Resultaten

11 - 20 van de 335 Resultaten
Toon producten van Midden-Groningen
 • Verhuizen

  Woont u in het buitenland en wilt u voor het eerst in Nederland gaan wonen? Dan schrijft u zich in bij de gemeente. Dit noemen we een ‘eerste inschrijving’. Hier vindt u meer informatie. Gaat u vanuit het buitenland weer in Nederland wonen? Dan noemen we dit 'opnieuw inschrijven in Nederland'. Meer daarover leest u bij Opnieuw inschrijven in Nederland.

 • Naamgebruik

  Wilt u met een andere naam aangeschreven worden door overheidsinstanties, bijvoorbeeld met de naam van uw partner of juist uw meisjesnaam? U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dit doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs).

 • Takkenroute

  In het voor- en najaar kunnen inwoners van Midden-Groningen zich aanmelden voor de Takkenroute. Aanmelden kan in de week voorafgaand aan de route via 0598 - 37 37 37. Kijk in de digitale AfvalWijzer / AfvalApp of en wanneer de Takkenroute wordt gereden in uw buurt.

 • Automatische incasso

  De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven. Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in 10 termijnen van uw rekening af te schrijven. U krijgt de aanslag eind februari 2019. Maar de eerste incassotermijn schrijven we pas af omstreeks 31 mei. Zo voorkomen we dubbele afschrijvingen doordat de laatste termijnen van 2018 nog lopen.

 • Bomen kappen

  Voor bomen op particulier terrein is geen kapvergunning nodig. Dit geldt niet voor monumentale, beeldbepalende en bijzondere bomen die op de bomenlijst staan of op het overzicht monumentale bomen. Het is bij de eigenaren bekend als zo'n boom is opgenomen op één van deze lijsten. Wilt u toch een monumentale/waardevolle boom kappen of stevig snoeien? U heeft dan een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand* (verder genoemd kapvergunning, zie APV 4.11) nodig.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door: een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

 • Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen door omstandigheden niet op tijd kunt betalen en geen automatische incasso kunt of wilt regelen, is het eventueel mogelijk om een regeling te treffen. U kunt vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling). Het is dus niet zo dat u automatisch uitstel van betaling krijgt als u een bezwaarschrift hebt ingediend!

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven bijstandsniveau) en weinig vermogen kunnen voor kwijtschelding in aanmerking komen. U hoeft de belasting dan niet of niet helemaal te betalen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding berekenen we voor iedereen individueel. We kijken dan naar uw inkomen, uw vaste lasten (zoals huur en ziektekosten) en uw vermogen (zoals banksaldo, een auto of eventuele overwaarde van een eigen woning). Op dit punt is de kwijtscheldingsregeling strenger dan de bijstand.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Als u gehandicapt bent en u heeft geen parkeergelegenheid op eigen erf dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen nabij uw woning. Heeft u een andere auto geef dan uw nieuwe kenteken door. Heeft u geen recht meer op een gehandicaptenparkeerkaart of op een geldig rijbewijs, geef dit dan door. Uw recht op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vervalt dan. 

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties