Resultaten 11 - 20 van 335 resultaten

 • Gedenktekens in openbare ruimte

  Het plaatsen van een bermmonument kan van grote emotionele betekenis zijn voor de nabestaanden. Het levert een positieve bijdrage aan de verwerking van het verlies. U kunt een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een bermmonument langs de openbare weg.

 • Uittreksel basisregistratie personen voor advocaten

  Op het afschrift staan naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk op het formulier aan waarvoor u het nodig heeft.

 • Echtscheiding melden

  Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

 • Melden van het starten of afronden van het (ver)bouwen

  Zodra u start met (ver)bouwen of klaar bent met het (ver)bouwen, moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet u doen voor de in gebruik name.

 • Parkeren bij autobedrijven

  Als u een autobedrijf heeft, mag u niet zomaar auto’s parkeren op of langs de openbare weg. Hier heeft u een ontheffing voor nodig. Auto’s plaatsen op uw eigen terrein is wel toegestaan.

 • Collectieve ziektekostenverzekering

  De collectieve verzekering VGZ Gemeentepakket Zuid-Limburg bestaat uit: de verplichte basisverzekering en een compacte aanvullende verzekering (voor als u minder zorg gebruikt of verwacht te gebruiken) of een uitgebreide aanvullende verzekering (als u regelmatig of veel zorg nodig heeft) De vergoedingen...

 • Makelaars- en bouwborden

  U mag op eigen grond makelaarsborden plaatsen voor het verkopen van een pand. Voor het plaatsen van bouwborden, voor grotere projecten, heeft u toestemming nodig van de gemeente Heerlen.

 • Ceremonie bij naturalisatie

  De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af. Bij de verklaring van verbondenheid belooft u: de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen de plichten te vervullen die...

 • Verkoop gemeentelijke panden en bouwgrond

  De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond. Op een stuk bouwgrond kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen.

 • Circus organiseren

  Zo kunt u naast een speelvergunning een evenementenvergunning nodig hebben. In de gemeente Heerlen heeft u altijd een speelvergunning nodig. Overleg ook welke (verkeers)maatregelen er nodig zijn. In Heerlen geven wij maar een klein aantal vergunningen voor circussen af.