Resultaten

11 - 20 van de 93 Resultaten
Toon producten van Flevoland
 • Activiteiten uitvoeren binnen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied, ontheffing

  Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

 • Provinciale besluiten, inzage

  Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

 • Bouwen of werken (vaar)weg, ontheffing

  Als u op, over of onder een provinciale weg of vaarweg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg of vaarweg is. De provincie heeft diverse wegen en vaarwegen in beheer. U moet dan bij de provincie een ontheffing aanvragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende bouwwerken en/of werkzaamheden;

 • Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming

  Als u met uw bedrijf vuurwerk gaat afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie. De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning

  Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie.Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie. Provincie:

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding

  Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. Als u voor uw bedrijf grondwater wilt onttrekken, bijvoorbeeld voor gebruik als grondstof of als gietwater, dan moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding. Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij u ook toestemming moet aanvragen bij de provincie.

 • Onttrekken grondwater of infiltratie water, schadevergoeding

  Eigenaren of gebruikers van niet-verplaatsbare goederen die schade hebben geleden door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend, kunnen de schade verhalen op de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn: schade aan gewassen aan veedrenkputten aan bossen  aan gebouwen aan ecologische waarde

 • Handhole en lasgat, ontheffing

  Wilt u werkzaamheden verrichten zoals het maken en dichten van een lasgat, het openen en sluiten van een handhole in of onder een weg of vaarweg? Dan heeft u daar toestemming voor nodig van de eigenaar of beheerder van de weg of vaarweg waar het om gaat. Als dat de provincie is, kunt u het verzoek bij ons indienen.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. Schade kunt u lijden, omdat u een vergunning aangevraagd heeft, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd. Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

 • Organische meststoffen, ontheffing gebruiksverbod voor experimenten

  Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Onder organische meststoffen kunt u verstaan: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen in het kader van experimenten kan in de periode tussen 1 en 15 september ontheffing worden verleend. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties