Resultaten

11 - 20 van de 55148 Resultaten
 • Drank- en horecawet, ontheffing

  Schenkt u tijdens een evenement zwak-alcoholhoudende drank, dan vraagt u een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan. Let op: Vraagt u een evenementenvergunning aan, dan hoeft u geen aparte aanvraag voor een ontheffing Drank- en Horecawet in te dienen. Deze ontheffing is verwerkt in de aanvraag voor de vergunning. Wel betaalt u voor de ontheffing Drank- en Horecawet apart kosten. Inwoners U vult het formulier aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor inwoners met DigiD in. Bedrijven U vult het formulier aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor bedrijven met of zonder eHerkenning 2+ in.

 • Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen. U vraagt dan de gemeente binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter. U vult het formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen in.

 • Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen. U vraagt dan de gemeente binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter. U vult het formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen in.

 • Dyslexie

  Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl een kind wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen.

 • Echtscheiding melden

  Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra uw scheiding is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. Uw echtscheiding is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen of iets anders in uw omgeving veranderen? Bijvoorbeeld een boom kappen, een dakkapel aanbrengen, tijdelijk een eco-toilet/bouwkeet/ puin- of zeecontainer wilt plaatsen op of aan de weg of een monument verbouwen of slopen? Of wilt u reclame aanbrengen in de openbare ruimte? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Doe eerst de vergunningscheck.

 • Elektrische laadpalen

  Woont of werkt u in Lansingerland en bent u in het bezit van een volledig elektrisch of een plug-in hybride auto? Heeft u niet de mogelijkheid om het auto op eigen terrein op te laden? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. U vult het formulier Laadpaal aanvragen in via de website Laadpaalnodig.nl.

 • Emigratie, alle personen van hetzelfde adres vertrekken

  We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Met deze emigratiemelding laat u zich uitschrijven uit de Basisregistratie personen (Brp). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven. Alle meerderjarige personen vullen zelf het formulier verhuizing of emigratie voor inwoners met DigiD in.

 • Emigratie, een of meer personen blijven achter op het adres

  We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Met deze melding laat u zich uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven. Alle personen die naar het buitenland vertrekken geven persoonlijk op het gemeentehuis hun verhuizing door. Maak hiervoor een afspraak. Ook minderjarige kinderen komen mee bij de afspraak.

 • Erkenning van een kind en naamskeuze

  De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen: vóór de geboorte; bij de geboorteaangifte; na de geboorteaangifte.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties