Resultaten

11 - 20 van de 210 Resultaten
Toon producten van Krimpenerwaard
 • Bromfietsrijbewijs

  Een bromfietsrijbewijs vraagt u aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Vraagt u het rijbewijs aan voor 14.00 uur? Dan kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. Afspraak maken voor een bromfietsrijbewijs

 • Rijbewijs aanvragen

  Gefeliciteerd met het behalen van uw rijbewijs! U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Afspraak maken voor een eerste rijbewijs Heeft u een nieuw rijbewijs nodig omdat uw huidige rijbewijs is verlopen? Kijk dan bij Rijbewijs verlengen. Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld (spoedtoeslag, zie 'Wat kost het') Wat kost het? Rijbewijs: € 40,65 Spoedtoeslag: € 34,10 Wat heb ik nodig? Een pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s. Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag. Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Heeft u een oud rijbewijs? Neem deze dan ook mee naar het gemeentekantoor. Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u geslaagd zijn voor uw rijexamen bij het CBR. Geldigheid Leeftijd Geldig Jonger dan 65 jaar 10 jaar Tussen de 65 en 70 jaar     Tot 75e verjaardag     Tussen de 70 en 75 jaar 5 jaar Ouder dan 75 jaar Maximaal 5 jaar Beginnersrijbewijs Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd. Als u 18 jaar of ouder bent, bent u 5 jaar beginnend bestuurder. 17-jarigen zijn 7 jaar beginnend bestuurder. Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid. Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar Vanaf uw 17e kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18e moet u dan rijden onder begeleiding van een coach die naast u zit. Een van uw ouders kan bijvoorbeeld coach worden. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u als volgt: De coaches moeten zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Nadat de coaches zich hebben geregistreerd, vraagt u een begeleiderspas aan. Nadat u de begeleiderpas ontvangen hebt, kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente Gezondheidsverklaring Met de Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze Gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen. U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente. In de volgende situaties hebt u een Gezondheidsverklaring nodig: U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen U hebt een medische beperking Uw rijbewijs is ingenomen U bent 75 jaar of ouder Medische keuring U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als u: een medische beperking hebt; 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt; een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer algemene informatie over het rijbewijs.

 • Adoptie

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. U doet een sloopmelding in de volgende gevallen: bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij bij de sloop verwijdert u asbest Sloopmelding én omgevingsvergunning In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig: sloopwerkzaamheden aan een erkend monument sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht slopen in strijd met het bestemmingsplan

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Vergunning gebouwen Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Melding terreinen en overige plaatsen Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente. Let op: als u ook een evenementenvergunning aanvraagt, hoeft u geen aparte melding brandveilig gebruik te doen.

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. U kunt de toeslag aanvragen als: u en uw partner overdag werken; u een opleiding volgt; u een uitkering krijgt. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang.Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geeft aan wat een gebouw had opgebracht als het was verkocht op 1 januari van het vorige jaar, dat noemen we de peildatum. De WOZ-waarde is belangrijk. Met dit vastgestelde bedrag wordt namelijk de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) van de gemeente berekend. Het waterschap en de landelijke Belastingdienst gebruiken dezelfde WOZ-waarde voor hun belastingen en heffingen. Heeft u een koopwoning? Dan heeft u de WOZ-waarde nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. De WOZ-waarde staat in de brief (aanslag) die u elk jaar eind februari van het SVHW ontvangt.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Wanneer regelt de gemeente een uitvaart?

  Heel soms komt het voor dat na een overlijden niemand de verantwoordelijkheid voor de begrafenis/crematie van de overledene wil dragen of in staat is die verantwoordelijkheid te nemen. In deze situatie is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvaart.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties