Resultaten

11 - 18 van de 18 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Delfland
 • Watersysteemheffing

  U betaalt geld voor minder kans op wateroverlast. Dit noemen we watersysteemheffing.

 • Bedrijfsafvalwater, melding van een lozing

  Om te lozen op oppervlaktewater heeft u soms een watervergunning nodig.

 • Waterbeheerplan

 • Bezwaar en beroep

  (tegen een door Delfland genomen besluit). Delfland neemt dagelijks besluiten. Wanneer u het niet eens bent met een besluit dat door ons is genomen, dan kunt u bezwaar tegen dat besluit aantekenen.

 • Wet openbaarheid van bestuur - verzoek

  U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie inzien? Dan kunt u hiertoe een Wob-verzoek indienen.

 • Keur en Algemene regels

  In ons beleid staat wat we willen bereiken en met welke middelen. Wat wel en niet mag staat in de regels. Onze regels staan in de keur en in aparte beleidsregels.

 • Watervergunning aanvragen

  Delfland werkt aan droge voeten, voldoende en schoon water. Daarom heeft u voor sommige werkzaamheden of activiteiten een watervergunning nodig. In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding.

 • Subsidie-aanvraag klimaatadaptatie

  Het klimaat verandert. Om hierop in te spelen roepen we inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en andere overheden in ons gebied op zelf maatregelen te nemen om een veilige en leefbare stad te creëren. Een stad die aangepast is aan het veranderende klimaat. Om dit te stimuleren heeft het college besloten voor 2016 een subsidieregeling te treffen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties