Resultaten

11 - 20 van de 190 Resultaten
Toon producten van Aalsmeer
 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning.

 • Overlast melden

  Met dit formulier meldt u overlast. Geef aan waar u hinder van ondervindt en waar dit plaatsvindt. Wij nemen uw melding zo spoedig mogelijk in behandeling. Let op: anonieme meldingen over woonoverlast kunnen door ons niet behandeling worden genomen.

 • Declaratiefonds ouderen

  Als u de pensioengerechtigde leeftijd en een laag inkomen heeft, kunt u gebruikmaken van het declaratiefonds ouderen. Met een bijdrage uit het declaratiefonds ouderen kunt u bijvoorbeeld kosten betalen voor: De contributie van een sport- en/of zangvereniging. Een bibliotheek- en/of zwemabonnement. Een krant- en/of tijdschriftabonnement. Een dagje uit.

 • Ter inzage legging

  Met het ter inzage leggen van (ontwerp-)besluiten biedt de gemeente u de mogelijkheid om de (ontwerp-) besluiten in te zien.

 • Klacht of verzoek indienen over verkeer

  U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn: plateaus parkeerverboden dertigkilometerzones maximumsnelheden

 • Individuele studietoeslag aanvragen

  Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

 • Afvaldumping

  Met dit formulier meldt u gedumpt afval. Geef aan welk soort afval er is achtergelaten en waar u dit heeft gesignaleerd. De gemeente neemt uw melding over afvaldumping zo spoedig mogelijk in behandeling.

 • Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet

  De gemeente biedt een voorlopige overbrugging aan maatschappelijke instellingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur. Aalsmeerse maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor garantiesubsidie aanvragen.

 • Vermoeden woonfraude melden

  Met dit formulier kunt u uw vermoeden van woninggebonden fraude melden, zoals onderhuur, leegstand, illegale kamerverhuur, wietplantage, overbewoning. U mag uw melding anoniem doorgeven. Wij kunnen u dan niet benaderen als wij nog vragen hebben.

 • Grafonderhoudsrecht

  Voor het door de gemeente onderhouden van een uitgegeven (urnen)graf op de gemeentelijke begraafplaats wordt een onderhoudsrecht in rekening gebracht.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties