Resultaten

11 - 20 van de 117 Resultaten
Toon producten van Moerdijk
 • Wijziging basisregistratie personen (BRP)

  Wilt u uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister aanpassen? Dat is mogelijk. Zo kan de gemeente op uw verzoek, na adoptie of geslachtswijziging, historische gegevens hierover verwijderen. In andere gevallen zoals in- of uitschrijving, naamsverandering en dergelijke worden de persoonsgegevens in...

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. U vraag dit online aan met DigiD. Een attestatie de vita is een internationaal document. U vraagt deze altijd persoonlijk aan de balie aan. U maakt...

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn een geweigerde omgevingsvergunning, de afwijzing van uw aanvraag voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of een aan uw buurman verleende omgevingsvergunning....

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u onverwachte kosten waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen. Ook met...

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u (meer dan) drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. Dit extraatje is bedoeld voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld voor een nieuwe koelkast of wasmachine. Of om onverwachte rekeningen van te betalen. U kunt dit...

 • Bijstandsuitkering

  Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Dit doet u bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Daar kunt u ook terecht voor vragen of voor het aanvragen van de uitkering. De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen...

 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen kan het zijn dat u eenĀ omgevingsvergunning nodig heeft. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Alleen de eigenaar kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven)....

 • Bouw en verbouw, toezicht

  Bij (ver)bouwen controleert de gemeente of dit volgens de regels verloopt. De gemeente let op: (ver)bouw zonder vergunning, of niet conform bouwtechnische voorschriften, buiten de normale werktijden, of wanneer niet veilig wordt gewerkt. Buitensporig veel afval mag ook niet. U kunt ook zelf overtredingen...

 • Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken, toestemming

  Heeft u een gebouw of ruimte (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de gemeente samen met de brandweer het gebouw of de ruimte controleren op brandveiligheid.

 • Brandveiligheid, omgevingsvergunning of gebruiksmelding

  Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school, instelling of een pand waar veel mensen in verblijven? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. De gemeente stelt hiervoor een omgevingsvergunning op. Het kan zijn dat u het gebruik slechts hoeft te melden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties