Resultaten

11 - 20 van de 90 Resultaten
Toon producten van Etten-Leur
 • Monumentvergunning

  Bent u van plan veranderingen aan te brengen aan een rijks- of gemeentelijk monument? Dan vraagt u in veel gevallen een omgevingsvergunning aan. De monumentencommissie van de gemeente Etten-Leur geeft advies over de aanvraag. Een omgevingsvergunning vraag je aan via het Omgevingsloket. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via het nummer 14 076.    

 • Afvalinzameling, afvalsoorten, milieustraat, mijnafvalwijzer.nl, afvalwijzerapp

  Op de website www.mijnafvalwijzer.nl en via de Afvalwijzerapp, geeft Gemeente Etten-Leur alle informatie over de afvalinzameling.  afvalinzameling gemeente Etten-Leur  mijnafvalwijzer.nl  afvalwijzer  afvalwijzerapp  afvalsoorten  restafval  gft  papier  plastic  drankkartons  blik  grof vuil  grof tuinafval  asbest milieustraat  milieupas  container / kliko   

 • Straatfeest of buurtfeest

  Wilt u met uw buurt- of straatbewoners een straatfeest organiseren? Meld dit dan minstens 5 werkdagen bij de gemeente en informeer andere omwonenden op tijd dat u een straatfeest houdt. Op deze manier is men voorbereid. Melden U kunt het buurt- of straatfeest melden via het online formulier. Het melden van een buurt- of straatfeest is gratis.  online melden straatfeest      

 • Dode dieren, dieren in nood en vermiste dieren

  Huisdieren U bent zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen van uw overleden huisdier. Ziet u een dode hond of kat in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij de gemeente via het algemene nummer 14076.  Vindt u een gewond huisdier, meldt u dit dan bij de dierenambulance. Zij zijn te bereiken via het nummer 076-5712712 van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u dit melden bij de politie, 0900-8844. Een vermist of gevonden huisdier kunt u melden bij: Amivedi is tussen 09:00 en 21:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-2648334 of via de website www.amivedi.nl De dierencentrale, via het telefoonnummer 0186-603405 of via de website  info@dierencentrale.nl. Daarnaast kunt u via het telefoonnummer 14076 informeren of uw huisdier bij de gemeentewerf is afgegeven. Via het chip/registratienummer is snel te zien of uw dier bij ons bekend is. Wild dier Treft u een wild dier dood of gewond aan, dan kunt u dit melden bij de politie, 0900-8844. Bijvoorbeeld: ree, wild zwijn, hert, das, vos. Zwervend dier Ziet u een loslopend, zwervend dier, dan kunt u dit melden bij de gemeente via het algemene nummer 14076.                           

 • Kabel- en leidingwerkzaamheden

  Informeer ons digitaal over werkzaamheden aan kabels en leidingen In Etten-Leur is een vergunnings- en meldingsplicht voor het werken aan kabels en leidingen. De melding en/of vergunningsaanvraag kunt u doen via www.moorwerkt.nl Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen moet u bij graafwerkzaamheden altijd een klic-melding doen via www.kadaster.nl/klic. Dit geldt ook voor graafwerkzaamheden op uw eigen terrein. Kijkt u voor de voorschriften naar de Verordening kabels en leidingen Etten-Leur 2008 (VKLE).  Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Johnny Vervaart en Jeffrey Broeders via ons algemene telefoonnummer: 14076.     

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

  Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen in de buurt van uw woonadres. Alleen u mag uw auto daar neerzetten.  Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar: De parkeerdruk in de directe omgeving waar u woont; Het al dan niet hebben van een parkeermogelijkheid op eigen terrein; De verkeersveiligheid; Doorstroming van het verkeer. Als  u een passagierskaart heeft, dan gelden er andere regels voor het aanvragen van een parkeerplaats. Bel dan eerst met ons via het vijfcijferige telefoonnummer 14076. Aanvraag Uw kunt uw aanvraag online doen als u eigenaar en bestuurder van een auto bent. Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats Of u regelt uw verzoek schriftelijk met het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats  Kosten parkeerplaats Aanlegkosten: € 260,82 inclusief BTW Legeskosten:  €   36,05 Totale kosten: € 296,87         

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Etten-Leur bent ingeschreven. Het bevat uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan. Digitaal aanvragen U kunt uw uittreksel digitaal aanvragen. Het (papieren) uittreksel wordt dan uiterlijk binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. Aanvragen worden direct afgerekend. Vraag hier uw uittreksel aan Meenemen bij afspraak Momenteel kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 14076. U kunt het uittreksel ook aan de balie aanvragen. Bij een aanvraag aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. U moet hiervoor een afspraak maken. Bij deze afspraak moet u het volgende meenemen: geldig legitimatiebewijs; indien van toepassing het machtigingsformulier. Neemt u dan ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee. Download het formulier voor schriftelijke toestemming ​​​ Machtiging Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kan ook via een machtiging worden aangevraagd. Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties: Personen die samenwonen. Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus  voor kinderen vanaf 16 jaar. Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager,ongeacht leeftijd van aanvrager. Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren). Kosten Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kost € 11,90.  

 • Slopen & asbest

  Een gratis sloopmelding doe je als je iets wil slopen en: de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij). asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens). Hoe doet u een sloopmelding? Een sloopmelding doet u minimaal 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden. Houdt uw DigiD bij de hand en ga naar het Omgevingsloket.U ontvangt daarna een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt om het asbest onder bepaalde voorwaarden in te leveren op de Milieustraat. Afvoeren van asbest tot 35m² Om asbest aan te leveren op de Milieustraat moet dit ingepakt zijn in speciale inpakfolie. Deze folie kunt u gratis bij de milieustraat ophalen als u de toestemmingsbrief laat zien. Alleen asbest verpakt in deze, door de gemeente verstrekte, folie wordt geaccepteerd. De milieustraat behandelt golfplaten als asbesthoudend materiaal. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen. In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt: in de buurt van of aan monumenten. Kijk hier voor het overzicht van de gemeentelijke monumenten en van de rijksmonumenten in Etten-Leur. in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist (bijvoorbeeld bij karakteristieke bebouwing). Sloopvergunning aanvragen Een sloopvergunning vraagt u online (met uw DigiD) aan via het Omgevingsloket Kosten Een sloopvergunning aanvragen kost € 309,75 Meer informatie Meer informatie over asbest, de sloopmelding en het afvoeren van afval leest u op de  de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat). Start- en gereedmelding Klik hier voor de formulieren voor de start- en gereedmelding sloopwerkzaamheden      

 • Gastouderbureau en kinderopvang

  Voor kinderopvang kunt u terecht bij alle kinderopvangaanbieders in de gemeente Etten-Leur. Een overzicht van deze aanbieders kunt u vinden via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.   Starten of wijzigen kinderopvang Voor het starten of wijzigen van een kinderopvang heeft u toestemming van de gemeente nodig. Bel eerst 14076, voordat u de online aanvraag of wijziging doet. Aanvragen of wijzigen is gratis. online aanvragen en/of wijzigen met DigiD online aanvragen en/of wijzigen met eHerkenning Volg uw aanvraag Extra informatie Toelichting aanvraag exploitatie gastouderbureau Toelichting wijziging gastouderbureau Toelichting aanvraag exploitatie gastouderopvang Toelichting wijziging gastouderopvang Toelichting aanvraag exploitatie kinderopvang of bso Toelichting wijziging exploitatie kinderopvang of bso Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie Kinderopvangtoeslag        

 • Bestrijding van plaagdieren

  Voor het melden van overlast van ratten, bijen- en/ of wespennesten in het openbaar gebied, kunt u ons bellen via 14076.   Heeft de overlast plaats op particulier terrein en huurt u een huis van de Woonstichting Alwel (Awel) , neemt u dan eerst contact op met Alwel, telefoonnummer 088-2552000. Ratten Bestrijding van ratten op eigen terrein, zoals ook bestrijding van overige plaagdieren regelt u zelf. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Dit is niet gratis. Bladluis Bladluis kan een kleverige substantie afscheiden, maar is niet schadelijk. Hier wordt dan ook in principe niets aan gedaan. De kleverige substantie is eenvoudig (van bv auto's) te verwijderen met een (lauw)warm sopje. Vleermuizen Vleermuizen zijn beschermde dieren en mogen niet zonder meer bestreden worden. Hiervoor kunt u bellen naar het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) telefoonnummer 0317-419660.  Neem bij een vleermuizenbeet altijd contact op met de huisarts. Bijen / wespen In het openbaar gebied worden de bijen en wespen in opdracht van de gemeente bestreden. Op particulier terrein moeten de bewoners zelf actie ondernemen. Hiervoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf of imker inschakelen. Algemeen Voor meer informatie over plaagdieren kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD), telefoonnummer 0317-419660.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties