Resultaten

11 - 20 van de 106 Resultaten
Toon producten van Diemen
 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam (geboortenaam). Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Uw achternaam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente wel aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Het maakt niet uit of u man of vrouw bent. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen als: u bent getrouwd een geregistreerd partnerschap bent aangegaan u bent gescheiden weduwe of weduwnaar bent geworden

 • Antireclamesticker ophalen

  De antireclamesticker kunt ophalen bij de gemeente. Met een NEE/NEE sticker ontvangt u geen gemeentegids, reclame en huisbladen meer. Met de NEE/JA sticker ontvangt u deze wel.

 • Archief van de gemeente

  Gemeente Diemen beschikt zelf over een archiefbewaarplaats. De archieven t/m 1999 zijn grotendeels openbaar en in te zien. Er is echter geen gemeentearchivaris aangewezen. Voor een bezoek moet u een afspraak maken met de medewerker archief.  In het gemeentearchief kunt u documenten terugvinden. Bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders of historische informatie over de gemeente. Openbare akten vindt u meestal ook op de website Wiewaswie.nl. Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden: geboorteakten: 100 jaar huwelijksakten: 75 jaar overlijdensakten: 50 jaar Op de website van het Stadsarchief Amsterdam staan de inventarissen van de archieven van de gemeente Diemen, deze kunt u voor een bezoek raadplegen. De dossiers die u wilt in zien kunt u van tevoren doorgeven, zodat deze bij uw bezoek klaarliggen. Dossiernummer 30545: Archief van Schout en Gerecht, Municipaliteit en Gemeentebestuur van Diemen 1584 - 1812 Dossiernummer 30546: Archief van de gemeente Diemen 1813 - 1987  De Historische Kring Diemen, opgericht in 1991, is een enthousiaste vereniging met meer dan 500 leden die zich bezighoud met de geschiedenis van Diemen. De Historische Kring Diemen beschikt ook over een uitgebreide fotocollectie. Stamboomonderzoek/genealogisch onderzoek is informatie uit het gemeentelijk archief inzake akten en registers van de burgerlijke stand. De gemeente beheert sinds circa 1811 registers burgerlijke stand en andere registers, onder andere het bevolkingsregister vanaf 1850. Aktes die zijn in te zien: Geboorteaktes van 1811-1916 Huwelijksaktes van 1811-1941 Overlijdensaktes van 1811-1966  Voor recente informatie uit de bevolkingsregisters moet u een afspraak te maken met Team Burgerzaken.  

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen) schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal) bloembakken golfplaten (daken van schuren en garages) standleiding (afvoer toilet) brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds) vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag) oude huishoudelijke apparaten

 • Bestemmingsplan inzien

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.  Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn een landkaart regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden de maximale hoogte en breedte van gebouwen voor welk doel de grond gebruikt mag worden Een nieuw bestemmingplan,een wijziging van een bestemmingsplan of het definitieve besluit wordt gepubliceerd in het lokale huis-aan-huisblad en in de Staatscourant.  Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan? Kijk dan bij Afwijken van het bestemmingsplan en 'Bestemmingsplan, wijziging'.

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Passen uw bouw- of verbouwplannen niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan kunt u eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Mag u niet afwijken? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeente kan een bestemmingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt. U kunt er last van hebben als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld: Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis. Het nieuwe bestemmingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen. U kunt dan beroep aantekenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Het uittreksel kunt u ophalen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. 

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

 • Bezoek uit het buitenland ontvangen

  Als u bezoek krijgt uit het buitenland, moet u misschien een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aanvragen bij de IND. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum. De garantstelling betekent dat u samen met de gast verantwoordelijk bent voor de kosten. Zo kan uw gast niet in de problemen komen als hij of zij de kosten van een verblijf niet (meer) kan betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gast niet meer bij zijn geld kan. Logeert uw buitenlandse bezoek in uw huis? Dan heeft u een particuliere logiesverstrekking nodig.

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.Bezwaarschrift indienen  Bezwaarschrift indienen 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties