemeente ook laten weten wie er allemaal met u mee verhuist. Bijvoorbeeld uw echtgenoot of echtgenote en kinderen. Let op! Wilt u een eerste vestiging vanuit het buitenland, een hervestiging vanuit het buitenland of een aanvraag voor een briefadres doen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Schagen, tel. (0224) 210 400. Digitale formulieren U kunt dit formulier alleen invullen als uw nieuwe adres in de gemeente Schagen is. Verhuist u naar een andere gemeente, dan meldt u zich bij de betreffende gemeente. Verhuizing doorgeven

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties