Resultaten

11 - 20 van de 126 Resultaten
Toon producten van Limburg
 • Storing aan kabel en/of leiding incl. storing aan huisaansluiting, melding

  Dit betreft een meldingsformulier storing aan kabel en/of leiding incl. storing aan huisaansluiting (nutsvoorzieningen).

 • Oprichting/deelname vennootschappen door gemeenten, goedkeuring door provincie

  Besluit u als gemeente om een stichting, vennootschap, coöperatie of vereniging op te richten of over te nemen? U moet hiervoor toestemming krijgen. U vraagt de goedkeuring aan bij de Provincie Limburg.

 • Waterschapsbelastingen, goedkeuring door Gedeputeerde Staten

  De waterschappen hebben goedkeuring nodig van de Provincie Limburg voor de kostentoedelingsverordening en de omslagklassenverordening. Minimaal 1 keer per 5 jaar moeten de waterschappen deze verordeningen laten beoordelen door de Provincie.

 • Subsidie Sociale Agenda Limburg 2020-2023

  Vanuit de Sociale Agenda 2020-2023 ondersteunt de Provincie Limburg activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Hiermee willen we bestaande gezondheidsachterstanden en participatieverschillen verkleinen.

 • Vaststelling hogere waarde geluidsbelasting

  In Nederland zijn er normen voor maximale geluidsbelasting. De gemeente, provincie en rijksoverheid mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen.

 • Speciaal onderwijs uit de openbare kas

  Wilt u met uw school voor speciaal onderwijs in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming? U kunt een aanvraag tot deelneming indienen vóór 1 februari bij de Provincie.

 • Grens bebouwde kom, vaststelling

  De Provincie Limburg stelt grenzen van een bebouwde kom vast, en herziet ze waar nodig. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan, of als bouwwerkzaamheden aanleiding geven.

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Subsidie Branding Limburg 2020

  Provincie Limburg biedt subsidie voor het stimuleren van activiteiten binnen of buiten de Nederlandse provincie Limburg die het ‘merk’ Limburg inhoud en zichtbaarheid geven.Het accent ligt daarbij in 2020 op toerisme in combinatie met economisch en maatschappelijk herstel naar aanleiding van de Corona-crisis.

 • Uitweg provinciale weg

  Wilt u een uitweg of uitrit aanleggen vanaf een terrein naar een provinciale weg? Hier heeft u een omgevingsvergunning voor nodig. Vraag de vergunning aan via het online Omgevingsloket.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties