Zoekresultaat

54792 Resultaten
 • Bijdrage culturele activiteiten voor kinderen

  Het is belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor kinderen tot 18 jaar die willen deelnemen aan een culturele activiteit zoals toneel, muziek- of dansles, is daarom per jaar een bedrag van maximaal €450 voor lesgeld van de culturele instelling inclusief instrumenten of culturele attributen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Instrumentendepot Leerorkest. Kinderen die een bijdrage krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland, kunnen een muziekinstrument via deze organisatie huren voor € 25 per jaar.   Voorwaarden U voldoet aan de voorwaarden als heeft u geen of weinig eigen vermogen en moet uw inkomen langdurig laag zijn (niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm).  Aanvraag Ouders met een krappe beurs die kinderen tussen de 4 en 18 jaar hebben, kunnen een tegemoetkoming voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en scholing aanvragen bij Stichting Leergeld. Deze organisatie ondersteunt bijvoorbeeld door het geven van een fiets in de brugklas om mee naar school te fietsen, een laptop voor op school, een schoolspullenpas of een kindpas. De passen kunt u gebruiken om schoolspullen te kopen en kleding bij aangesloten winkels. Aanvragen kan via www.leergeldkaagenbraassem.nl of www.elkkinddoetmee.nl.

 • Bijdrage duurzame gebruiksgoederen

  Heeft u, als gevolg van bijzondere omstandigheden, extra uitgaven die echt nodig zijn en die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente. Het gaat dan om kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine. Duurzame gebruiksgoederen zijn algemene kosten waarvan verwacht wordt dat u die zelf betaalt, ook met een bijstandsuitkering. De gemeente wil mensen die al langere tijd een minimaal inkomen en geen of weinig vermogen hebben, ondersteunen. Daarvoor is de regeling duurzame gebruiksgoederen gemaakt. Voorwaarden uw inkomen in de afgelopen 3 jaar niet hoger is geweest dan 110% van de voor u geldende bijstandsbedrag (Rijksoverheid.nl) uw vermogen niet hoger is dan u voor de bijstand mag hebben u tenminste 3 jaar een zelfstandig huishouden voert De bijdrage bedraagt per huishouden maximaal € 380 per jaar. Bijdrage duurzame gebruiksgoederen U kunt voor de volgende kosten een bijdrage krijgen: wasmachine, koelkast, stofzuiger en een kookplaat televisie óf computer, voor zover u geen recht heeft op de computer op grond van regeling voor kinderen (zie hieronder). Aanvraag Doe uw aanvraag voor een minimabijdrage bij het Serviceplein Alphen aan den Rijn. Medewerkers van het Serviceplein willen u graag telefonisch of persoonlijk spreken. U kunt dan uw antwoorden op het aanvraagformulier verduidelijken. Alle werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Meenemen Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten: recent loonstrookje laatste afschrift bank- en spaarrekeningen bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woning, kentekenbewijs auto).

 • Bijstandsuitkering, terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Bijvoorbeeld als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. U heeft onderhoudsplicht als u moet meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van iemans anders. Dit kan zijn uw kind jonger dan 21 jaar, een (ex-)echtgenoot/echtgenote of een (ex-)geregistreerd partner. Komt u uw onderhoudsplicht niet na, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u uw bijstandsuitkering moet terugbetalen. Voorwaarden In de volgende gevallen kan de gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen: u heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van hun levensonderhoud u leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van diens levensonderhoud u bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig of geen alimentatie u heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt u heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht of teveel bijstand kreeg u heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg. Aanvraag Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Moet u bijstand terugbetalen en heeft u daar een vraag over? Neem dan contact op met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein zit op de begane grond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Meenemen U moet de gemeente Alphen aan den Rijn alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. U krijgt hierover een brief of u wordt telefonisch uitgenodigd op het Serviceplein langs te komen. Deze informatie kan zijn: een echtscheidingsbeschikking een alimentatiebeschikking een bewijs van schenking een bewijs van erfenis bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex.

 • Bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar

  Bent u tussen de 18 en 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Meld u dan bij de gemeente en schrijf u in bij het UWV op werk.nl. Voordat u als jongere een bijstandsuitkering kunt aanvragen, moet u namelijk eerst 4 weken naar werk zoeken. Ook moet u bekijken of u een opleiding kunt doen. Na uw aanmelding begint de periode van 4 weken. Dit is de zoekperiode of inspanningsperiode. Heeft u in de zoekperiode geen werk gevonden en kunt u ook geen opleiding doen? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen. Voorwaarden Tussen de 18 en 27 jaar komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering als: u zelf onvoldoende inkomen en vermogen heeft u geen regulier onderwijs meer kunt volgen met recht op studiefinanciering u zelf uw best blijft doen om een baan of opleiding te vinden. De gemeente beoordeelt of u genoeg uw best doet om werk of een opleiding te vinden. Als de gemeente niet ziet dat u voldoende doet, kan de gemeente beslissen dat u geen of een lagere bijstandsuitkering krijgt. U heeft een WW-uitkering Vraag uw bijstandsuitkering op tijd aan: namelijk 4 weken voor uw WW-uitkering stopt. In de laatste 4 weken van de WW-uitkering moet u naar werk of een opleiding zoeken. U heeft een partner die 27 jaar of ouder is Vraag meteen een bijstandsuitkering aan. De eerste 4 weken na uw aanvraag moet u naar werk of een opleiding zoeken. Aanvraag Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u een uitkering aanvragen? Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Meenemen U moet de volgende gegevens meenemen: bewijzen die laten zien dat u geen werk of opleiding heeft gevonden (sollicitatie- of afwijzingsbrieven) uw geldige identiteitsbewijs gegevens over uw woonsituatie bankafschriften van uw rekeningen een overzicht van je eventuele schulden beschikkingen van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz-uitkering)

  Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Of bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? U kunt als ondernemer geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering). Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of een lening. Voorwaarden U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee U werkt per jaar 1.225 uur of meer (gemiddeld 23,5 uur per week) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn  Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn Bijzonderheden Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (Rijksoverheid.nl) De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u de uitkering moet terugbetalen Het rentepercentage voor de rentebedragen lening ligt wettelijk vast Een bedrijfseconomisch onderzoek is doorgaans onderdeel van de procedure Aanvraag U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden namelijk voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u de bijdrage kunt aanvragen. Tips Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

 • Bijzondere bijstand, aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen maar door individuele omstandigheden noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voorwaarden U vraagt bijzondere bijstand altijd aan vóórdat u de kosten maakt De kosten worden nergens anders vergoed. Als u kosten hebt die uw verzekering vergoedt, krijgt u geen bijzondere bijstand De kosten moeten noodzakelijk zijn. Het gaat dan om kosten die niet iedereen maakt. Door omstandigheden heeft u deze kosten wel Bijzondere bijstand is soms een gift en soms een lening. Bespreek dit tijdens uw afspraak bij het Serviceplein. Aanvraag Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

 • Bijzonder transport, ontheffing

  U mag niet zomaar grote goederen vervoeren binnen de grenzen van de gemeente. Denk hierbij aan een groot jacht, een recreatiewoning of grote machine. Is uw transport langer, breder, hoger of zwaarder dan toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan. Voorwaarden U kunt de ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Het transport valt buiten de wettelijke transporteisen Er zijn geen alternatieven mogelijk (bijvoorbeeld transport in delen) U laadt en lost binnen de gemeente. Aanvraag U vraagt de ontheffing aan bij de RDW. De ontheffing kunt u online aanvragen. Hiervoor hebt u een internetcertificaat nodig dat u bij de RDW kunt krijgen. Er zijn verschillende soorten ontheffingen. Kijk goed welke ontheffing u nodig hebt voor uw transport. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie: de afmetingen van het transport de gewenste route het tijdstip van transport Tips Let op als u gevaarlijke stoffen vervoert. 

 • Bladkorven

  In de herfst kunnen vallende bladeren van gemeentelijke bomen in straten en langs pleinen voor ongemak zorgen. De gemeente plaatst bladkorven waarin u deze bladeren kunt verzamelen. U mag er geen takken, snoeiafval of ander groen in kwijt. De bladkorven plaatst de gemeente vanaf 1 oktober en blijven staan tot half december. De gemeente leegt de bladkorven regelmatig. U vindt de bladcontainers op de volgende locaties: Hoogmade Vlietpark bij het Nuonhuisje Leimuiden Beukenlaan, tegenover nr 50 Cederplein 4 Tuinderij 18   Oud Ade Leidseweg 4 Oude Wetering Aak Grundel ter hoogte van nr 35 Schoener Schoolhuijsplein Weteringlaan Rijnsaterwoude Herenweg Rijpwetering Hertogspark, naast de skatebaan Hertogsweg naast nr 1 Roelofarendsveen Begoniastraat 10  Chrysantensingel tegenover nr 28 Langeweg naast nummer 58 Lindenlaan  Rembrandtsplein 11  Rembrandt van Rijnsingel voor nr 58 Sportpad Veenderveld 53, gemeentewerf Zwanenwater  Woubrugge Dokter Lothlaan 2  Emmalaan 47  Hoogstratenlaan tegenover nr 24 Kempenaarlaan 85-97 Thuisweide 8  Wassenaarstraat 23 Bijzonderheden De gemeente beschikt over een beperkt aantal bladkorven. Het is dus mogelijk dat de bladkorven op zijn. Bij plaatsing proberen we een gelijke verdeling over de wijken te maken. Bij onjuist gebruik of vernieling verwijdert de gemeente de bladkorf. Aanvraag Op dit moment kunt u geen aanvraag indienen. Tips Eventueel te veel blad mag los (niet in zakken) naast de bladkorf geplaatst worden  

 • Bladluizenbestrijding

  Plakkerige auto’s, trottoirs en zwarte ramen. Dit zijn herkenbare klachten over overlast door bladluizen in bomen. In het voorjaar, als de bomen pas in het blad zitten, valt uit sommige bomen een kleverige regen. Dit is suikerwater. We noemen dat honingdauw. Veroorzakers zijn insecten, meestal bladluizen. Om de overlast van deze bladluizen te beperken, hangt de gemeente in de maand mei zakjes in de bomen met daarin larven van lieveheersbeestjes. Deze larven bestrijden de luizen door ze op te eten. De zakjes blijven tot het najaar in de bomen hangen. Bijzonderheden De gemeente heeft proeven genomen met een alternatieve bestrijdingsmethode door een kruidenextract in de bodem aan te brengen. Effect van het kruidenextract zou moeten zijn dat bomen minder aantrekkelijk worden voor de luizen. De proeven zijn stopgezet, omdat de resultaten teleurstellend waren. We werken weer met biologische bestrijding met lieveheersbeestjes. De larvenzakjes zijn op de volgende locaties opgehangen: • Woubrugge, Beatrixplantsoen, Krabbescheer, Steenbreek en Zwanenbloem • Rijnsaterwoude, Schoolstraat • Leimuiden, Beukenlaan • Oud Ade, Leidseweg • Roelofarendsveen, Past. Onelplein • Rijpwetering, Oud Adeselaan • Oude Wetering, Joh. Sepershof en Zonnedauw    

 • Blijverslening

  Als huiseigenaar of huurder kunt u een blijverslening aanvragen zodat u uw woning levensloopbestendig kunt maken en u (in de toekomst) langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Of wanneer u of een gezinslid een specifieke zorgvraag heeft waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te kunnen blijven wonen. Tegen gunstige voorwaarden kunt u aanpassingen aan uw woning financieren. U kunt denken aan de volgende aanpassingen: Slaapkamer en/of badkamer op de begane grond Bad vervangen door douchecabine Verhoogde toiletpot plaatsen Deuren verbreden Drempels verwijderen of verlagen Aanrecht op aangepaste werkhoogte U vraagt de blijverslening schriftelijk aan bij de gemeente. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) betaalt de lening uit via een bouwkrediet. Voorwaarden U bent huiseigenaar of individueel huurder De blijverslening wordt gebruikt voor aanpassingen aan een bestaande woning De aanpassingen maken uw woning levensloopbestendig of geschikt voor een specifieke zorgvraag U start pas met de uitvoering van de aangevraagde aanpassingen na goedkeuring van de aanvraag Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) leest u de voorwaarden van de SVn. Kosten De blijverslening kent twee varianten: Consumptieve lening (persoonlijke lening) Voor huiseigenaren en huurders Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- De aanvrager is jonger dan 76 jaar Looptijd van de lening is maximaal 10 jaar De aanvrager heeft schriftelijk toestemming van de verhuurder om de woning aan te passen Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-) Hypothecaire lening Voor huiseigenaren Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- De totale financiering van de woning, de bestaande hypotheek + de Blijverslening Mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen De looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan Gekoppelde looptijd (t/m € 10.000,- is de looptijd 10 jaar. Boven de € 10.000,- bedraagt de looptijd 20 jaar De afsluitkosten zijn € 850,-, ongeacht de hoogte van de lening en worden ingehouden van het totale leenbedrag Bij verkoop van de woning kan de koper de lening niet overnemen De rente is mogelijk fiscaal aftrekbaar Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-) Bekijk de huidige rentetarieven de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Bijzonderheden De gemeente geeft geen bouwkundig of financieel advies ZZP’ers kunnen een lening aanvragen als zij tenminste 3 jaar als zelfstandige actief zijn De lening geldt niet voor VvE’s De gemeente ondersteunt inwoners met een blijverslening, als aanvulling op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvraag U vraagt de starterslening aan bij de gemeente via e-mail info@kaagenbraassem.nl of bel: 071 3327272. Wanneer de gemeente akkoord is met uw aanvraag ontvangt u een toewijzingsbrief. Hierna vraagt u een blijverslening bij het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn). Het SVn voert een inkomens- en krediettoets uit. Van het SVn ontvangt u een offerte van de lening. Deze kunt u accepteren of afwijzen. Zodra de offerte is geaccepteerd wordt de lening aan u verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.  

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties