Resultaten

11 - 20 van de 80 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Bedrijfsnaam (handelsnaam) vastleggen

  Als u een bedrijf begint, moet u een bedrijfsnaam (handelsnaam) bedenken. Hiervoor gelden regels. Gebruik hiervoor het stappenplan bedrijfsnaam kiezen van KVK.

 • Incassobureaus en deurwaarders

  Betaalt uw klant niet of betaalt u zelf uw klant niet? Dan kunt u te maken krijgen met incassobureaus en deurwaarders. Lees meer.

 • Persoonsgegevens beschermen

  U bent verplicht persoonsgegevens van klanten en personeel te beschermen. Lees hier hoe u dat volgens de AVG moet doen.

 • Surseance van betaling aanvragen

  Bent u tijdelijk niet in staat uw schulden te betalen? Dan kunt u de rechtbank vragen u uitstel (surseance) van betaling (meestal anderhalf jaar) te geven. Door surseance van betaling kunt u een faillissement voorkomen.

 • Belastingrente en invorderingsrente

  Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst 2 soorten rente: belastingrente en invorderingsrente. Lees meer.

 • Reisovereenkomst afsluiten

  Als reisorganisator sluit u een reisovereenkomst af met uw klant. Een wijziging in de reisovereenkomst kan voor u of uw klant belangrijke gevolgen hebben.

 • Reprorecht betalen

  Maakt uw bedrijf kopieën van (digitale) publicaties? Dan moet u een vergoeding aan Stichting Reprorecht betalen. Kijk hier hoe het zit.

 • Benoeming tot voogd op eigen verzoek na overlijden ouder(s)

  Overlijden de ouders van een minderjarig kind en hebben zij niks geregeld? Dan kunt u de rechter vragen u te benoemen als voogd.

 • Centraal Testamentenregister

  Is er iemand in uw familie overleden? En weet u niet of de overledene een testament heeft? Dan kunt u het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen.

 • Aanvragen curatele

  Kan iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken beslissen? Dan kunt u de rechter vragen die persoon onder curatele te stellen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties