Resultaten

11 - 20 van de 88 Resultaten
Toon producten van Lisse
 • Afval, restafval

  U kunt restafval afvoeren via verzamelcontainer, ondergrondse inzamelcontainer of grijze container Bewoners van het buitengebied hebben grijze container Is uw container niet geleegd of is er storing aan verzamelcontainer? Zie kopje Werkwijze Medisch afval/incontinentiemateriaal: vrijstelling voor gratis inleveren aanvragen Luiers moeten bij het restafval. De luierpas wordt niet meer verstrekt. Luiers in relatie met medisch afval, zie hierboven. Vuilniszakken met restafval inleveren bij de milieustraat als grof huisvuil Container Is uw container kapot of vermist? Neem dan contact op met Meerlanden Rijsenhout Afvalpas Voor de ondergrondse verzamelcontainer heeft u een afvalpas nodig Meer informatie over de afvalpas: Website Meerlanden Aanvragen afvalpas: stuur een mail naar PI@meerlanden.nl 

 • Afvalkalender

  Klik op de knop Afvalkalender online en vul uw postcode en huisnummer in Uw persoonlijke afvalkalender met de data waarop uw afval wordt ingezameld Informatie over de verschillende soorten afval

 • Asbest verwijderen

  Het verwijderen van asbest is aan regels gebonden. Wanneer u als particulier of bedrijf van plan bent om asbest te verwijderen, moet u dit melden. Dit geldt voor particulieren en voor bedrijven. Het melden doet u door het indienen van een sloopmelding via het online Omgevingsloket.nl.  Als u schriftelijk toestemming heeft ontvangen op uw sloopmelding mag u beginnen met het verwijderen van de asbest. Minimaal 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. Klein asbesthoudend afval inleveren U mag maximaal 100 kg asbest inleveren bij de milieustraat. Hierbij mag een ingepakte hoeveelheid asbest niet zwaarder zijn dan 25 kilo. U kunt dus 100 kilo asbest aanbieden in bijvoorbeeld vier delen van 25 kilo per stuk. Deze 25 kilozakken kunt u gratis ophalen bij de milieustraat. Indien deze zakken qua volume te klein zijn voor uw asbest dient u zelf asbestzakken aan te schaffen. Deze kunt u kopen bij winkels als Van de Veek.

 • Bedrijf vestigen of veranderen

  Ga naar de website van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Vul de vragen in van de Activiteitenbesluit Internet Module Bepaal of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft Doe een melding via de Activiteitenbesluit Internet Module, of, Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket Online

 • Begraafplaatsen

  In Lisse zijn 2 begraafplaatsen:   Begraafplaats Duinhof Lisse Spekkelaan 12 Lisse Rooms Katholieke Begraafplaats St. Agatha Heereweg 273 Lisse  

 • Bewijs Nederlanderschap

  Is een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft Vereist voor verhuizen naar het buitenland, trouwen, bepaalde beroepen Op 2 manieren aanvragen: online met DiGiD of op afspraak Een uittreksel via DiGiD wordt per post naar u toegestuurd (en duurt dus enkele dagen) Maakt u een afspraak, neem dan een geldig identiteitsbewijs mee, u krijgt het uittreksel direct mee

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen U moet ingeschreven staan bij de gemeente Betalen bij aanvraag   Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor moet u een afspraak maken bij de gemeente Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Ook hiervoor moet u een afspraak maken bij de gemeente

 • Bezwaar maken besluit gemeente

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Maak bezwaar binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend gemaakt is Dien het bezwaar schriftelijk of via het digitale formulier in (via DigiD) Het is niet mogelijk om uw bezwaar via de mail in te dienen 

 • Boom kappen

  Meestal is voor kappen of snoeien van houtopstand geen vergunning nodig Controleer in het online omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft   U heeft een omgevingsvergunning nodig als: de boom op de beschermde bomenlijst staat (zie downloads) de boom staat in een gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht op grond van het bestemmingsplan een aanlegstelsel aanwezig is

 • Briefadres aanvragen

  U heeft geen woonadres of verblijft in een instelling Maak een afspraak voor het aanvragen via telefoonnummer 14 0252 Zorg voor een geldig legitimatiebewijs Omschrijf schriftelijk waarom u een briefadres nodig heeft Ondertekende schriftelijke toestemming hoofdbewoner (Kopie) legitimatiebewijs hoofdbewoner  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties