Resultaten

11 - 20 van de 164 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
 • Speelterreinen

  In de gemeente zijn op verschillende plekken speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes en speelterreinen gerealiseerd. Avri voert het onderhoud uit van de openbare speelplaatsen. De gemeente verzorgt de aanleg en renovatie van speelplaatsen. Uitgangspunt bij de aanleg van speelplaatsen is de Speelruimtenota 2019-2023. U kunt de Speelruimtenota downloaden via de link onderaan deze pagina.

 • Voorwerpen op de weg, tijdelijke plaatsing melding

  Gaat u bezig met bouwactiviteiten, onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden? En moet u hiervoor tijdelijk de openbare ruimte en/of openbare weg gebruiken? Meld dit dan schriftelijk en minimaal 7 werkdagen voor de startdatum van het in gebruik nemen van de openbare plaats, weg of weggedeelte. Dit doet u door middel van het ‘meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg’. 

 • Flyers of folders uitdelen

  Als u reclamebiljetten of ander promotiemateriaal wilt uitdelen, hoeft u hiervoor geen toestemming bij de gemeente aan te vragen. Er gelden wel regels waar u rekening mee moet houden. Het college kan openbare plaatsen aanwijzen waar de verspreiding verboden is. De verspreider is verplicht het uitgereikte materiaal of de verpakking daarvan direct op te ruimen als deze in de omgeving op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats wordt weggegooid.

 • Materialen van gemeente, uitleen

  U kunt (als vereniging of stichting) in sommige gevallen van de gemeente, via Avri, materialen of materieel lenen. Hierbij valt te denken aan het ter beschikking stellen van dranghekken en andere voorzieningen bij evenementen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u bij Avri een verzoek indienen. Soms zijn kosten aan deze dienstverlening verbonden. Schade aan uitgeleende materialen komt ten laste van de gebruiker.

 • Straatnaamgeving

  Het college van burgemeester en wethouders geeft nieuwe straten een naam. Indien u een idee of suggestie voor een naam van een nieuwe straat heeft, kunt u dat aan het college van burgemeester en wethouders bekend maken.

 • Kadaververwijdering

  De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op. Het gaat hier alleen over kadavers van dieren die in de openbare ruimte gestorven zijn. Het dumpen van kadavers is strafbaar. Indien het vermoeden bestaat dat hiervan sprake is dan wordt aangifte gedaan.

 • Dieren, opvang zwervende

  U kunt aangetroffen zwervende of gewonde dieren aanmelden bij de dierenambulance of dierenasiel. De medewerkers van de dierenambulance kunnen u precies vertellen hoe te handelen totdat zij het gewonde dier bij u weg komen halen. Voor gewonde dieren is de ambulance 24 uur bereikbaar. Voor zwerfdieren is de ambulance bereikbaar tijdens kantooruren.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse Nationaliteit bezitten. Wilt u in het bezit komen van dit paspoort, dan moet u kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort is, dat u voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort een vluchtelingenstatus moet hebben. Een vluchtelingenstatus krijgt u als de Verenigde Naties u erkend als zijnde een vluchteling. Indien u geen vluchtelingenstatus heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Melding onjuistheid gegevens derden in Handelsregister

  Heeft u te maken met een (of meer) van onderstaande situaties? U ontvangt post op jouw adres, bedoeld voor een onderneming die hier niet gevestigd is. U krijgt post retour die je aan een organisatie hebt gestuurd. U constateert dat een onderneming waar je post naartoe stuurt niet meer gevestigd is op de locatie die bij jou bekend is, bijvoorbeeld omdat het pand leeg staat. Geef dit dan door via het meldingsformulier. Hiermee helpt u ons het Handelsregister actueel te houden.

 • Beheer gemeentelijke gebouwen

  Voor het melden van storingen en gebreken aan binnensportaccommodaties en andere gemeentelijke gebouwen kunt u contact opnemen met team Gebouwenbeheer. Het gaat hierbij om de schoolgebouwen voor het openbaar onderwijs, de binnensportaccommodaties, de welzijnsgebouwen (zoals De Snellenburg in Opheusden, De Hoenderik in Kesteren, Het Trefpunt in Kesteren, Madhouse in Ochten en Jovedo in Dodewaard) en peuterspeelzalen (Dribbel in Opheusden, Pippeloentje in Kesteren, Dolfijn in Ochten en De Dijkkwetters in Dodewaard).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties