Resultaten

11 - 20 van de 83 Resultaten
Toon producten van Alkmaar
 • Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

  Voor sportverenigingen met in hun ledenbestand contributie betalende leden met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) beperking en jeugdleden

 • Leerlingenvervoer

  Soms vergoedt gemeente Alkmaar de vervoerskosten van een leerling naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school.

 • Verhuizing doorgeven

  U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont. Als u verhuist moet u zich inschrijven in de gemeente en uw adreswijziging (verhuisaangifte) doorgeven.

 • Bewijs van in leven zijn/Attestatie de Vita

  De verklaring van in leven zijn of attestatie de vita is een document waarin staat vermeld dat een bepaalde persoon leeft. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een attestatie de vita nodig.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is verplicht uw gegevens af te geven aan (semi)overheidsinstanties.

 • Overlijden

  Aangifte van overlijden wordt meestal gedaan door de uitvaartondernemer.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument (en legitimatiebewijs) voor vluchtelingen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

 • Uittreksel Persoonsgegevens (BRP)

  Uittreksel Persoonsgegevens (BRP)

 • Vestiging vanuit buitenland

  Een aangifte ‘eerste inschrijving’ is voor mensen die zich vanuit het buitenland voor de eerste keer vestigen in Alkmaar.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties