Resultaten 11 - 20 van 155 resultaten

 • Bijstand, vakantie melden

  Als u een uitkering krijgt en op vakantie gaat, moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

 • Openingstijden winkels

  De openingstijden van winkels zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en de daarop gebaseerde Verordening Winkeltijden Goes.

 • Verhuizen naar buitenland

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het verspreiden van reclamemateriaal heeft u geen toestemming nodig van de gemeente.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt vervoeren, laden of lossen, moet u bij de Veiligheidsregio Zeeland ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren.

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Voor informatie betreffende kwijtschelding, lokale belastingen verwijzen we u naar,  Sabewa Zeeland, telefoonnummer 088-9995808.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren hebt u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

 • Collecte

  In de gemeente Goes heeft u geen vergunning nodig om te collecteren.

 • Gladheid bestrijden

  Als het door weersomstandigheden glad wordt, kan de gemeente strooien. Bij de gemeente kunt u navragen of bij gladheid in uw straat wordt gestrooid.