Resultaten

11 - 20 van de 87 Resultaten
Toon producten van Beverwijk
 • Luchtruim gebruiken

  Gemeente Beverwijk ligt binnen de no-fly zone. Dit betekent dat het verboden is om te vliegen binnen de grenzen van onze gemeente. Deze regel geldt voor alle typen luchtvaartuigen, dus ook lichtgewicht drones van onder de 4 kilo.

 • Subsidie aanvragen

  U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van Jeugd, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Ouderen, Recreatie, Sport en Volksgezondheid.

 • Legaliseren buitenlandse documenten (BRP)

  Er kunnen voor u in het buitenland documenten zijn opgemaakt die in Nederland geregistreerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld bij een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Wilt u een onderneming starten of verkeert u als ondernemer in financiële problemen, dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

 • Adresonderzoek

  Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet (meer) woont? Of ontvangt u post van de vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. 

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die in Nederland wonen maar niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Wilt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen, dan moet u kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen.

 • Collecte houden

  Collecteren is, zonder melding, toegestaan als deze: op het rooster van de landelijke website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voorkomt en de collecte wordt gehouden in de periode die op het rooster voor die instantie is gereserveerd in beslot

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  Om een bouwvergunning te krijgen moet u bij de gemeente een bouwplan indienen. Hierin moet worden beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Een bouwvergunning vraagt u aan op www.omgevingsloket.nl.

 • Blijverslening

  Woont u prettig, maar vraagt u zich af of uw woning nu of in de toekomst wel veilig en comfortabel genoeg is?

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wilt aanvragen, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. U kunt zich laten informeren in de publiekshal van het stadhuis.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties