Resultaten

11 - 20 van de 55874 Resultaten
 • Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig: niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren; op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat; stallen in een legale caravanstalling. Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande beperking van vijf dagen niet. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Informatie voor grenswerkers

  Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en wonen of werken in Duitsland kunnen zowel vanuit de Duitse als de Nederlandse overheid ondersteuning ontvangen. Voor werknemers en werkgevers in Nederland is de ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOV). En in Duitsland kunt u ‘Kurzarbeit’ via de Agentur für Arbeit aanvragen. Ga voor vragen en advies naar het GrensInfoPunt (GIP).

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Iedereen staat bij de gemeente ingeschreven op een adres. Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Om ook juridisch ouder te worden van uw kind, moet u het kind erkennen. Erkenning doet u bij de gemeente of via een notaris. U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee. U kunt het kind op 3 momenten erkennen: Een kind erkennen voor de geboorte Er gelden aparte regels voor de erkenning van een ongeboren kind. Een kind erkennen bij de geboorteaangifte Lees er alles over op de pagina over geboorteaangifte. Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen. Een kind erkennen na de geboorteaangifte U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Maak hiervoor vooraf een afspraak door te bellen met (0575) 75 02 50. Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind. Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn. Ouderlijk gezag aanvragen Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren. Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak. Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wanneer is erkenning niet nodig? U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 • Verkiezingen, een ander machtigen

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:  Iemand mag voor deze Tweede Kamerverkiezing door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.  Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Onderhandse volmacht Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u: vult u de achterkant van uw stempas in; ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas; geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Schriftelijke volmacht Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente; bent u tijdelijk in het buitenland wanneer de stempas bezorgd wordt of heeft u geen geldig (niet langer dan 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woont/woonde op 1 februari 2021. Als dat Bronckhorst is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan: U downloadt het formulier Verzoek bij volmacht stemmen (L8 model). Of u haalt dit formulier op bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u: uploaden tijdens uw online aanvraag schriftelijke volmacht beschikt u niet over een DigiD dan kunt u het formulier scannen en per e-mail versturen naar: cluster.burgerzaken@bronckhorst.nl of per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Postbus 200, 7255 ZJ  HENGELO (GLD) of inleveren bij de publieksbalie op het gemeentehuis Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen. Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als de volmachtgever en volmachtnemer i.v.m. corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er voor de komende verkiezing ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier, waarbij de volmachtgever en de (beoogd) gemachtigde elk een eigen formulier invullen. Het elektronische verzoek bevat dus 2 ingevulde formulieren: G1: verzoek volmachtgever G2: verklaring van gemachtigde dat hij/zij bereid is om als uw gemachtigde op te  treden. De gemachtigde stuurt formulier G2 naar de volmachtgever, die de formulieren G1 en G2 samen elektronisch indient bij de gemeente. Let dus goed op dat u bij uw verzoek om bij volmacht te stemmen beide formulieren gelijktijdig verzendt naar de gemeente. Wij kunnen uw verzoek anders niet in behandeling nemen. Deze formulieren kunt u: uploaden tijdens uw online aanvraag schriftelijke volmacht Heeft u geen DigiD dan kunt u de formulieren scannen en per e-mail sturen naar cluster.burgerzaken@bronckhorst.nl. Ook een elektronisch verzoek kunt u tot uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur indienen. Op afspraak in het gemeentehuis Wilt u liever uw machtiging persoonlijk regelen op het gemeentehuis? Dat kan tot vrijdag 12 maart 17.00 uur. Maak een afspraak en neem uw legitimatiebewijs, stempas en ingevuld machtigingsformulier mee. Afspraak maken aanvragen volmacht

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Onderscheiding voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties