Resultaten

11 - 14 van de 14 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Wet Openbaarheid van Bestuur

  Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Via deze wet wordt overheidsinformatie openbaar, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

 • Kwijtschelding ondernemers

  Als u ZZP-er bent of een eigen bedrijf hebt en uw inkomen ligt op bijstandsniveau of lager, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding kan alleen voor privéaanslagen aangevraagd worden en niet voor zakelijke aanslagen.

 • Subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

  Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een nvo aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

 • Bezwaarschriftencommissie

  De commissie beoordeelt naar aanleiding van ingediende bezwaren de besluiten aan de geldende regelgeving, de beleidsregels van het hoogheemraadschap van Rijnland en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en volgt daarbij de procedure zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de bezwaarschriftenverordening van het hoogheemraadschap van Rijnland. Alvorens haar advies op te stellen nodigt de commissie, in de meeste gevallen, partijen uit voor een hoorzitting. Tijdens een zitting van de commissie kan degene die bezwaar maakt het bezwaar nader toelichten, kan het bestuursorgaan zijn standpunt verdedigen en kunnen, afhankelijk van de casus, ook andere belanghebbenden worden gehoord. Partijen worden op basis van gelijkwaardigheid behandeld en krijgen op die manier ook de gelegenheid om op uiteenlopende standpunten te reageren.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties