Resultaten

11 - 20 van de 156 Resultaten
Toon producten van Koggenland
 • Belastingen, betalingsregeling

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. U kunt in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, betaalt u de gemeentelijke belastingen in termijnen.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Bent u uw originele aanslag van de gemeentelijke belastingen kwijt? U kunt via het gemeentelijk WOZ-portaal de taxatie- en aanslaggegevens van uw woning inzien door gebruik te maken van uw DigiD. Ook uw aanslagen van de afgelopen jaren kunt u nog inzien.  WOZ-portaal voor inwoners WOZ-portaal voor bedrijven Privacy Als u niet in de gelegenheid bent om uw gegevens op internet in te zien, dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor een kopie. De gemeente gaat nauwkeurig om met uw privacy en die van anderen. Daarom wordt een duplicaat van de gemeentelijke belastingaanslag alleen verstrekt aan de belastingplichtige. Dat betekent in de praktijk dat het document naar het adres van de belastingplichtige wordt verzonden. De gemeente verstrekt geen mondelinge informatie over privacygevoelige gegevens op de aanslag. Een kopie aanslag kunt u opvragen via het mailadres belastingen@koggenland.nl.

 • Bestemmingsplan bekijken

  Wilt u weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat? Bekijk de ruimtelijke plannen op deze website Of via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis. In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

 • Planschade

  Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan een belanghebbende die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente. Vraag online planschadevergoeding aan (DigiD)

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw: naam; adres; woonplaats; geboortedatum. Vraag online uw uittreksel aan (DigiD) Of maak een afspraak.

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn. Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

 • Bezwaar maken

  Wilt u bezwaar maken tegen de onroerendezaakbelasting en/of uw WOZ-waarde? Meer informatie over WOZ-waarde en het indienen van bezwaar Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijke heffing of belasting? Maak online bezwaar tegen een gemeentelijke belasting of heffing U kunt bezwaar maken tegen de volgende belastingen/heffingen: afvalstoffenheffing hondenbelasting rioolheffing forensenbelasting legesheffing Wilt u bewaar maken tegen een ander besluit? Maak online bezwaar Bijvoorbeeld tegen: omgevingsvergunning weigering van een Wmo-voorziening besluit tot handhaving (zoals een last onder dwangsom)

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. Aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 179 KB) Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf, 178 KB) Declaratieformulier bijzondere bijstand (pdf, 114 KB)

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties