Resultaten

11 - 20 van de 53204 Resultaten
 • Kabels aanleggen, vergunning

  Wilt u kabels of leidingen aanleggen of verleggen in of onder een weg? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. U kunt terecht bij de eigenaar of beheerder van de weg waar het om gaat. Als dat de provincie is, dan kunt u het verzoek bij ons indienen. Voorwaarden Om een vergunning van ons te krijgen,...

 • Borden, vergunning voor plaatsing strokenborden

  Wilt u een verwijzing naar uw bedrijf of kantoor langs de weg? Dan heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u bij ons aan. Wilt u een vermelding, bijvoorbeeld van uw bedrijf, op een strokenbord langs een provinciale weg? Dan moet u bij de provincie vergunning vragen.  Een strokenbord is een...

 • Bodemsanering, verzoek vooroverleg

  Bent u van plan een bodemsanering uit te voeren? Of wilt u een bodemonderzoek laten beoordelen? En wilt u daarover een vooroverleg voeren? Dan kunt u het verzoek bij ons indienen. Voorwaarden U dient een verzoek bij ons in als u voldoet aan de volgende voorwaarden: het verzoek moet betrekking hebben...

 • Bodemsanering / bodemonderzoek, melding

  Heeft u te maken met ernstig verontreinigde grond (veroorzaakt vóór 1987)? Wilt u de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging laten vaststellen? En bent u van plan deze grond te (laten) saneren? Of heeft u te maken met een ernstig verontreinigde bodem? Dan bent u verplicht hiervan bij ons een...

 • Bodemsanering, melding evaluatie nazorg

  Wilt u een evaluatieverslag en/of een nazorgplan indienen met betrekking tot een uitgevoerde sanering? U doet de melding na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Toevoegen Lever de volgende informatie aan: het evaluatieverslag indien van toepassing: kaart...

 • Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding)

  Heeft u te maken met verontreinigde grond en wilt u deze (laten) saneren? Dan meldt u dat op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Deze landelijke uniforme regeling is bedoeld voor gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. Voorwaarden U moet melding doen als u...

 • Bemalen

  Wilt u grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen? Dat noemen we bemalen. Bemalen is toegestaan zolang er geen ernstige bodemverontreiniging in het te verlagen grondwaterstandgebied zit. Zit dat er wel? Dan moet u een melding doen. Toevoegen Lever de volgende informatie aan:...

 • Bodemsanering, verzoek wijziging tenaamstelling

  Wilt u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bodemsanering overdragen aan iemand anders? Hiervoor dient u een verzoek bij ons in. Voorwaarden U dient een verzoek in als u voldoet aan deze voorwaarden: er ligt een goedgekeurd saneringsplan de grond ligt niet in de gemeente Arnhem of Nijmegen....

 • Beschermingsgebied grondwater: Waterwingebied, ontheffing

  Waterwingebieden zijn nodig om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Veel activiteiten zijn daarom in deze gebieden verboden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt. Activiteiten die verboden zijn en ontheffingen In...

 • Beschermingsgebied grondwater: Boringsvrije zone, melding activiteit

  Wilt u boren of graven in een boringsvrije zone? Of wilt u in dit gebied een bodemenergiesysteem aanleggen? Dan moet u deze activiteiten melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt. Activiteiten die verboden zijn In een...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties