Resultaten

11 - 20 van de 72 Resultaten
Toon producten van Brunssum
 • Vakantieservice

  Uw woning loopt tijdens de vakantie extra risico op inbraak. De gemeente Brunssum biedt een vakantieservice, in samenwerking met de politie. De vakantieservice houdt in dat de gemeentelijke toezichthouders extra toezicht houden op woningen waarvan bekend is dat de bewoners met vakantie zijn. Tijdens uw afwezigheid controleren toezichthouders of alles in orde is. Zij voelen bijvoorbeeld of alle deuren en ramen goed zijn afgesloten. Komt u eerder terug van vakantie, geef dat dan meteen door aan de gemeente of aan de politie. Anders staat u straks misschien voor een verrassing. Aanvragen Digitaal Aanvragen vakantieservice Kosten De vakantieservice is geheel gratis. Tips De vakantieservice loopt het hele jaar door. Dus meld het ook eventjes als u met wintersport gaat Voordat u op vakantie gaat: Sluit ramen en deuren goed af Controleer of het hang- en sluitwerk in orde is Laat van binnen geen sleutels in het slot zitten Binnendeuren en kasten niet afsluiten (dit voorkomt extra schade) Laat geen geld, sieraden of waardepapieren in uw huis achter Zet ladders, afvalcontainers en andere makkelijke opstapjes weg Sluit uw auto, fiets en/of brommer af (ook in de berging) Schakel elektrische apparaten af; sluit gas en water af Zet een merkteken op kostbare voorwerpen (bijv. postcode + huisnummer). Houd de merktekens bij op een registratiekaart. Vraag familie, buren of kennissen om elke dag de brievenbus leeg te halen en de rolluiken op en af te laten. Denk ook aan de verzorging van uw huisdier.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd ten minste 5 werkdagen voordat u wenst te starten een sloopmelding te doen bij uw gemeente. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen. Als u toestemming krijgt ontvangt u die binnen 5 werkdagen. Aanvragen Digitaal De melding kunt u doorgeven via Omgevingsloket online (OLO). Kosten U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest. Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden. Voorwaarden Particulieren en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen als ze aan de regels voldoen. Deze regels ontvangt u in een brief nadat u de sloopmelding heeft ingediend. De gemeente stelt gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar voor particulieren die zelf asbest saneren. Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Onvoldoende geld? Heeft u onvoldoende geld om het asbest dak te laten verwijderen, dan kunt u hiervoor een lening aanvragen bij de provincie Limburg. U kunt gebruik maken van deze regeling als u de asbestsanering combineert met een andere duurzame maatregel zoals dubbelglas of zonnepanelen. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Limburg. Meer informatie Op de website van InfoMil kunt u meer informatie vinden over het saneren van asbest.

 • Brandveilig gebruik gebouwen (melding en vergunning)

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen of een vergunning aanvragen. Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken en een vergunning dient u 26 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken in. Aanvragen Digitaal U doet een melding of vraagt een vergunning aan via Omgevingsloket online (OLO). Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket online (OLO) niet duidelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen. Kosten Het doen van een melding is gratis. De kosten van een vergunning zijn afhankelijk van de oppervlakte van het bouwwerk. Melding of vergunning? U moet een melding doen als: in het gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven; of een woning die kamergewijs wordt verhuurd. Hiermee wordt bedoeld het gebruik van de woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners die geen duurzame samenlevensvorm bezitten; of door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 6 en 7) wordt voldaan. U vraagt een vergunning aan als: uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen; of uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar; of uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Meer informatie Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding. Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen. Meer informatie hierover vindt u bij: Brandveilig gebruik gebouwen, vergunning. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven.

 • Openbare laadpalen en laadpassen voor elektrische auto's

  Leverancier (Nuon) Vattenfall heeft in onze gemeente laadpunten voor elektrische auto's geplaatst. Is er geen openbaar laadpunt in de buurt of heeft u nog geen laadpas? Dan kunt u dit aanvragen. Wat moet ik doen? De aanvraagformulieren voor een openbaar laadpunt kunt u op de website van Vattenfall vinden. Ook staat daar meer informatie over de laadpas. Hoe werkt het? Spelregels voor het aanvragen van een nieuw laadpunt: U woont of werkt in de gemeente Brunssum. U bezit een volledig elektrische auto of een Plug-in hybride met een maximum snelheid van tenminste 60 km/h en Europese typegoedkeuring. U heeft niet de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Er is geen openbaar oplaadpunt binnen 300 meter loopafstand.  

 • Legalisatie handtekening

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. Aanvragen U maakt voor legaliseren van uw handtekening een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Kosten € 6,60. Meenemen een geldig identiteitsbewijs. het document dat u wilt ondertekenen. Waarmerken kopie rijbewijs of legitimatie De gemeente waarmerkt ook een kopie van uw Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Hiermee bewijst u dat de kopie gelijk is aan het originele document. Dit kan nodig zijn bij bepaalde transacties of wanneer u het origineel niet uit handen wilt geven. Kosten en procedure zijn gelijk aan legalisatie handtekening.

 • Verhuizing vanuit het buitenland

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. Doe dit binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland persoonlijk bij de gemeente. Aanvragen U maakt een afspraak voor uw 'eerste inschrijving'. Neem voor het maken van een afspraak telefonisch contact op met de gemeente. Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moet het hele gezin meekomen naar de afspraak. Kosten Gratis. Meenemen een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand. Gebruik voor de verklaring het volgende formulier: Toestemmingsverklaring hoofdbewoner (pdf, 5 kb). een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland. bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND. als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht als u uit België of Duitsland komt: uw uitschrijvingsbewijs eventueel de volgende akten: een huwelijks- of een echtscheidingsakte een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) geboorteakten van de kinderen Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee. Bijzonderheden Informatie over wat u moet regelen wanneer u in Nederland komt wonen

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in de gemeente waar u woont. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Na 5 werkdagen kunt u de identiteitskaart ophalen. Kinderen moeten zelf meekomen bij het aanvragen. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw identiteitskaart een afspraak. Afhalen Het afhalen van uw identiteitskaart kan zonder afspraak in de gemeentewinkel. Kosten Voor personen van 18 jaar en ouder: € 64,-. Spoedaanvraag € 114,90. Voor personen tot 18 jaar: € 32,90. Spoedaanvraag € 83,80. U betaalt bij de aanvraag van uw identiteitskaart contant of met uw pinpas. Meenemen Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Eén goed gelijkende pasfoto die voldoet aan de eisen. Kinderen tot 12 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) van het kind, ook als deze zijn verlopen. Eén recente pasfoto die voldoet aan de eisen. Schriftelijke toestemming (pdf, 560 kb) ingevuld door beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s). Let op: uw kind dient persoonlijk bij de aanvraag aanwezig te zijn. Spoedaanvraag Heeft u uw identiteitskaart snel nodig dan kunt u een spoedaanvraag doen. Wanneer u de aanvraag vóór 14.00 uur doet dan kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag ophalen. Als u uw oude identiteitskaart kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren. Verloren of gestolen Reisdocument gestolen of kwijt. Meer informatie Een identiteitskaart is tien jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Een identiteitskaart is vijf jaar geldig als u bij de aanvraag jonger bent dan 18. Alles over de identiteitskaart Reizen met kinderen

 • Overlijden, aangifte

  Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de uitvaartondernemer, echter kunt u het ook zelf doen. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris. Aangifte doen Digitaal Uitvaartondernemers kunnen in de gemeente Brunssum de aangifte digitaal doen met behulp van eHerkenning 3. Aangifte overlijden (inloggen met eHerkenning 3) Als u nog geen eHerkenning heeft kunt u deze aanvragen op de website van eHerkenning. Documenten bij aangifte Het digitale formulier geeft aan welke (verplichte) bijlagen dienen te worden bijgevoegd, volg hiervoor de instructies in het digitale formulier. De B-envelop kunt u na het invullen van het digitale formulier afgeven in het gemeentehuis. Persoonlijk Voor het persoonlijk doen van de aangifte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Meenemen Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak) Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter Als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen Kosten Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,00. Meer informatie U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Overlijden op Rijksoverheid.nl Legalisatie van buitenlandse documenten op Rijksoverheid.nl Brunssumse begraafplaatsen

 • Gokautomaten exploiteren

  Als u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of de vergunning wordt toegewezen. Aanvragen Digitaal Geef per e-mail naar gemeente@brunssum.nl onderstaande gegevens door: Type automaat Serienummer Uw naam Persoonlijk U kunt uw aanvraag ook indienen in het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak. Kosten Voor 1 gokautomaat € 56,50 Voor 2 gokautomaten € 90,50 Voorwaarden De gemeente Brunssum maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als behendigheidsautomaten. Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten). Meer informatie Kansspelinformatie op de website van de Kansspelautoriteit

 • Geboorteaangifte

  Als uw kind is geboren doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte in de gemeente waar het kind geboren is. Aangifte Voor de aangifte van geboorte maakt u een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55. Kosten € 14,- voor het uittreksel van de geboorteakte. De aangifte zelf is gratis. U betaalt bij de aangifte contant of met uw pinpas. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat heeft) Eventueel een uittreksel van de erkenning van uw kind Brief van verloskundige of ziekenhuis Voorwaarden Als de derde dag na de geboorte, zaterdag, zondag of een feestdag is dan kunt u de aangifte een werkdag later doen. De vader moet aangifte doen, als dit niet mogelijk is moet  een van de volgende personen aangifte doen: De moeder van het kind Iemand die bij de geboorte aanwezig was Het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren Meer informatie Aangifte en naamskeuze op Rijksoverheid.nl

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties