Resultaten 11 - 20 van 105 resultaten

 • Onderscheiding aanvragen

  Voor mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving. Onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt tijdens lintjesregen, de dag voor Koningsdag. De burgemeester geeft advies uit. Aanvraag vóór 1 augustus indienen.

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Schriftelijk bewijs van gemeente dat iemand in leven is. Soms nodig voor pensioenfonds of andere uitkerende instanties. Bewijs van in leven: gebruik in Nederland. Attestatie de Vita: ook geldig voor het buitenland. Aanvragen: online of op afspraak.

 • Planschade

  Schade door een herziening, ontheffing of een afwijking van een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U betaalt € 300, - voor het in behandeling nemen van de

 • Trouwambtenaar

  Kies welke trouwambtenaar uw ceremonie gaat leiden. Geef uw voorkeur minstens 6 weken van tevoren door. De trouwambtenaar maakt met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

 • Kind erkennen voor de geboorte

  Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op u neemt Maak een afspraak Neem geldig identiteitsbewijs mee

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen over een gedraging van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente We raden u aan eerst te bellen met de gemeente

 • Melding incidentele festiviteiten

  Inrichtingen mogen een aantal keer per jaar een melding doen. Tijdens de festiviteit wordt de geluidsgrenswaarde verhoogd naar 65 dB(A). Een incidentele festiviteit duurt op vrijdagen en zaterdagen tot 24.00 uur, op andere dagen tot 23.00 uur.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen 2 mogelijkheden (afhankelijk van uw persoonlijke situatie): optie of naturalisatie Maak een afspraak voor een informatiegespre

 • Precariobelasting

  Betalen als u voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond plaatst, bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen, bouwsteigers, containers of stoepborden Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

 • Ligplaatsvergunning

  Online aanvragen door eigenaar van boot Of langskomen op het gemeentehuis voor hulp bij het invullen van de aanvraag. Maak een afspraak Geen vergunning nodig als uw boot is afgemeerd op eigen grond of uw perceel of tuin aan openbaar water ligt U betaal