Resultaten

11 - 20 van de 157 Resultaten
Toon producten van Bronckhorst
 • Sociale huurwoning, urgentieverklaring

  Een woningbouwcorporatie kan u een urgentieverklaring geven als u dringend woonruimte zoekt. Dit betekent dat u voorrang krijgt als u een woning wilt huren. U kunt urgentie aanvragen als u voldoet aan de volgende punten: u bent ouder dan 18 jaar het is niet uw schuld dat u dringend een woning zoekt u kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden Bekijk overzicht woningbouwcorporaties in Bronckhorst

 • Onroerend goed, beperkingen

  U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen. Dit soort beperkingen zijn publiekrechtelijke beperkingen. Alle publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn, dit doet het Kadaster. Via https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie kunt u eigendomsinformatie opvragen over een Kadastraal perceel. Bij deze informatie wordt dan tevens aangegeven of er een publiekrechtelijke beperking op het perceel rust en waar u dan moet zijn om informatie over de beperking te krijgen.

 • Kind adopteren

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er is een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Lees alle informatie van de Rijksoverheid over adoptie

 • Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

  Tijdelijk in het buitenland Staat u in een Nederlandse gemeente ingeschreven maar verblijft u tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 tijdelijk in het buitenland, bijvoorbeeld door vakantie of een zakenreis dan heeft u 2 mogelijkheden om uw stem uit te brengen. U kunt uw stem uitbrengen via een volmacht. U geeft dan een machtiging aan een andere kiezer om uw stem uit te brengen. De aanvraag loopt via de gemeente waar u op 1 februari 2021 ingeschreven staat en als kiezer bent geregistreerd. U kunt er ook voor kiezen uw stem uit te brengen door middel van briefstemmen voor kiezers buiten Nederland. Hiervoor moet u een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier op de website van de gemeente Den Haag. Uw aanvraag moet uiterlijk op 17 februari 2021 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn. Stemmen als u in het buitenland woont Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.  De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland op de website van de gemeente Den Haag.

 • Individuele studietoeslag

  Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug en voorkomt u dat u meer moet lenen. Individuele studietoeslag aanvragen (met DigiD of eHerkenning) Nodig bij aanvraag bewijs dat u studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangt bewijs van uw bezittingen (afschriften van betaal- en spaarrekeningen van u, uw partner en kinderen tot 18 jaar van de laatste 3 maanden, auto, motor, boot, koopwoning) en schulden. Ontvangt u al een uitkering van de gemeente dan zijn uw financiële gegevens al bij ons bekend en zijn deze bewijsstukken niet nodig.  De gemeente beslist binnen 8 weken op de aanvraag. Voorwaarden U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden: u bent 18 jaar of ouder u heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming uw vermogen is niet hoger dan wettelijk is toegestaan (voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.240,- en voor alleenstaanden € 6.120,-) u kunt door een structurele medische beperking tijdens uw studie geen inkomsten verwerven Hoogte individuele studietoeslag De individuele studietoelage van € 1.800,- wordt eenmaal per jaar toegekend en in twee delen van ieder € 900,-- betaald, namelijk na toekenning en een halfjaar later als nog aan de voorwaarden is voldaan.

 • Parkeren in de blauwe zone

  Wilt u parkeren in de parkeerschijfzone (blauwe zone) in Vorden, dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. De maximale parkeertijd is 2 uur. De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Met een ontheffing kunt u langer parkeren in de zone, hiervoor komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Voorwaarden voor een ontheffing Het is mogelijk een ontheffing voor het gebruik van de parkeerschijf aan te vragen, onder de volgende voorwaarden: u woont binnen de blauwe zone u heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein u heeft geen parkeergelegenheid, in de openbare ruimte, binnen 100 meter van de woning De ontheffingen zijn op kenteken. Er zijn maximaal twee ontheffingen per adres mogelijk. Ontheffing parkeren blauwe zone direct online aanvragen (met DigiD)  Kosten De kosten zijn € 36,30 per ontheffing.

 • Afval, bedrijven

  Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat in de Wet Milieubeheer is geregeld dat gemeenten alleen afval mogen inzamelen dat vrijkomt uit huishoudens. Als ondernemer kunt u contracten afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO. Bekijk de (VIHB) lijst met erkende inzamelaars Gaat u een contract afsluiten met een inzamelbedrijf? Dan moet u het volgende aangeven: Het soort afval De gemiddelde hoeveelheid van het afval Hoe vaak het afval ingezameld moet worden

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs. U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat, heeft daarover meer informatie. Bent u erkend als vluchteling? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Voorwaarden vreemdelingenpaspoort U moet kunnen aantonen dat u in uw land van herkomst geen paspoort kunt krijgen U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Bronckhorst Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Procedure Maak een afspraak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort. Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. We moeten eerst een aanvraagformulier invullen. De gemeente stuurt dit samen met een begeleidende brief naar de IND. Daarna gaat het formulier naar het Ministerie van Buitenlandse zaken. Als beide organisaties een positief advies geven nemen wij contact met u op. Na 5 werkdagen ligt uw vreemdelingenpaspoort klaar. U maakt een afspraak om het document op te halen. Afspraak maken aanvragen vreemdelingenpaspoort Afspraak maken afhalen vreemdelingenpaspoort Vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Dan doet u aangifte bij uw gemeente. Hier kunt u direct een nieuw vreemdelingenpaspoort aanvragen. Kosten Een vreemdelingenpaspoort kost € 56,55. Prijzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

 • Ontkenning vaderschap door moeder

  Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen tot één jaar na de geboorte van het kind. Maak hiervoor een afspraak door te bellen met (0575) 75 02 50. Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind. Voorwaarden U kunt de verklaring van ontkenning afleggen als: uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind EN u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed Soms kunt u ook in andere situaties het vaderschap ontkennen. Dat verzoek moet u dan indienen bij de rechtbank. Nodig bij het afleggen van de verklaring uw geldige identiteitsbewijs uittreksel geboorteakte kind uittreksel overlijdensakte vader

 • Terras plaatsen

  Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Wilt u als horecaondernemer een terras op uw eigen grond houden, dan hebt u hiervoor geen toestemming nodig van de gemeente. Wilt u een terras houden op het terrein van de gemeente of een andere eigenaar, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de desbetreffende eigenaar. Goed om te weten Exploiteert u een terras? Het terras mag dan: door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging geen schade toebrengen aan de weg geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg  geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet vermeld staan op de drank- en horecavergunning. Wilt u (permanente) schermen, afdaken of vlonders gebruiken, dan hebt u hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd vooraf met de gemeente over uw plannen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties