Resultaten

11 - 20 van de 134 Resultaten
Toon producten van Noord-Brabant
 • Hedendaagse cultuur - Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang, subsidie

  Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

 • Risico's zware ongevallen, informatieplicht

  Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stof dat aanwezig is in het bedrijf.

 • Onttrekken grondwater of infiltratie water, schadevergoeding

  Eigenaren of gebruikers van niet-verplaatsbare goederen die schade hebben geleden door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend, kunnen de schade verhalen op de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn: schade aan gewassen aan veedrenkputten aan bossen  aan gebouwen aan ecologische waarde

 • Energie - Brabant geeft energie, subsidie

  Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals overheden kunnen voor projecten die zorgen voor het versnellen van de energietransitie, een subsidie ontvangen.

 • Wet milieubeheer, ontheffing

  U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn: het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft; het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan; het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen; het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.

 • Voorlopige voorziening

  U kunt bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de voorzieningenrechter (van de rechtbank) vraagt om het besluit tijdelijk op te schorten. Hiervoor moet u een spoedeisend belang hebben.

 • Toestemming vragen voor een strokenbord

  Een strokenbord is een bord langs de weg dat een gebouw of terrein aangeeft. Het gebouw of terrein ligt aan of vlakbij een provinciale weg. Er zijn 2 soorten borden: bruin-witte borden verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming blauw-witte borden verwijzen naar: een bedrijf een bedrijventerrein een instelling

 • Bijdrageregeling beeklandschappen, subsidie

  Een bijdrage kan worden aangevraagd door waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre. 

 • Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

 • POP3 - Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers, subsidie

  De provincie wil jonge landbouwers stimuleren hun bedrijf toekomstbestendiger te maken. Het gaat daarbij vooral om investeringen in een efficiëntere productie die aansluit op de maatschappelijke wensen. Subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen zoals genoemd in bijlage 1 van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties