Resultaten

11 - 20 van de 46 Resultaten
Toon producten van Haaksbergen
 • Erkenning geboren kind

  Bent u een man of vrouw en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind, dan kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen. Dit kan door het kind te erkennen. Het erkennen van een kind is kosteloos. Van de erkenning wordt een akte opgemaakt...

 • Grafonderhoud

  De gemeente onderhoudt en beheert de begraafplaats Het Waarveld aan de Waarveldsweg en de begraafplaats aan de Enschedesestraat. De nabestaande is en blijft echter verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. U kunt het onderhoud van het graf niet aan de gemeente uitbesteden. Het team...

 • Grafuitgifte

  Een graf, urnennis of urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats Het Waarveld moet bij het team Publiekszaken worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag wordt in de regel door een begrafenisondernemer ingediend. Informatie over dit onderwerp wordt mondeling verstrekt door het team Publiekszaken....

 • Herbegraven of alsnog cremeren

  U kunt als burger vragen om toestemming te krijgen tot het opnieuw begraven, het alsnog cremeren of het ontleden van een overledene. Een verzoek tot herbegraven kan worden ingediend wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wilt plaatsen. De aanvraag voor een vergunning...

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Trouwen is een bijzondere gebeurtenis. De gemeente Haaksbergen wil er graag aan bijdragen om deze dag voor u tot een onvergetelijke dag te maken. Wanneer u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u hiervan eerst melding doen. Hiervoor maakt u een afspraak met de gemeente (zie:...

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  In Haaksbergen zijn er parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor mensen met een handicap. Bent u slecht ter been of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (gpk). Een gpk kunt u aanvragen bij de Noaberpoort....

 • Kinderopvang

  De gemeente Haaksbergen laat de handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (Wko) uitvoeren door de gemeente Hengelo. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Kolkhuis Tanke (074) 245 98 11 of mevrouw Paarhuis (074) 245 88 47 van het meldpunt kinderopvang Hengelo....

 • Leerlingenvervoer

  Ouders of verzorgers van leerlingen die een school buiten Haaksbergen bezoeken kunnen bij de gemeente een verzoek doen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer ten behoeve van het schoolbezoek. Kijk voor meer informatie op de...

 • Leerplicht

  De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat ook dat het de taak van ouders/verzorgers is er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Ieder kind in...

 • Loterij of kansspel organiseren

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. Ingevolge de Wet op de kansspelen kunt u een vergunning krijgen indien: het doel van de actie van algemeen belang is; de prijzen geen hogere waarde hebben dan € 4.500,--...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties