Resultaten

11 - 20 van de 199 Resultaten
Toon producten van Apeldoorn
 • NEE-NEE en NEE-JA stickers

  Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde reclame en folders. De stickers zijn gratis te verkrijgen.

 • Begrotingssubsidie

  In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten en geen vluchtelingenstatus hebben. (document I of II soms V)

 • Subsidieregeling Energieke Activiteiten

  Houdt u zich bezig met de energietransitie of bent u van plan hier iets mee te gaan doen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen van de gemeente.

 • Vergunningsvrije werkzaamheden voor monumenten en beschermde gezichten

  Eigenaren van een rijksmonument, een gemeentelijk monument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht die hun pand willen opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen, hebben meestal een omgevingsvergunning nodig. Hier staat per soort pand beschreven voor welke werkzaamheden u geen (of juist wel een) omgevingsvergunning nodig hebt, inclusief enkele voorbeelden.

 • Vergunning tijdelijke verhuur

  Door de Leegstandwet kunt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Om uw woning te kunnen verhuren, heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Met een tijdelijke verhuurvergunning kunt u de betreffende woonruimte tot maximaal 5 jaar verhuren, tegen een redelijke vergoeding.

 • Wijzigen naamgebruik

  Als u getrouwd bent of een partnerschap hebt laten registreren of na ontbinding, kunt u bepalen met welke achternaam de gemeente u aanschrijft: met uw eigen achternaam of die van uw partner. Dit heet naamgebruik en geldt voor mannen en vrouwen.

 • Overlast: rommel, lawaai of andere overlast

  Overlast in de woonomgeving die niet via gesprekken met de overlastveroorzaker op te lossen is?

 • Tijdelijke parkeervergunning

  In de binnenstad van Apeldoorn en in een aantal wijken mag u op bepaalde plaatsen en tijden alleen met een parkeervergunning parkeren. U kunt een tijdelijke parkeervergunning aanvragen als u uw vervoermiddel (uitgezonderd camper of kampeerauto) tijdelijk wilt parkeren in een vergunninggebied.

 • E-laadpunt

  Bewoners met een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein, kunnen een oplaadpunt aanvragen in de buurt van hun woonadres. Zo groeit het aantal e-laadpunten mee met het aantal bezitters van elektrische auto's in de stad. Tegelijkertijd realiseren we een netwerk van oplaadlocaties waar ook bezoekers gebruik van kunnen maken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties