Resultaten 11 - 20 van 46 resultaten

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen. U kunt uitsluitend een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u erkend bent als vluchteling door de Verenigde Naties en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Voor veel landen heeft u naast uw vluchtelingenpaspoort ook een visum...

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Voor een vreemdelingenpaspoort moet u drie keer naar de Publieksbalie van het gemeentehuis komen. Klik hier om een vreemdelingenpaspoort aan te vragen Aanvragen De eerste keer vult u...

 • Kinderopvang

  De gemeente Haaksbergen laat de handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (Wko) uitvoeren door de gemeente Hengelo. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Kolkhuis Tanke (074) 245 98 11 of mevrouw Paarhuis (074) 245 88 47 van het meldpunt kinderopvang Hengelo....

 • Textielinzameling

  Voor het houden van een textielinzameling hebt u op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b) een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u het formulier: Aanvraag vergunning textielinzameling  (pdf | 90 kB). Verantwoording...

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een bepaalde burger in leven is. Het bewijs van in leven zijn kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties aan wie u moet aantonen dat u nog leeft.  Vraag hier een 'bewijs van in leven zijn'...

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Trouwen is een bijzondere gebeurtenis. De gemeente Haaksbergen wil er graag aan bijdragen om deze dag voor u tot een onvergetelijke dag te maken. Neem voor een afspraak contact op met de gemeente via:  (053) 573 45 67 Wanneer u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u hiervan...

 • Afval storten

  U kunt alleen afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. In Haaksbergen is dat het afvalbrengpunt van de firma Langezaal aan de Industriestraat 20, waar het afval gescheiden wordt ingezameld. Het telefoonnummer is: (053) 572 87 78 of (053) 573 58 00 en voor de actuele informatie verwijzen wij...

 • Herbegraven of alsnog cremeren

  U kunt als burger vragen om toestemming te krijgen tot het opnieuw begraven, het alsnog cremeren of het ontleden van een overledene. Een verzoek tot herbegraven kan worden ingediend wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wilt plaatsen. De aanvraag voor een vergunning...

 • Erkenning geboren kind

  Bent u een man of vrouw en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind, dan kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen. Dit kan door het kind te erkennen. Het erkennen van een kind is kosteloos. Maak een afspraak voor 'Erkenning geboren...

 • Paspoort

  U kunt een paspoort op afspraak persoonlijk aanvragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig, een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Klik hier om een paspoort aan te vragen Informatie paspoort...