Resultaten

11 - 20 van de 56089 Resultaten
 • Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig: niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren; op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat; stallen in een legale caravanstalling. Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande beperking van vijf dagen niet. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Iedereen staat bij de gemeente ingeschreven op een adres. Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Om ook juridisch ouder te worden van uw kind, moet u het kind erkennen. Erkenning doet u bij de gemeente of via een notaris. U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee. U kunt het kind op 3 momenten erkennen: Een kind erkennen voor de geboorte Er gelden aparte regels voor de erkenning van een ongeboren kind. Een kind erkennen bij de geboorteaangifte Lees er alles over op de pagina over geboorteaangifte. Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen. Een kind erkennen na de geboorteaangifte U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Maak hiervoor vooraf een afspraak door te bellen met (0575) 75 02 50. Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind. Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn. Ouderlijk gezag aanvragen Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren. Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak. Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wanneer is erkenning niet nodig? U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 • Verkiezingen, een ander machtigen

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:  Iemand mag voor deze Tweede Kamerverkiezing door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.  Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Onderhandse volmacht Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u: vult u de achterkant van uw stempas in; ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas; geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Schriftelijke en elektronische volmacht U kon tot vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur een verzoek indienen om iemand anders bij volmacht voor u te laten stemmen.  Een onderhandse volmacht kan nog tot op de verkiezingsdag worden verleend.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Onderscheiding voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een loopbeperking? Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties