Resultaten

11 - 20 van de 247 Resultaten
Toon producten van Heeze-Leende
 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Baatbelasting

  U betaalt mee aan nieuwe of betere voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een riool in het buitengebied van de gemeente of voorzieningen bij winkels. Als u een woning of een bedrijf hebt in een gebied waar betere voorzieningen komen, dan krijgt u een aanslag baatbelasting.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

 • Milieuzorg bij bedrijven

  Als u een eigen bedrijf hebt, is het belangrijk dat u de milieuzorg binnen uw bedrijf goed regelt. Dit betekent dat u goed moet letten op bijvoorbeeld afval en verpakkingen. Dit noemen we bedrijfsinterne milieuzorg (BIM). Als u dit niet op een goede manier regelt of als de gemeente dit niet bij uw bedrijf kan controleren, grijpt de gemeente in. In uw omgevingsvergunning voor het milieu kan de gemeente dan voorwaarden zetten waaraan uw bedrijf moet voldoen. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer.

 • Bedrijf vestigen

  Als u uw bedrijf wilt vestigen, helpt de gemeente u graag met informatie over: bestemmingsplannen; vestigingseisen; bedrijfsterreinen; bedrijfsgebouwen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor: rioolheffing afvalstoffenheffing  Vraag direct kwijtschelding aan voor belastingen en heffingen

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Belastingen, betalingsregeling

  Wanneer u uw gemeentelijke belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belasting dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen. Vraag hier uw uitstel van betaling of betalingsregeling aan

 • Belastingen, kopie aanslag

  Een kopie van de aanslag onroerende-zaakbelastingen (ozb) kunt u opvragen bij de gemeente.  Beschikt u over DigiD en maakt u nog geen gebruik van de Berichtenbox? Ga dan naar MijnOverheid en activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account. Als de gemeente Valkenswaard in uw Berichtenbox als organisatie is geactiveerd, ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal via de Berichtenbox. Vraag direct uw kopie aanslag aan

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties