Resultaten

11 - 20 van de 40 Resultaten
Toon producten van Mill en Sint Hubert
 • Verhuizen naar het buitenland

  Als u langer dan acht maanden in het buitenland gaat wonen, dan moet u dat melden bij de gemeente waar u ingeschreven staat. dit kan vanaf vijf dagen voor vertrek! Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). In de aangifte geeft u aan dat u vertrekt, in welk land u verblijft...

 • Bezwaar maken tegen een beslissing

  Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen zes weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat bij welk bestuursorgaan u dit kunt doen.

 • Collectevergunning

  Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen voor een goed doel, heeft u een collectevergunning nodig. Er zijn twee verschillende vergunningen: Incidentele collectevergunning Deze vergunning is nodig voor een instelling/stichting/fonds die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving...

 • Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is een verklaring van de gemeente dat een inwoner in leven is (uittreksel basisregistratie personen). Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. De attestatie de vita is een verklaring, ondertekend door een ambtenaar...

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u die laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente, in het bijzijn van een ambtenaar, uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is. U kunt uw handtekening...

 • Klacht over handelen gemeente

  De gemeente probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren.

 • Ontheffing parkeerschijfzone

  Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone)? Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. Hiermee kunt u maximaal twee uur parkeren binnen de blauwe zone. Woont u in het blauwe zone gebied, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan twee uur in de blauwe zone mag...

 • Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens

  De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen.

 • Aanslag betalen

  U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen vanwege een heel laag inkomen en geen vermogen? Via het online formulier kwijtschelding komt u er snel achter of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen voor afvalstoffenheffing...

 • Geboorteaangifte

  Heeft u een zoon of dochter gekregen? Dan doet u de geboorteaangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is. De aangifte kan worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Voor de geboorteaangifte kunt u op afspraak terecht bij de publieksbalie van de gemeente. Let u op de uiterste...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties