Resultaten

11 - 20 van de 81 Resultaten
Toon producten van Limburg
 • Grens bebouwde kom, vaststelling

  De Provincie Limburg stelt grenzen van een bebouwde kom vast, en herziet ze waar nodig. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan, of als bouwwerkzaamheden aanleiding geven.

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Subsidie Branding Limburg 2020

  Provincie Limburg biedt subsidie voor het stimuleren van activiteiten binnen of buiten de Nederlandse provincie Limburg die het ‘merk’ Limburg inhoud en zichtbaarheid geven.Het accent ligt daarbij in 2020 op toerisme in combinatie met economisch en maatschappelijk herstel naar aanleiding van de Corona-crisis.

 • Zienswijze - Meedenken over een ontwerpbesluit

  Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Lees hier wat u kunt doen.

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Melding bouwen en activiteiten in en bij oppervlaktewater

  Wilt u iets aanleggen in of bij oppervlaktewater? Lees wanneer en onder welke voorwaarden dat mag.

 • Subsidie Economie en Innovatie

  De provincie Limburg wil de Limburgse economie stimuleren en versterken en doet dat middels drie specifieke beleidskaders. Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om subsidies te verlenen aan projecten die onder andere bijdragen aan één of meer van de doelen uit die kaders. 

 • Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie

  De gemeente legt de vergoedingen van de gemeenteraad vast in verordeningen. De gemeente moet deze verordeningen ter goedkeuring aan de Provincie Limburg voorleggen.

 • Jaaropgaaf grondwateronttrekking

  Agrariërs en grondbeheerders die grondwater gebruiken, moeten elk jaar een jaaropgaaf indienen.

 • Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023

  De Provincie Limburg biedt subsidie voor de ontwikkeling of herontwikkeling van respectievelijk tot een unieke gemeenschapsaccommodatie gelegen in de Nederlandse provincie Limburg, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties