Resultaten

11 - 20 van de 185 Resultaten
Toon producten van Berkelland
 • Sport

  Sportverenigingen kunnen een subsidie ontvangen. Het is een subsidie per jeugdlid en een subsidie in de kaderkosten. Ook hier geld het minimum ledenaantal van 20 leden.

 • Forensenbelasting

  De gemeente Berkelland kent geen forensenbelasting.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

 • Amateurkunstbeoefening

  De gemeente stimuleert inwoners zich te ontwikkelen op het gebied van amateurkunstbeoefening in verenigingsverband binnen muziek-, zang-, dans- en muziekverenigingen. De betreffende vereniging kan hiervoor subsidie aanvragen.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

 • Begrafenis of crematie

  Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

 • Functieverandering gebouwen in het buitengebied

  Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied biedt mogelijkheden om nieuwe functies te vestigen in bestaande gebouwen. Deze mogelijkheden zijn beschreven in een algemene folder en een aantal themakaarten.

 • Overige subsidies

  Hier gaat het om alle andere subsidieaanvragen die niet genoemd zijn. Het kan daarbij gaan om jaarlijkse of incidentele subsidies aan verenigingen en/of stichtingen.

 • Machtiging

  Iedereen van 18 jaar of ouder mag stemmen. Bij verkiezingen krijgt u een stempas thuisgestuurd. U kunt zelf bepalen bij welk stembureau binnen de gemeente u gaat stemmen. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.      

 • Echtscheiding

  Echtscheiding U kunt uw huwelijk laten ontbinden door echtscheiding. Buitenlandse echtscheiding Als u in het buitenland gescheiden bent moet u de huwelijksontbinding registreren bij uw gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties