Resultaten

11 - 20 van de 128 Resultaten
Toon producten van Beemster
 • Vlaggen / vlaginstructie

  Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (vlaggenprotocol) volgen. Dit hoeft echter niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag. Voor overheidsgebouwen is de vlaginstructie wel verplicht.

 • Betoging, melding

  Het houden van een betoging (demonstratie), samenkomst of een vergadering op een openbare plaats moet u vooraf melden aan de gemeente. In ieder geval minstens 48 uur voordat de betoging, samenkomst of vergadering wordt gehouden en voorafgaand aan de openbare aankondiging.

 • Register kinderopvang

  Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Komt u in aanmerking voor een lijfrente- of pensioenuitkering? Dan moet u aantonen dat u op de uitkeringsdatum nog in leven bent. Dat kan met een 'Bewijs van in leven zijn’ (‘Attestatie de vita’). Deze verklaring is het bewijs dat u op dat moment in leven bent volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Een instantie kan hiernaar vragen.

 • Dwangsom

  Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk een beslissing. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moet ervoor zorgen dat de gemeente op tijd beslist op uw aanvraag.

 • Urgentieverklaring

  Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen.

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten.

 • Huurwoning (inschrijving)

  Bent u op zoek naar een huurwoning in Beemster? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Woningnet. In Beemster zijn alle woningcorporaties met bezit in de gemeente als woningaanbieder aangesloten bij Woningnet.

 • Werk, bemiddeling

  Bureau Werk is gespecialiseerd in reïntregratie- en bemiddeling. Bureau Werk werkt met mensen van alle leeftijden en gaat uit van opleidingsniveau, leeftijd en motivatie. Ervaren coaches organiseren opleidingen, stages en werkervaringsplaatsen als voorbereiding op betaald werk. Er is altijd individuele begeleiding en werkbemiddeling. Ook als niet-uitkeringsgerechtigde kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het bureau Werk.

 • Bouwtoezicht

  Gemeentelijke bouwinspecteurs komen regelmatig uw bouwwerk controleren om te zien of er bouwtechnisch goed wordt gebouwd. Doet u iets niet volgens afspraak, de regels of de verleende omgevingsvergunning dan kunnen zij ingrijpen, vooral als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties