Resultaten

11 - 20 van de 60 Resultaten
Toon producten van Huizen
 • Waarmerken kopie of afschrift

  Afspraak maken Online afspraak maken Burgerzaken werkt alleen op afspraak.  Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel. De gemeente waarmerkt geen documenten, zoals diploma's of getuigschriften. Vraag aan de instelling die het document of diploma heeft afgegeven of zij een gewaarmerkte kopie kan afgeven.

 • Gokautomaat plaatsen

  Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? Dan hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Voor een behendigheidsautomaat hebt u geen aanwezigheidsvergunning nodig. Een gok- of kansspelautomaat is een automaat waarmee geld te winnen is, zoals een fruitautomaat. Met een behendigheidsautomaat kan dit niet, denk aan een flipperkast of videospelletjes.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Afspraak maken Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Geen vluchtelingenstatus Als u geen vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente. Voorwaarden Om in het bezit te komen van een vluchtelingenpaspoort gelden de volgende eisen: U bent door Nederland erkend als vluchteling. U woont in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit. U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd. U hebt geen geldig paspoort van uw land van herkomst. U bent ingeschreven als inwoner van de gemeente waar u het paspoort aanvraagt. Als u minderjarig bent moeten uw ouder(s) of voogd toestemming geven. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier. Kinderen eigen paspoort Kinderen van elke leeftijd kunnen een eigen vluchtelingenpaspoort hebben. Aanvragen Afspraak maken U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Op het gemeentehuis worden met een speciaal apparaat vingerafdrukken opgenomen. Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort. Als u de juiste documenten hebt, is het paspoort in het algemeen binnen 5 werkdagen klaar. U moet het persoonlijk bij de gemeente ophalen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur is afhankelijk van uw verblijfsstatus. Pasfoto Voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort moet u een goede pasfoto meenemen. Houd rekening met de eisen die aan de pasfoto worden gesteld. Paspoort gestolen of kwijtgeraakt Als uw vluchtelingenpaspoort is gestolen of kwijtgeraakt, moet u dat melden bij de aanvraag. Meenemen Neem altijd het volgende mee: uw geldige verblijfsvergunning; een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen; uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt); een pinpas om te betalen. Is uw vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen? Meld dat dan bij de aanvraag. Jonger dan 18 Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar, of bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee: schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier; geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd; Wachttijd U kunt uw vluchtelingenpaspoort vaak al na 5 werkdagen ophalen. Aanvullende informatie Als u geen vingerafdruk kunt afgeven Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is. Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vluchtelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is. Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Erkenning betekent niet dat u het ouderlijk gezag krijgt. In welke situatie kan ik mijn kind erkennen? U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor. Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent. Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet. Kind erkennen tijdens de zwangerschap Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is. Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven. Kind erkennen op een later moment U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. Naamskeuze bij erkenning kind Wilt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand. Kosten De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De afdeling Burgerzaken kan u hier over informeren. U belt hiervoor naar 14035. Maak een afspraak Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor naar 14035. Meer informatie Meer informatie over de erkenning van een kind vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster. Wilt u boven de grond kabels en leidingen plaatsen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Als uw partner zwanger is kunt u uw ongeboren kind erkennen.  Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen? Als u uw kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u 16 jaar of ouder zijn. Er zijn meer voorwaarden. Voorwaarden om kind te erkennen Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels: ​U bent 16 jaar of ouder. U heeft toestemming nodig van de moeder. Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig. U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent. Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen. Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig. Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is. Vraag informatie of advies bij afdeling Burgerzaken. U belt hiervoor naar 14035. Kosten De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De afdeling Burgerzaken kan u hier over informeren. U belt hiervoor naar 14035. Maak een afspraak Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor naar 14035. Meer informatie Meer informatie over de erkenning van een kind vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Afspraak maken Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Vreemdeling of vluchteling Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Voorwaarden Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u: geen vluchtelingenstatus hebt; geen paspoort van uw land van herkomst hebt; in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit; een verblijfsvergunning hebt; staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt. Kinderen een eigen vreemdelingenpaspoort Kinderen met een verblijfsvergunning, hebben een eigen vreemdelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier. Aanvragen Afspraak maken U kunt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Op het gemeentehuis worden met een speciaal apparaat vingerafdrukken opgenomen. Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort. Uw gegevens worden op juistheid gecontroleerd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist vervolgens of aan u een vreemdelingenpaspoort kan worden verstrekt. Het duurt 2 tot 4 maanden voordat een vreemdelingenpaspoort klaar is. Dan heeft u maximaal 3 maanden de tijd om het bij de gemeente op te halen. Dat moet u altijd persoonlijk doen. Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur is afhankelijk van uw verblijfsstatus. Pasfoto Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort moet u een goede pasfoto meenemen. Houd rekening met de eisen die aan de pasfoto worden gesteld. Paspoort gestolen of kwijtgeraakt Als uw vreemdelingenpaspoort is gestolen of kwijtgeraakt dan moet u dat melden bij de aanvraag. Meenemen De volgende gegevens zijn nodig: alle in uw bezit zijnde reisdocumenten; een goed gelijkende pasfoto in kleur. Het paspoort wordt voorzien van een chip waarin de foto is opgeslagen. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Zie hiervoor de aanvullende eisen; bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief); uw geldige verblijfsvergunning; eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort; Kinderen onder de 18 de schriftelijke toestemming van beide ouders of de voogd. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier;  kopie legitimatiebewijs van beide ouders of voogd. Wachttijd Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. De procedure duurt lang, omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag. Aanvullende informatie Als u geen vingerafdruk kunt afgeven Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is. Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vreemdelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is. Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuizen binnen of naar Huizen Verhuizen vanuit Huizen Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie) Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Als u een uit- of inrit wilt maken bij uw huis of bedrijf, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming vraagt u aan als u: van de weg gebruik wilt maken voor uw inrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir); een inrit wilt maken naar de weg; een bestaande inrit naar de weg wilt veranderen. Binnen de bebouwde kom Als de weg binnen de bebouwde kom ligt, kunt u volstaan met een melding. We geven geen medewerking als: daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht; de aanleg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; sprake is van een tweede inrit van een perceel en de aanleg hiervan ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen. Buiten de bebouwde kom Als de weg buiten de bebouwde kom ligt, heeft u een omgevingsvergunning nodig. We weigeren de vergunning als: de instandhouding en bruikbaarheid van de weg wordt geschaad; de vrije, veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer daardoor wordt benadeeld.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Online het afschrift aanvragen met DigiD   Online het afschrift aanvragen met eIDAS De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk(en), echtscheiding(en), geregistreerd partnerschap(pen) en overlijden. Een afschrift of uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van deze akte. Afhankelijk van de reden voor aanvragen, worden de relevante gegevens in het uittreksel vermeld of er wordt een afschrift verstrekt. U geeft daarom bij de aanvraag aan wat het doel is. Let op: Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de BRP alleen krijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. Een uittreksel/afschrift  uit de Burgerlijke Stand kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld geboorte, overlijden of huwelijk).  Gerechtvaardigd belang Wilt u een afschrift burgerlijke stand aanvragen? Dan moet u kunnen uitleggen dat u een ´gerechtvaardigd belang´ heeft. Heeft het afschrift betrekking op uzelf? Dan is dit belang meestal duidelijk aanwezig. Wilt u een uittreksel over een ander persoon aanvragen? Dan moet het gerechtvaardigd belang worden uitgelegd. Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn: Personen op wie de akte betrekking heeft. Een gemachtigde van deze personen. Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft. De erfgenamen. De echtgenoot of echtgenote. De geregistreerde partner. De wettelijk vertegenwoordiger. Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure. Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties