Resultaten

11 - 20 van de 334 Resultaten
Toon producten van Montfoort
 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  U wilt een antenne of schotelantenne plaatsen? U hebt hier meestal geen vergunning voor nodig. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning echter wel nodig. Geen vergunning, maar wel regels Ook al hebt u geen omgevingsvergunning nodig om een (schotel)antenne te plaatsen, dan nog moet u rekening houden met rechten van derden, zoals buren. Regels voor veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit 2012 zijn ook van toepassing.    

 • Asbestverwijdering uit de woning

  Asbest is een vroeger veel gebruikt bouwmateriaal dat levensgevaarlijk kan zijn. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. De gemeente stelt strenge regels aan de verwijdering van asbest. U wilt asbest verwijderen in of rondom uw huis? U meldt dit altijd bij de gemeente.(ver)bouwen, moet u het wel melden als hierbij asbest vrijkomt.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn wordt binnen Nederland gebruikt om aan instanties aan te tonen dat u in leven bent. Een attestatie de vita is de internationale versie. U hebt een bewijs van in leven zijn / attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw (buitenlandse) levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Vraag het document aan bij de gemeente waar u woont.   Een bewijs van in leven zijn, wordt aan uzelf afgegeven. Voor de aanvraag dient u een geldig legitimatiebewijs van uzelf te overleggen. Als het bewijs wordt aangevraagd voor een pensioenfonds, dan is daarvan een bewijsstuk (originele brief pensioenfonds) nodig.

 • Eisen voor een woonwagen

  Een nieuwe standplaats moet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en telefoon. Om het overslaan van brand tegen te gaan, moeten woonwagens 5 meter uit elkaar staan. Er mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen in de woonwagen.

 • Woning zoeken, urgentieverklaring

  Urgentie is een middel waarmee woningcorporaties woningzoekenden met voorrang van een woning kunnen voorzien

 • Woning zoeken, sociale huur

  Bent u op zoek naar een huurwoning? U kunt zich laten inschrijven voor een sociale huurwoning. U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning als uw inkomen beneden een vastgestelde grens blijft.   De inschrijving van woningzoekenden is volledig uitbesteed aan WoningNet.   Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs lager dan € 710,68. Dit is de huurprijs zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. U maakt kans op een sociale huurwoning als uw jaarinkomen lager is dan € 34.229.

 • Woning splitsen

  U wilt uw woning splitsen in meerdere appartementsrechten en u gaat deze afzonderlijk verkopen? U heeft dan een splitsingsvergunning nodig.

 • Woning ontrekken aan woonruimtevoorraad

  Als u een woning voor andere doeleinden dan bewoning wilt gebruiken, heeft u een ontrekkingsvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente.

 • Wob- verzoek indienen

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

 • Wegenverkeerswet, ontheffing

  Wilt u wegwedstrijden houden, (bouw)werken plaatsen over of onder de weg, fietstochten of publieksevenementen organiseren op, over of onder een openbare weg? Dit is in strijd met de Wegenverkeerswet 1994. Wilt u dit toch doen, dan moet u ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder.   Afhankelijk van de reden van de ontheffing worden er voorwaarden gesteld aan de aanvraag tot ontheffing. In alle gevallen moet u aangeven wat de reden en noodzaak van de ontheffing is en voor welke duur u de ontheffing wil. Het gaat altijd om een tijdelijke ontheffing, waarbij het belang van de verkeersveiligheid voorop staat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties