Resultaten

11 - 20 van de 242 Resultaten
Toon producten van Goeree-Overflakkee
 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  Hebt u een kleine onderneming of start u een bedrijf? Dan kunt u op de verschillende bedrijventerreinen terecht in de bedrijfsverzamelgebouwen. 

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf. 

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Straatartiest optreden

  Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen. Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer. Als u binnen de gemeente van de verplichte route wilt afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken: als tuin of wei; voor opslag van bouwmaterialen; om een container op te plaatsen. Toestemming gebruik perceel gemeentegrond aanvragen Informatie over het kopen, huren of pachten van gemeentegrond Aanpak onrechtmatig gebruik gemeentegrond In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar het onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond door bewoners/eigenaren in de gemeente.   Op basis van kadastrale kaarten en luchtfoto’s is een inventarisatie gemaakt. De uitkomst is dat er ruim 1.100 situaties zijn gesignaleerd waar mogelijk sprake kan zijn van onrechtmatig gebruik. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft het voornemen aan het oneigenlijk gebruik een eind te maken door de grond te verkopen of waar dit niet mogelijk is te verhuren aan de betreffende eigenaar/bewoner van het aangrenzende perceel. Als dit niet aan de orde is, dan wordt het perceel teruggebracht naar de oorspronkelijke kadastrale grens. Dit betekent dat de grond ontruimd wordt. Om beroep te kunnen doen op verjaring, ligt de bewijslast hiervoor bij de gebruiker van de grond. De gemeente start met de percelen, waar sprake is van een situatie waar meer dan 100 m2 gemeentegrond in gebruik is genomen. De bewoners/eigenaren van deze percelen worden  in de komende maanden hierover geïnformeerd. Na afronding van dit traject (eind 2019) worden de bewoners/eigenaren van percelen met minder dan 100 m2 in gebruik genomen grond geïnformeerd. Voor vragen verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0187. Vraag en antwoord over het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond

 • Afval, oud papier

  Door het coronavirus zijn tijdelijk de inzameldagen voor het oud papier aangepast. Er wordt wel weer oud papier opgehaald. Lees het persbericht hierover. We vragen u vriendelijk niet de milieustraat te belasten door oud papier daar af te leveren. Het oud papier en karton wordt op Goeree-Overflakkee ook met behulp van een blauwe papiercontainer ingezameld, maar u kunt u het ook afgeven bij één van de milieustraten op Goeree-Overflakkee (Middelharnis of Goedereede). De blauwe containers worden, in samenwerking met vrijwilligers van verenigingen, kerken en scholen, geleegd door het inzamelbedrijf Renewi.  Let op: alleen de containers met oud papier worden geleegd. Dozen en oud papier dat u naast de container zet worden niet meegenomen. Afvalkalender Raadpleeg de eenvoudige afvalkalender om te zien wanneer uw containers worden geleegd. De blauwe container is bestemd voor oud papier. Deze afvalkalender is op dit moment minder geschikt voor raadpleging op een smartphone. TIP: Download de gemeenteapp van de App Store Apple of de Google Play Store. De afvalkalender is daarin opgenomen. De app is te vinden onder de naam Goeree-Overflakkee en herkenbaar aan het logo van de gemeente. Oud papiercontainer aanvragen beschadigd of inleveren Als uw een container wilt aanvragen, uw container beschadigd is, of als u de container wilt inleveren, dan kunt u dit doorgeven via het formulier Huisvuilcontainer(s) aanvragen, inleveren, omruilen of repareren.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals grond, gebouwen en huizen. Wilt u dit onroerend goed van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met de afdeling Vastgoedbeheer en Accommodatiebeleid van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187 of het contactformulier.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties